Terug naar Nieuwsoverzicht

“Plaatsen” vanwege droogteschade

1 mei 2019

Nog steeds droogteschade in de baan door de extreme zomer van 2018? Lees dan meer over een dispensatieregeling die toestaat dat de plaatselijke regel “plaatsen” langer geldig is dan normaal.

Tussen 1 november en 30 april mogen clubs zelf de plaatselijke regel voor “plaatsen” invoeren. Het is de bedoeling dat dit alleen gebeurt als de toestand van de baan daar reden voor geeft. Met deze plaatselijke regel kan de baan langer qualifying blijven.

In de periode tussen 1 november en 30 april kunnen namelijk ook qualifying scores ingeleverd worden, ook al is de plaatselijke regel voor “plaatsen” van kracht. Na 30 april is dat niet meer het geval.

Maar in bijzondere gevallen kan het invoeren van de plaatselijke regel voor “plaatsen” ook na 30 april toegestaan worden, bijvoorbeeld voor één bepaalde hole als die hole recent is gerenoveerd en de kwaliteit van de kort gemaaide delen nog niet optimaal is. In deze bijzondere gevallen moet echter wel toestemming van de NGF gevraagd worden.

Droogteschade op golfbanen

Het seizoen 2019 is vooralsnog bijzonder omdat sommige golfbanen nu nog steeds kampen met de gevolgen van de extreem droge en warme zomer van 2018. Die banen zijn er in meerdere gevallen - mede door de relatief droge winter en een koud voorjaar - nog niet in geslaagd om de fairways in een normale conditie te krijgen. 

Deze banen komen daarom in aanmerking om de local rule “plaatsen” van kracht te laten zijn tot uiterlijk 1 juli 2019 of zoveel korter als nodig is. In die periode mogen dus wel qualifying scores ingeleverd worden. De golfbanen die voor deze regeling in aanmerking menen te komen hoeven in dit geval geen toestemming te vragen aan de NGF maar worden wel verzocht om te melden dat ze dit doen - zodat de NGF overzicht krijgt van de problematiek en kan helpen. Neem hiervoor contact op met Robert Hage

De dispensatie is met nadruk bedoeld voor banen waar droogteschade een probleem is op het merendeel van de fairways, dus niet voor banen die een aantal fairways met een paar slechte plekken hebben.

Voorkom droogteschade met duurzaam beheer

Op banen waar de fairways of andere belangrijke spelonderdelen ernstige schade hebben opgelopen door de droogte van 2018, verdient het de nadrukkelijke aanbeveling dat het bestuur of het management aan tafel gaat zitten met de regel- en handicapcommissie en de greenkeepers om te praten over planmatig, duurzaam golfbaanbeheer. Met duurzaam beheer (denk aan het planmatig optimaliseren van de groeiomstandigheden waaronder bezanden, prikken, doorzaaien met de juiste grassen, precisieberegening, etc.) kunnen golfbanen meer toekomstbestendig te werk gaan.

Voor vragen over deze en andere duurzame maatregelen, neem contact op met Koert Donkers of Niels Dokkuma.

Plaatsen houdt in dat je de bal mag opnemen, schoonmaken en terugplaatsen. De local rule moet echter goed geformuleerd worden. Meer informatie over plaatselijke regels per 1 januari 2019 vind je hier.