Inhoud caddie

Golf Sport Business Model

Het Golf Sport Business Model is een vertaling van een traditioneel businessmodel (de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt) naar een model voor uw golfclub of golfbaan.
De negen onderdelen bestaan uit praktische vragen. Vragen die volgen uit uw strategie, visie, missie, wie u bent als vereniging, uw kernwaarden. Het model geeft daar richting aan en maakt in één blik duidelijk hoe alle onderdelen van het speelveld met elkaar in verband staan en beslissingen over de verschillende onderdelen elkaar beïnvloeden.

Business Model

Het (Golf) Sport Business Model is afgeleid van het Business Model Generation. Dit is ontwikkeld onder leiding van Alex Osterwalder en samen met 450 auteurs tot stand gekomen. In Nederland heeft het Team Sport Business Model, bestaande uit Berend Rubingh, Hans van Egdom en Danny Meuken, het verder ontwikkeld tot een Sport Business Model; de teamleden passen dit model toe tijdens hun opdrachten.De samenwerking tussen Berend Rubingh en de NGF heeft uiteindelijk geleid tot het Golf Sport Business Model.

Je kunt het model gebruiken om jouw organisatie onder de loep te nemen of om de voorwaarden en consequenties van veranderingen te bespreken. Je kunt het model, de bijbehorende onderdelen en onderliggende vragen ook gebruiken om jouw (gewenste) club of baan te bespreken en inzichten te delen en te ervaren met elkaar. Het model biedt immers structuur voor brainstormsessies, met veel verschillende mensen, uiteenlopende ideeën en standpunten.

 

Een hulpmiddel dus voor alle deelnemers in het speelveld 

 

Het Golf Sport Business Model is dus een geweldig hulpmiddel dus voor alle deelnemers in dit speelveld: golfers, leden, exploitanten, golfclubs, golfprofessionals en overige betrokkenen. Soms kan het helpen met elkaar antwoorden te geven op praktische vragen om zo tot de kernwaarden van uw golfbaan of -club te komen, of de raakvlakken en punten van samenwerking tussen verschillende partijen (golfbaan en golfclub) duidelijk te krijgen. De stappen uit het model geven hierbij houvast.

Beschikbare documenten over dit onderwerp vind je op het NGF Informatieplein > Interesse Golfsport Businessmodel