Terug naar Nieuwsoverzicht

Sportimpuls 2018

19 januari 2018

De Sportimpuls is weer opengesteld. Ook golfbanen en -clubs kunnen tot 22 februari 2018 een subsidieaanvraag hiervoor indienen. Lokale samenwerking is een belangrijk onderdeel van de Sportimpuls en kan daarmee een bijdrage leveren aan het streven naar een open golfclub.

Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht.

Open uw golfclub voor de omgeving!

De Sportimpuls biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod van de Menukaart Sportimpuls. Een belangrijk onderdeel van de Sportimpuls is samenwerking. Niet alleen tussen sport- en beweegaanbieders onderling, maar juist ook met andere sectoren zoals het (lokale) bedrijfsleven, onderwijs, zorg of welzijn. Afhankelijk van de doelgroep is het goed om organisaties uit deze sectoren te betrekken bij het project. Bijvoorbeeld voor de instroom of werving van de doelgroep.

De open club
Openheid, uitnodigend zijn voor iedereen die wil sporten en bewegen en ondernemend genoeg om kansen te signaleren en te benutten, dat kenmerkt de open club. Samenwerkingsverbanden kunnen het bestaansrecht voor nu en in de toekomst verzekeren. Het is goed als golfbaan en -club verbonden te zijn bij de plaatselijke of regionale samenleving. Met een open beleid kun je meer voor en samen met de maatschappij doen. Het versterkt het maatschappelijke imago van de club en zal de drempel om lid te worden verlagen.