Terug naar Nieuwsoverzicht

Een business boost voor clubs

15 november 2017

Tijdens de ING Private Banking Business Boost kwamen ruim 16 clubs met 40 bestuursleden bijeen voor een inspirerende dag. De locatie was eveneens boosting, de nieuwe KNVB Campus in Zeist. Na een introductie van ING Private Banking over haar visie en haar bijdrage aan de golfsport, was het voor de aanwezigen tijd voor ‘the next step'. Onder bezielende leiding van business expert Michiel Hoogeboom (Business Models Inc.) werden de aanwezigen uitgedaagd om anders te denken over hun golfclub en nieuwe ideeën om te zetten in een businessmodel.

"De wereld om ons heen verandert, dat zien we ook bij private banking', aldus Marieke Verloop, ING Private Banking. "Onze klanten van nu zijn oud, jong, man, vrouw. Ze zijn ondernemend en willen vooruit. Een klassieke, eendimensionale aanpak volstaat niet meer. ING Private Banking snapt de dynamiek van vandaag. We hebben een enorme drive om onze klanten voorop te laten lopen. Deze mentaliteit zien we ook terug bij golfcubs. Ook zij zijn op zoek naar oplossingen die het belang van hun leden voorop stellen en de club toekomstvast maakt. Daarvoor zijn soms vernieuwende en onconventionele keuzen nodig”, aldus Verloop.

Tijdens de sessie werd aan de aanwezigen vervolgens gevraagd om drie externe factoren te noemen waar clubs het meest last van hadden. De factoren te weinig jeugd/vergrijzing, afname lidmaatschappen en het imago van de golfsport werden het meest genoemd. Hoogeboom liet de bestuursleden inzien dat vanuit die onzekerheden ruimte is om te ondernemen en een visie voor ogen te hebben. Bij het ontwikkelen van een visie benoemde Hoogeboom de volgende punten:

 • Welke pijlers zet je in als club?        
 • Welke stappen ga je maken?       
 • Waar wil je zijn over drie jaar?       
 • Waar wordt waarde gecreëerd?       
 • Voor wie doe je het?

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Bron: NGF
De wereld verandert, zo ook de golfwereld!

“Durf anders te kijken, innoveer vanuit de klant. Durf te denken als een designer!” vervolgde Michiel Hoogeboom de sessie. Hoogeboom, die met zijn organisatie het bedrijfsleven adviseert in het ontwikkelen van een juiste visie en strategie, daagde die dag de bestuursleden uit. Maar wat is denken als een designer?

 • Weet wie je klant is! Dit door de juiste vragen te stellen en ervaringen te delen. Vanuit hier maak je schetsen, verschillende opties en ga je experimenteren. Hiermee ga je een business ontwerpen.
 • Leer je klanten begrijpen. Welke belofte doe je? Kijk naar je klant en weet wat hij komt doen. Hoe kan je inspelen op zijn winst- en pijnpunten? De realiteit is vaak dat men niet komt voor het product of dienst zelf maar voor een intrinsieke behoefte. Denk hier aan beleving, gezelligheid, dagje ontspannen of genieten van de natuur. Een klant kent een product functionele, emotionele, sociale en inspirationele waardes toe. Iedere klant heeft zijn eigen behoeftes en vandaar uit kun je groeperen en klanteigenschappen (persona) toewijzen.
 • Blijf in gesprek. Het is vooral belangrijk om in dialoog te blijven met je doelgroep. Durf vervolgens te innoveren, stap uit die comfortzone!

Golf Sport Business Model
Met de opzet van het Business Model voorkomt men het schrijven van dikke businessplannen. Op een eenvoudige wijze maakte Michiel Hoogeboom de clubs duidelijk hoe zij snel to the point kunnen komen. Door interactie te creëren met tafelgenoten werd snel inzichtelijk welke aandachtspunten op iedere club aangepakt kunnen worden.

Voor de golfsport is het Golf Sport Business Model ontwikkeld. Dit model stelt een aantal gerichte vragen en de antwoorden worden ingevuld in een canvas, een overzichtsbord om in een oogopslag inzicht te hebben in een visie.

“Door de vele, snelle ontwikkelingen in deze tijd, is de juiste keuzes maken moeilijker dan voorheen. De onzekerheden buiten de club moeten geen bedreiging vormen. Ze moeten juist als prettig worden ervaren, net als wat ontwerpers of start-ups doen. Durf te experimenteren met wat er om ons heen gebeurt. Focus niet alleen op snel omzet halen, durf toekomstbestendig te zijn”, vertelde Michiel die middag.

Afstemmen
Zodra een visie is gevormd, is het raadzaam om deze met medewerkers en/of klanten af te stemmen, zodat de club goed kan peilen of ze op de goede weg zit. Een paar quick wins:

 • Begrijp met elkaar het huidige businessmodel. Check regelmatig of je focus goed is.
 • Ga als club ergens voor staan. Heb een visie!
 • De toekomst ligt op de plank, het Golf Sport Business Model is je houvast.
 • Ga opties verkennen. Durf te experimenteren. Ga met leden koffie drinken!

Inspiratie
Lees hieronder aanvullende artikelen over visie en het Golf Sport Business Model. Zet ook die stip op de horizon!

Een artikel over het nut van een visie hebben.