Terug naar Nieuwsoverzicht

In de praktijk: OGC maakt sprong naar de toekomst

4 maart 2019

Een nieuwe baan, een vernieuwd clubhuis én een ledengroei van ruim 40 procent. De Oegstgeester Golfclub (OGC) bewees in 2018 dat voor een vereniging met betrokken leden niets onmogelijk is.

De voormalige voetbal- en korfbalvelden op Sportpark De Voscuyl transformeerden tot een uitdagende en toekomstbestendige 9-holesbaan. Een langgekoesterde wens ging daarmee in vervulling. Trotse voorzitter Frans Tetteroo sprak tijdens de feestelijke opening begin november van een “verbluffend resultaat”.

Aanvankelijk waren drie fases voorzien met de oplevering in 2023, maar de stappen werden een sprong: het hele project werd binnen een halfjaar gerealiseerd. De meeste werkzaamheden in eigen beheer en met de hulp van talloze leden. In de brandende zon werden zware graszoden naar de juiste plek gebracht en hekken gesloopt. De 4000 bestede vrijwilligersuren zorgden voor een forse besparing op het begrote budget. Ook voor de aankleding sprongen de leden bij. Met de opbrengst van een bomendonatieplan konden 65 bomen geplant worden.

Hoek Hoveniers uit Voorhout waarmee OGC samenwerkte, was vooraf enigszins sceptisch over de opzet, maar raakte onder de indruk van de inbreng van de leden. Het bedrijf nodigde de club uit een presentatie te komen verzorgen en maakte een promotiefilm over de totstandkoming van de baan en de rol van de vrijwilligers. Als goed voorbeeld van hoe een vereniging kan samenwerken met het bedrijf.

Verenigingsleven
Ronald Verbiest volgde eind november Frans Tetteroo op als voorzitter. De bestuurswissel is typerend voor de clubcultuur, want Verbiest werd een jaar eerder pas lid en voelde zich al snel erg betrokken. Hij noemt de club laagdrempelig en geeft hoog op over het verenigingsleven. Een beschrijving waarin veel leden zich herkennen gezien de hoge scores op dit onderdeel in Players 1st. De meeste leden geven daarin ook aan dat zij over twee jaar nog steeds lid zullen zijn.

In het jaar van de bouwwerkzaamheden groeide het ledenbestand van 310 naar 440. De grote aanwas zorgde zelfs voor een tijdelijke ledenstop. Veel nieuwkomers kwamen via de bestaande leden en een aantal oud-leden verbond zich opnieuw aan de club. De nieuwe baan blijkt volgens Verbiest een goed visitekaartje, net als de aantrekkelijke tarieven. Een dagkaart voor introducees kost 20 euro en senioren betalen 380 euro contributie.

Open club
De golfclub heeft een open houding naar de omgeving van het sportpark, dat grenst aan woningen. Na een misverstand over de hekken werden de buurtbewoners uitgenodigd voor een gesprek. “We zijn ze tegemoet gekomen”, vertelt Verbiest. “Onze vrijwilligers hebben de zilvergrijze hekken groen geverfd. We houden ze op de hoogte van wat er speelt.” Het leidde tot goede contacten. “Buurtbewoners doneerden ook een boom, bezochten onze open dag en waren aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie.”

Het nieuwe clubhuis wordt opengesteld voor andere verenigingen. Twee avonden in de week maken honderd leden van een bridgeclub gebruik van de ruimte, een fotoclub houdt er zijn bijeenkomsten en ook andere clubs hebben interesse getoond. De golfclub verzorgt dan de bardiensten. De faciliteit is ook geschikt gemaakt voor vergaderingen van externe partijen. “Daarmee willen we het nieuwe clubhuis multifunctioneel maken”, aldus Verbiest. Het vergroot de bezettingsgraad van de accommodatie.

Daarnaast wil OGC het oude clubhuis verhuren. “Dat is niet makkelijk omdat het bestemmingsplan voorschrijft dat we dat gebouw niet aan commerciële organisaties mogen verhuren. We overleggen met de gemeente welke maatschappelijke of sportorganisatie we hiervoor kunnen benaderen.”  

Realistisch en dienstbaar
Verbiest schonk namens de club zijn voorganger als dank voor zijn grote verdiensten een beeld van een figuur dat met een krachtige slag een cirkel doorbreekt. “Frans heeft onze club naar een nieuw begin geleid”, licht Verbiest toe. Als nieuwe voorzitter heeft hij uiteraard zijn eigen inzichten. “We zullen met de tijd mee moeten gaan, maar met behoud van onze eigen identiteit. Wij willen als bestuur de club zo realistisch en dienstbaar mogelijk door de komende jaren loodsen.”