Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Bestuur en commissies

Het NGF-bestuur en de NGF-commissies in 2022.

Bestuur

In het verenigingsjaar 2022 was het bestuur als volgt samengesteld.

 • Caroline Huyskes-van Doorne, President
 • Marise Blom, Penningmeester
 • Judith Hermans-van Hagen, Bestuurslid Topsport
 • Richard Kooloos, Bestuurslid Duurzaam Beheer
 • Jan Ede Kuipers, Vicepresident en Bestuurslid Handicap & Regels (tot 20-11-2021)
 • Alfred Levi, Bestuurslid Marketing & Communicatie
 • Arie Torres, Bestuurslid Breedtesport
 • Jan Visser, Bestuurslid Handicap & Regels 

Voor alle bestuursleden is een rooster van aftreden opgesteld, waarbij (her)benoeming steeds plaatsvindt voor een periode van drie jaar met een maximum benoemingstermijn van zes aaneengesloten jaren. Alle functiebeschrijvingen zijn openbaar gemaakt via de website van de NGF.

  benoeming  herbenoeming  aftreden 
Caroline Huyskes, President 2017  2019  2025 
Marise Blom, Penningmeester  2019  2022  2025 
Richard Kooloos  2017  2020  2023 
Alfred Levi 2016 2019  2023 
Judith van Hagen-Hermans
2019  2022  2025 
Arie Torres 2021  2024  2027 
Jan Visser  2021  2024  2027 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar een zelfevaluatie uitgevoerd. Aanleiding hiervoor zijn de minimale kwaliteitseisen en de Code Goed Sportbestuur die NOC*NSF via de verdeling van de Lottogelden aan haar leden oplegt. Het bestuur grijpt deze verplichting graag aan om jaarlijks zijn performance en onderlinge samenwerking te toetsen. Uit deze evaluatie die onder begeleiding van NOC*NSF heeft plaatsgevonden, komen de volgende actiepunten voor het bestuur naar voren:

 • de bestuursfilosofie van de NGF wordt beter beschreven en vastgelegd in combinatie met
 • de functiebeschrijvingen van de individuele bestuurders;
 • als onderdeel van de op te stellen strategie wordt een traject gestart om de rolinvulling van bestuur, bureau en vrijwilligers te optimaliseren (governance/bestuursmodel);
 • er wordt een kwalitatief leden- en tevredenheids-onderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in de behoeften van het bureau en de leden

De NGF voldoet opnieuw aan alle eisen die de Code Goed Sportbestuur stelt aan onze organisatie. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen bij NOC*NSF.

Commissies

De commissies waren in het verenigingsjaar 2022 als volgt samengesteld.

Commissie van Beroep

 • Imbert Jebbink, voorzitter
 • Siene Dresselhuys
 • Catryn Geleijnse
 • Jan Kees van Soest

Tuchtcommissie

 • Marie-Louise Weeda, voorzitter (vanaf 14-05-2022)
 • Joan van de Kraats, voorzitter (tot 14-05-2022)
 • Marc Delissen
 • Michael Kraaij
 • Erik van Wensen (vanaf 14-05-2022)

Commissie Erfgoed

 • Ernst van den Doel, voorzitter
 • Mark Aberkrom
 • Robin Bargmann
 • Coks Bosman
 • Jannes van Everdingen
 • Iain Forrester
 • Arnout Janmaat
 • John Ott 

Commissie Begeleiding en Advies

 • Gerard Adams
 • Hans Aerts
 • Claire Freling
 • Monica Herbschleb-d’Haans (vanaf 04-07-2022)
 • Harry Langevoort
 • Peter van Zwieten

AFDELING SPORT

Wedstrijdcommissie

 • Eric van Mieghem, voorzitter
 • Dick Biesheuvel
 • Rob Bom
 • Ellen Crabbendam
 • Herald Kleuver
 • Alex Kremer
 • Marjon Thijssen

Commissie Competitie

 • Hans Scholten, voorzitter
 • Lianne Jansen
 • Karen Vermeulen

Toetsingscommissie

 • Meine Stoker, voorzitter
 • Frans van der Ham
 • Tom van Haaren
 • Jacqueline Kooiman (vanaf 01-01-2022)
 • Ellen Kroes
 • Renate Roeleveld

AFDELING SPEL

Handicap- en Regelcommissie

 • Walter Haandrikman, voorzitter
 • Lianne Jansen
 • Harry Langevoort
 • Wouter Quispel
 • Marjon Thijssen

REFEREES

 • Dick Biesheuvel
 • Rob Bom
 • Ellen Crabbendam
 • Jeroen Ensink
 • Michiel Ey
 • Walter Haandrikman
 • Herald Kleuver
 • Alex Kremer
 • Eric van Mieghem
 • Wouter Quispel
 • Gertjan Teekman
 • Theo den Tex
 • Marjon Thijssen
 • Jan Visser
 • Janke van der Werf

Commissie Course Rating

 • Christian Fung-A-You, voorzitter
 • Harrie Derksen (tot 01-01-2022)
 • Johan Hallo
 • Esther Schagen (vanaf 01-01-2022)
 • Karianne Vuurens
 • Ed van ’t Westende (vanaf 01-01-2022)

AFDELING ONTWIKKELING GOLF

Commissie Duurzaam!Golf

 • Tjeerd de Zwaan, voorzitter (tot 01-01-2022)
 • Margo Vliegenthart
 • Richard Holland (vanaf 05-09-2022)
 • Christine Everaars (vanaf 05-09-2022)
 • William Boogaarts (vanaf 05-09-2022)

Ga terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2022.