Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) - 2022

Dit is het jaarverslag 2022 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). Het jaarverslag is gepubliceerd als digitaal magazine. waarin we in beeld en tekst terugkijken op het verslagjaar en de lezer leiden naar gerelateerde informatie op de website van de NGF. Het financiële verslag is hier te vinden. Het jaarverslag geeft uitgebreid en helder weer wat er in 2022 is gebeurd in het Nederlandse golf in het algemeen en bij de NGF in het bijzonder.

Van het bestuur

De NGF is in 1914 opgericht als Nederlandsch Golf Comité. In 1972 is de naam veranderd in Nederlandse Golf Federatie en in het jubileumjaar 2014 is het predicaat Koninklijk verleend. De federatie heeft inmiddels ruim 270 leden, de golfclubs. De doelstelling van de NGF is de bevordering van de golfsport in de breedste zin van het woord. Dit doet zij met commissies, vrijwilligers en een professioneel federatiebureau. In het verenigingsjaar 2022 was het NGF-bestuur als volgt samengesteld.

 • Caroline Huyskes-van Doorne, President
 • Marise Blom, Penningmeester
 • Judith Hermans-van Hagen, Bestuurslid Topsport
 • Richard Kooloos, Bestuurslid Duurzaam Beheer
 • Jan Ede Kuipers, Vicepresident en Bestuurslid Handicap & Regels (tot 20-11-2021)
 • Alfred Levi, Bestuurslid Marketing & Communicatie
 • Arie Torres, Bestuurslid Breedtesport
 • Jan Visser, Bestuurslid Handicap & Regels

Voor het rooster van aftreding en de Code Goed Sportbestuur verwijzen we naar het hoofdstuk Bestuur en commissies.

Strategisch Plan 2021+

In het Strategisch Plan 2021+ heeft de NGF haar missie en visie geformuleerd op basis waarvan strategische doelen en speerpunten worden bepaald. Het meerjarenbeleidsplan is gericht op een gezonde golfsport op de korte en lange termijn. Het strategisch plan is in te zien op de website van de NGF en uitvoerig behandeld in het verslag van 2021. In dit jaarverslag blikken zeven managers van de NGF terug op 2022 met speciale aandacht voor hoe zij in dit jaar invulling hebben gegeven aan het beleidsplan.

Een terugblik op 2022 door ...

Eregalerij

 • Op 7 januari 2022 overleed Rolf Olland, erelid en oud-president.
 • Op 22 januari 2022 overleed Anita van der Ploeg, Gouden Speld-draagster.
 • Op 14 maart 2022 overleed Bauke Bult, Gouden Speld-drager.
 • Op 19 december 2022 overleed Eppo Viswat Gouden Speld-drager.

Op de pagina Ereleden en leden van verdienste staat een overzicht van alle leden met een speciale status.

Commissies

Vanaf de oprichting in 1914 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie spelen vrijwilligers een grote rol bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. Ook nu golf in Nederland een grote sport is met meer dan 400.000 beoefenaars is de inbreng van leden van commissies van grote waarde. De NGF en golfclubs profiteren van hun specifieke kennis, kunde en grote inzet. De NGF heeft ook in het bijzondere jaar 2022 de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele krachten van het federatiebureau enorm gewaardeerd. Voor de samenstelling van de commissies in het verenigingsjaar 2022 verwijzen we naar de pagina Bestuur en commissies.

In 1986 heeft de NGF de Gouden Speld ingesteld als onderscheiding voor vrijwilligers die zich in commissies op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Het is een blijk van waardering voor grote verdiensten voor de NGF. In het verslagjaar overleed Gouden Speld-draagster Thea Slooter-Kuipers. Voor een overzicht van alle Gouden Speld-dragers verwijzen we naar de pagina 'Dragers van de Gouden Speld'.

De NGF is ook veel dank verschuldigd aan vrijwilligers van golfclubs uit het hele land die zich inzetten bij nationale kampioenschappen en internationale toernooien zoals het Dutch Open, Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy. De NGF is bij de internationale kampioenschappen ‘sponsor’ van de vrijwilligers. Clubgolfers die vrijwillig heel veel tijd stoppen in onze sport zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van vrijwilligers is er geen golf! 

Leden

 • Nieuwe NGF-Leden: Stichting Golfbaan Overloon (9 holes) en Stichting Mygolfhandicap (digitaal).
 • Opgeheven: Golfclub BurgGolf De Haverleij en Golfclub De Kurenpolder.
 • Naamswijzigingen: Golfvereniging Prins Hendrik gewijzigd in Golfclub Almelo en Stichting Golfclub Erve Braakman in Golfplezier Twente.

Jubilea

Lustra van 35-plussers in 2022: Veluwse GC (65 jaar), Estec GC (50 jaar), Leender GC Haviksoord (45 jaar), GC Spaarnwoude (45 jaar), GC Capelle (45 jaar), Noordhollandse GC (40 jaar), GV Spandersbosch (40 jaar), Haagsche CC Groen-Geel (40 jaar), GC Kralingen (40 jaar). Zilveren jubilea (25 jaar): GC Slottermolen, GC Westerwolde, GC De Lingewaelsche, Utrechtse GC Amelisweerd, GC Golfresidentie Dronten.

Sponsoren

De NGF is dankbaar dat diverse partners de golfsport willen ondersteunen. Speciale dank gaat uit naar ING Private Banking, van 2016 tot en met 2022 hoofdsponsor van de NGF en Golf Team Holland. Op de NGF-website is uitgebreide informatie te vinden over alle partners

Lees verder: