Terug naar Over de NGF

NGF Verzekeringen veelgestelde vragen

Heb je vragen over de de NGF reis- en annuleringsverzekering of NGF Contributieverzekering? Of algemene vragen over de NGF verzekeringen voor golfers? Bekijk de veelgestelde vragen en de antwoorden hieronder.
Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de adviesdesk van Zeker in Sport. Dat kan per mail (info@zekerinsport.nl) of telefonisch via 088-5056866.

Veelgestelde algemene vragen NGF Verzekeringen

Als je wel golft, maar niet lid bent van een golfclub heb je geen GSN-nummer (een uniek nummer dat begint met NL). In dit geval kun je je niet verzekeren bij NGF-verzekeringen.

Er zijn tegenwoordig meerdere vormen van lidmaatschap. Je kunt bijvoorbeeld volwaardig lid worden bij een club (onbeperkt spelen op de baan van deze club). Een andere keuze is lid worden van een club die niet op een vaste baan speelt maar die wel handicaps registreert en korting biedt op greenfees voor verschillende golfbanen. Lees er hier meer over.

Iedereen die wél lid van een golfclub is, heeft een GSN-nummer. Het GSN-nummer staat op  je NGF-pas en begint met NL. Je vindt je digitale NGF-pas in de app GOLF.NL of via mijn.golf.nl.

NGF-verzekeringen vraagt om je NL-nummer. Hiermee wordt je GSN-nummer bedoeld.

 

 

 

Niet betaald is niet verzekerd. Als de premie niet betaald is, kunnen er aan de verzekering geen rechten worden ontleend. De betalingsverplichting blijft echter wel bestaan. In spoedgevallen kun je per direct betalen via een machtiging of via internet bankieren. De dekking wordt hersteld nadat de achterstallige premie is ontvangen.

Bij niet tijdig betalen, wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten worden opgeteld bij de kosten van de verzekering.

Wij houden ons bij het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoonlijke gegevens aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Verbond van Verzekeraars. Voor meer informatie kun je de bijlage Privacy in de polisvoorwaarden raadplegen.

Veelgestelde vragen Reis- en Annuleringsverzekering

Ja. Voor diefstal uit een voertuig gelden echter wel aanvullende voorwaarden. Zo moeten je spullen uit het zicht zijn opgeruimd (afgedekt met rolhoes of hoedenplank) én moet het voertuig afgesloten zijn geweest (aantoonbare braakschade).  Voor diefstal uit een voertuig geldt de verzekering niet tussen 22.00 en 07.00.

Neem bij ziekenhuisopname in het buitenland altijd contact op met de Alarmcentrale van Allianz via 088-5056822. De kosten van behandeling in een privékliniek zijn soms vele malen hoger dan de kosten van behandeling in een algemeen ziekenhuis, terwijl de geleverde medische zorg niet of niet navenant beter is dan in een algemeen ziekenhuis. Voordat je in een privékliniek een behandeling ondergaat, moet je dan ook altijd goedkeuring hebben van de Alarmcentrale. Heb je deze niet, dan loop je de kans dat de kosten niet worden vergoed door de reisverzekering. 

Als je een arts nodig hebt in het buitenland, kun je bellen met de Alarmcentrale van Allianz: 088-5056822. Je wordt dan doorverwezen naar een goede arts in de buurt van je vakantielocatie. Noteer de plaatsnaam en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent voordat je naar de Alarmcentrale belt. 

Je kunt een schadeformulier opvragen via een e-mail aan info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056866. We sturen je dan per e-mail een link naar je persoonlijk online schadeformulier toe. Het overgrote deel van de meldingen wordt binnen twee weken afgehandeld. Nadat je je schade online hebt ingediend, word je automatisch op de hoogte gehouden van de status van je schademelding.

Je bent verzekerd voor diefstal, verlies of beschadiging van jouw golfuitrusting, inclusief golfgadgets, tijdens een reis in Nederland zonder overnachting tot een bedrag van maximaal 2.500 euro. Bij diefstal uit een voertuig heb je alleen recht op vergoeding als jouw golfuitrusting duidelijk uit het zicht was opgeborgen en het voertuig op het moment van de diefstal afgesloten was. Ook geldt de dekking bij diefstal uit auto enkel tussen 07.00 en 22.00 uur.

Nee, de doorlopende reis- en annuleringsverzekering is exclusief toegankelijk voor leden van de NGF. Deze verplichting van het lidmaatschap geldt voor tenminste één van de verzekerden die genoemd worden op het polisblad. Zolang de verzekering loopt, moet één van de verzekerden dus lid zijn van de NGF.  Daarnaast is de verzekering alleen toegankelijk voor leden die in Nederland woonachtig zijn.

Het kan zijn dat je ziektekostenverzekering niet alles dekt op vakantie, of dat de ziektekostenverzekering maar tot een bepaald bedrag dekking geeft. Dat ligt onder andere aan de keuze voor je ziektekostenverzekering en of je al dan niet een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten, maar ook aan je vakantiebestemming. De dekking medische kosten dekt alle ziektekosten, die de ziektekostenverzekering niet dekt, tegen kostprijs. We adviseren je dus eerst goed naar je eigen ziektekostenverzekering te kijken en vervolgens de keuze te maken of je deze dekking bij je reisverzekering wilt meeverzekeren.

Heb je een reisverzekering afgesloten en de premie betaald, dan ben je verzekerd. Ieder jaar ontvang je per e-mail een nieuw polisblad, waarop staat vermeld welke dekkingen er zijn afgesloten en wie er allemaal verzekerd is op de polis.  Ben je je polisblad kwijt en wil je graag een kopie. Neem dan per e-mail info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056866 contact op met de adviesdesk.

De verzekerde periode start zodra je voor een reis de woning in Nederland verlaat en eindigt als je hierin terugkeert. De dekking eindigt bovendien op de 60ste dag om 24.00 uur van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijf. Als deze periode door onvoorziene vertraging buiten je wil wordt overschreden, blijft de dekking van kracht.

Dit is afhankelijk van je keuze: Europa- of werelddekking. Onze doorlopende reisverzekering met Europa-dekking geeft dekking voor reizen in alle landen in Europa (inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira) en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee, waaronder Turkije, Egypte en Tunesië. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. In Nederland ben je tevens verzekerd voor (aantoonbaar) geboekte vakanties.

Veelgestelde vragen Contributieverzekering

  1. De NGF-contributieverzekering biedt een vergoeding indien je langer dan 2 maanden niet kan golfen. Vermoed je dat je ziekte of blessure langer dan 2 maanden gaat duren, bezoek dan een arts of je huisarts. Indien je van je arts het medisch advies hebt gekregen om niet meer te golfen informeer je de adviesdesk uiterlijk binnen 3 dagen per e-mail info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056866. Het medisch advies moet duidelijk maken voor welke periode dit advies geldt.
  2. Ten behoeve van je schadedossier kan je vast de volgende documenten opzoeken:
    a.    wat de kosten voor het lidmaatschap van de vereniging zijn
    b.    dat je de kosten voor het lidmaatschap hebt voldaan.
  3. Nadat je weer mag golfen, stuur je documenten waaruit blijkt welke periode je volgens je arts niet mocht golfen.