Terug naar Nieuwsoverzicht

Tweederde inkomsten verenigingen komt uit contributie

18 juni 2018

Dat verenigingen in het algemeen voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn van de contributie, is geen verrassing. Het Mulier Instituut concludeerde onlangs op basis van onderzoek dat van alle verenigingen samen, dus inclusief sportclubs, in Nederland maar liefst 62 procent van de inkomsten uit contributie komt.

Indien het verenigingen betreft zonder eigen accommodatie, dan gaat het zelfs om 73 procent van de inkomsten. Clubs met een eigen accommodatie halen gemiddeld ongeveer 50 procent van de inkomsten uit contributie. Het is een van de meest in het oog springende conclusies in het Jaarbericht Verenigingsmonitor van Mulier Instituut. Daarin geeft het Instituut de resultaten weer van de verschillende peilingen bij het MI Verenigingspanel in 2017.

  • Bijna de helft van de sportverenigingen heeft geen zorgen over de financiële toekomst van de vereniging (45%). 
  • Een kwart staat hierin neutraal (25%), drie op de tien verenigingen hebben wel (ernstige) financiële zorgen (30%). Dit zijn met name kleine verenigingen (< 100 leden, 35%) en verenigingen zonder eigen accommodatie (34%)
  • Ook hebben verenigingen met binnensport vaker financiële zorgen (36%) dan verenigingen met buitensport (26%)
  • Verenigingen zonder eigen accommodatie en verenigingen met binnensport geven aanzienlijk meer geld uit aan accommodatiekosten. Dit kan een reden zijn voor de financiële zorgen.
  • De belangrijkste inkomsten voor verenigingen komen uit contributies (62%) en kantine-inkomsten (12%). Vooral verenigingen zonder eigen accommodatie zijn sterk afhankelijk van contributie-inkomsten(73%). Contributie-inkomsten zijn ook belangrijker voor verenigingen met binnensport (78%), kleine verenigingen (< 100 leden, 67%) en verenigingen die zich ernstige zorgen maken over de financiële toekomst van de vereniging (82%)
  • Bij verenigingen met een eigen accommodatie vormt contributie de helft van de inkomsten (49%), gevolgd door een kwart inkomsten vanuit de kantine (24%).
  • Verenigingen geven het meest uit aan accommodatiekosten (40%) en bondsafdrachten (15%). Voor verenigingen met een eigen accommodatie vormen daarnaast de kantine-inkopen en energielasten aanzienlijke uitgaven. 
  • Voor verenigingen zonder accommodatie (50%), verenigingen met binnensport (53%) en verenigingen die zich ernstige zorgen maken over de financiële toekomst van de vereniging (47%) drukken de accommodatiekosten het meest op de begroting.
De belangrijkste inkomsten komen uit contributies (62%) en horeca (12%)

Aan de uitgavekant zijn de clubs een groot deel van hun kosten kwijt aan de accommodatie. Bij verenigingen met een eigen accommodatie is zo’n 29 procent van de kosten bestemd voor de accommodatie en bij verenigingen zonder eigen accommodatie gaat het om 50 procent van de kosten. 

GolfMarkt-artikel over het differentiëren van prijzen

De belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen inzichtelijk gemaakt