Inhoud caddie

Golf Sport Business Model

Het Golf Sport Business Model is een vertaling van een traditioneel businessmodel (de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt) naar een model voor je golfclub of baan.
De negen onderdelen bestaan uit praktische vragen. Vragen die volgen uit uw strategie, visie, missie, wie u bent als vereniging, uw kernwaarden. Het model geeft daar richting aan en maakt in één blik duidelijk hoe alle onderdelen van het speelveld met elkaar in verband staan en beslissingen over de verschillende onderdelen elkaar beïnvloeden.

Business Model

Het Golf Sport Business Model (GSBM) is afgeleid van het Business Model Generation. Dit is ontwikkeld onder leiding van Alex Osterwalder en samen met 450 auteurs tot stand gekomen. In Nederland heeft een team experts uit de sport - bestaande uit Berend Rubingh, Hans van Egdom en Danny Meuken - het model verder ontwikkeld tot een Sport Business Model; de teamleden passen dit model toe tijdens hun opdrachten. De samenwerking tussen Berend Rubingh en de NGF heeft uiteindelijk geleid tot het Golf Sport Business Model.

Je kunt het model gebruiken om jouw organisatie onder de loep te nemen of om de voorwaarden en consequenties van veranderingen te bespreken. Je kunt het model, de bijbehorende onderdelen en onderliggende vragen ook gebruiken om jouw (gewenste) club of baan onder de loep te nemen en inzichten te delen en te ervaren met elkaar. Het model biedt structuur voor brainstormsessies, met veel verschillende mensen, uiteenlopende ideeën en standpunten.

Organiseer een GSBM-sessie op jouw club of baan

Het Golf Sport Business Model is een geweldig hulpmiddel voor alle betrokkenen in het speelveld van golf: gasten, leden, exploitanten, golfprofessionals en externe partijen zoals de gemeente en buur-sportverenigingen. Het kan helpen om elkaar antwoorden te geven op praktische vragen om zo tot de kernwaarden van de golfbaan of -club te komen. Daarnaast creëert het gezamenlijke belangen en raakvlakken die de samenwerking tussen verschillende partijen (golfbaan, golfschool, horeca en golfclub) verbeteren.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.