Inhoud caddie

Cursus NGF Jeugdcoach

Als jouw club afhankelijk is van vrijwilligers voor coaching, is de cursus NGF-jeugdcoach een goede optie. Deze cusus is speciaal voor het Regionaal NGF Jeugdtraject ontwikkeld.

De cursus NGF Jeugdcoach helpt vrijwilligers om de vaardigheden, het vertrouwen en de kennis te verwerven om veilige en leuke trainingen en sessies op de baan te geven, waarbij de jeugdspelers elke week terugkomen en beter worden.

Met dit programma biedt NGF golfclubs, -banen en -professionals tools om jeugd op een verantwoorde manier kennis te laten maken met de golfsport en op een goede wijze op te leiden tot enthousiaste golfers.

De professionals zijn verantwoordelijk voor het les- en trainingsprogramma en geven de lessen. De jeugdcoach is verantwoordelijk voor het begeleid oefenen en spelen in de baan.

Wat leert een jeugdcoach?

De jeugdcoach speelt een cruciale rol in het jeugdprogramma en werkt nauw samen met de golfprofessional. Een goede uitwisseling van informatie tussen de jeugdcoach en de golfprofessional is van groot belang en draagt bij aan de kwaliteit van het jaarprogramma. In de cursus wordt getraind op de verschillende rollen van de jeugdcoach. In het kort zijn dit:

De mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden om een NGF-jeugdcoach cursus te organiseren of te volgen.

 1. Het is mogelijk om een eendaagse cursus te organiseren op de club. Tijdens deze cursus kunnen deelnemers essentiële vaardigheden en kennis voor jeugdcoaching verwerven me aandacht voor onderwerpen zoals effectieve communicatie en trainingsmogelijkheden. Deze lokale cursus biedt een praktische en interactieve leerervaring voor geïnteresseerden. Om van deze optie gebruik te maken dienen er ten minste 10 personen deel te nemen. Deelname aan deze cursus kost € 25 p.p.
 2. Het is binnenkort mogelijk om een online cursus te volgen. Dit stelt deelnemers in staat om de training op afstand bij te wonen, waardoor zowel lokale als geografisch verspreide geïnteresseerden toegang hebben tot waardevolle kennis over jeugdcoaching. Op het moment dat dit mogelijk dan is alle informatie daarover hier te vinden.

Klik hier om een overzicht te zien van alle cursussen die op dit moment ingepland staan en geef je op (zodra mogelijk op NGF kalender).

Beide initiatieven worden georganiseerd door de NGF (Nederlandse Golf Federatie) in samenwerking met PGA-professionals. Hierdoor kunnen deelnemers profiteren van de expertise en ervaring van gekwalificeerde coaches.

Diploma

De cursus NGF-Jeugdcoach is een door NOC*NSF erkende opleiding op niveau 1 van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Dit betekent dat een erkend diploma kan worden behaald, als aan alle drie de onderdelen van de cursus wordt voldaan:

 1. Bekijken van de video’s en werkboek
 2. Het volgen van de cursusdag (na het volgen van de cursusdag ontvangt de cursist een bewijs van deelname)
 3. Het doen van de Proeve van Bekwaamheid door het indienen van het portfolio:
  1. Het maken van de drie portfolio-opdrachten uit het cursusboek en de bevindingen in het werkboek noteren.
  2. De overige vragen in het werkboek beantwoorden.
  3. Het volledig ingevulde werkboek door de jeugdcommissie naar de NGF laten sturen t.a.v. het secretariaat van de toetsingscommissie.

Het werkboek wordt beoordeeld door een van de PvB-beoordelaars. De NGF stuurt het diploma en het werkboek naar de club te attentie van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie verstrekt het diploma en het werkboek aan de jeugdcoach(es).

Ga naar de hoofdpagina over jeugdgolf.