Bestuur en commissies

Het NGF-bestuur en de NGF-commissies in 2021.

Bestuur

In het verenigingsjaar 2021 was het bestuur als volgt samengesteld.

 • Caroline Huyskes-van Doorne, president
 • Marise Blom, penningmeester
 • Judith Hermans-van Hagen, bestuurslid Topsport
 • Richard Kooloos, bestuurslid Duurzaam Beheer
 • Jan Ede Kuipers, vicepresident en bestuurslid Handicap & Regels (tot 20-11-2021)
 • Alfred Levi, bestuurslid Marketing & Communicatie
 • Dricus Prins, bestuurslid Breedtesport (tot 20-11-2021)
 • Arie Torres, bestuurslid Breedtesport (vanaf 20-11-2021)
 • Jan Visser, bestuurslid Handicap & Regels (vanaf 20-11-2021)

Rooster van aftreden

Voor alle bestuursleden is een rooster van aftreden opgesteld, waarbij (her)benoeming steeds plaatsvindt voor een periode van drie jaar met een maximum benoemingstermijn van zes aaneengesloten jaren. Alle functiebeschrijvingen zijn openbaar gemaakt via de website van de NGF.

  benoeming  herbenoeming  aftreden 
Caroline Huyskes, President 2017  2019  2023 
Marise Blom, Penningmeester  2019  2022  2025 
Richard Kooloos  2017  2020  2023 
Alfred Levi 2016 2019  2022 
Judith van Hagen-Hermans
2019  2022  2025 
Arie Torres 2021  2024  2027 
Jan Visser  2021  2024  2027 

Code Goed Sportbestuur

Het bestuur heeft een zelfevaluatie uitgevoerd. Aanleiding hiervoor zijn de minimale kwaliteitseisen en de Code Goed Sportbestuur die NOC*NSF via de verdeling van de Lottogelden aan haar leden oplegt. Het bestuur grijpt deze verplichting graag aan om jaarlijks haar performance en onderlinge samenwerking te toetsen. Uit deze evaluatie die onder begeleiding van NOC*NSF heeft plaatsgevonden, komen de volgende actiepunten voor het bestuur naar voren:

 • de bestuursfilosofie van de NGF wordt beter beschreven en vastgelegd in combinatie met de functiebeschrijvingen van de individuele bestuurders;
 • als onderdeel van de op te stellen strategie wordt een traject gestart om de rolinvulling van bestuur, bureau en vrijwilligers te optimaliseren (governance/bestuursmodel);
 • er wordt een kwalitatief leden- en tevredenheids-onderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in de behoeften van het bureau en de leden.

De NGF voldoet opnieuw aan alle eisen die de Code Goed Sportbestuur stelt aan onze organisatie. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen bij NOC*NSF.

Commissies

De commissies waren in het verenigingsjaar 2021 als volgt samengesteld.

Commissie van Beroep

 • Imbert Jebbink, voorzitter
 • Siene Dresselhuys (vanaf 01-05-2021)
 • Catryn Geleijnse (vanaf 01-05-2021)
 • Jan Kees van Soest

Tuchtcommissie

 • Joan van de Kraats, voorzitter
 • Marc Delissen
 • Michael Kraaij (vanaf 01-05-2021)
 • Marie-Louise Weeda (vanaf 01-05-2021)

Commissie Erfgoed

 • Ernst van den Doel, voorzitter
 • Mark Aberkrom
 • Robin Bargmann
 • Coks Bosman
 • Jannes van Everdingen (vanaf 25-03-2021)
 • Iain Forrester
 • Arnout Janmaat
 • John Ott 

Commissie Begeleiding en Advies

 • Gerard Adams (vanaf 17-11-2021)
 • Hans Aerts
 • Claire Freling
 • Harry Langevoort
 • Trix van der Mast-Berghs (tot 17-11-2021)
 • Peter van Zwieten

AFDELING SPORT

Wedstrijdcommissie

 • Eric van Mieghem, voorzitter
 • Dick Biesheuvel
 • Rob Bom
 • Ellen Crabbendam
 • Herald Kleuver
 • Alex Kremer
 • Marjon Thijssen

Commissie Competitie

 • Hans Scholten, voorzitter
 • Siene Dresselhuys-Doeleman (tot 01-05-2021)
 • Evelyne van Ewijk (tot 29-10-2021)
 • Lianne Jansen
 • Karen Vermeulen

Toetsingscommissie

 • Meine Stoker, voorzitter
 • Frans van der Ham
 • Tom van Haaren
 • Ellen Kroes
 • Fred Mol (tot 31-12-2021)
 • Renate Roeleveld

AFDELING SPEL

Handicap- en Regelcommissie

 • Walter Haandrikman, voorzitter (vanaf 04-10-2021)
 • Jan Visser, voorzitter (tot 04-102021)
 • Lianne Jansen
 • Harry Langevoort
 • Wouter Quispel
 • Marjon Thijssen

REFEREES

 • Dick Biesheuvel
 • Rob Bom
 • Ellen Crabbendam
 • Jeroen Ensink
 • Michiel Ey
 • Walter Haandrikman
 • Herald Kleuver
 • Alex Kremer
 • Eric van Mieghem
 • Wouter Quispel
 • Gertjan Teekman
 • Theo den Tex
 • Marjon Thijssen
 • Jan Visser
 • Janke van der Werf

Commissie Course Rating

 • Christian Fung-A-You, voorzitter
 • Harrie Derksen
 • Johan Hallo
 • Karianne Vuurens

AFDELING ONTWIKKELING GOLF

Commissie Duurzaam!Golf

 • Tjeerd de Zwaan, voorzitter
 • Margo Vliegenthart

Keer terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2021.