Terug naar Nieuwsoverzicht

Grasschimmelposter op weg naar pesticidevrij onderhoud

22 november 2019

Na afloop van de ALV op Golfclub De Haar heeft de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) haar Grasschimmelposter gepresenteerd. Het doel van deze poster is meer kennis van grasschimmels en promotie van pesticidevrij golfbaanonderhoud.

De NGA ontwikkelde in 2018 een poster met de tien meest voorkomende onkruiden op golfbanen. De vervolgstap in 2019 is een poster met de tien meest voorkomende grasschimmels. Beide posters zijn tot stand gekomen met ondersteuning van de Golfalliantie (de NVG, NGF en NGA). Afgelopen vrijdag werd de nieuwe poster gepresenteerd aan NGA-voorzitter Jannes Landkroon, NVG-directeur Lodewijk Klootwijk en Niels Dokkuma, manager van de afdeling Duurzaam beheer/Agronomie van de NGF. 

“We willen als NGA met de posters aangeven hoe belangrijk duurzaam golfbaanbeheer is”

“Wij hebben budget aangevraagd om in het kader van de Green Deal en chemievrij beheer een poster te ontwikkelen waarmee we chemievrij beheer promoten”, zei NGA-bestuurslid Martin Brummel (verantwoordelijk voor communicatie) bij de presentatie van de nieuw poster op De Haar. “We willen als NGA met de posters aangeven hoe belangrijk duurzaam golfbaanbeheer is. We zijn veel dank verschuldigd aan Flip Wirth van de stichting Duurzaam Golfbaan Beheer en Arijan van Alphen, de hoofdgreenkeeper van de Oosterhoutse Golfclub, want zij hebben heel veel energie gestoken in de posters.”

De posters geven per schimmel aan hoe je ze herkent, wat hun habitat is en hoe je ze zonder chemie voorkomt en er tegen optreedt. “We juichen het toe dat deze posters gemaakt worden”, zei NVG-voorzitter Lodewijk Klootwijk. “Het is heel belangrijk dat deze informatie bij de greenkeepers op de werkplaats komt te hangen.” “Dit is weer een hele waardevolle stap!”, zei Niels Dokkuma tegen de NGA-leden die de ALV bijwoonden. “Golf zet op het gebied van pesticidevrij beheer grote stappen. Weet dat golf onder de sporten heel goed op de kaart staat, maar laten we dat vooral voortzetten en volhouden.”

Vraag de Schimmelposter en/of Onkruidposter aan bij de NGA via info@ngagolf.nl
Klik hier voor een digitale versie van de grasschimmelposter. Klik hier voor een digitale versie van de NGA-poster met de tien meest voorkomende onkruiden. 
Verslag alv op de website van de NGA.

Excursie op de nieuwe holes van De Haar

Na de presentatie van de nieuwe poster hield de Belgische architect Bruno Steensels een korte presentatie over de uitbreiding van de golfbaan van Golfclub de Haar. De eerste fase van de uitbreiding van negen naar 18 holes in het dorp Haarzuilens is vergevorderd en het werk wordt in 2021 voltooid. De uitleg van architect Steensels werd vervolgd met een excursie in de baan waar enkele nieuwe holes werden bekeken en verschillende deskundigen de uitbreiding toelichtten.

Op een van de nieuwe holes vertelde Steensels zelf waar hij bij het ontwerp van de baan rekening mee moest houden. De golfbaan ligt in de parktuin van kasteel De Haar in Haarzuilens, een park ontworpen door de beroemde architect Henri Copijn. Er zijn bij de aanleg, zo’n 125 jaar geleden, heel veel oude en bijzondere bomen geplant en Copijn bracht ook verschillende zichtlijnen aan. Bij de aanleg van de nieuwe holes zijn en worden deze zichtlijnen verbeterd. Het werk geschiedde in nauw overleg met Natuurmonumenten (de grondeigenaar).

Ecoloog Ronald Buiting vertelde in de baan over de vele maatregelen die zijn genomen om de natuurwaarden van het gebied te behouden en versterken. Het park en golfterrein herbergt niet alleen bijzondere bomen maar ook veel beschermde soorten, waaronder de bosuil, ijsvogel, buizerd, rosse vleermuis en kamsalamander. Ter bescherming van flora en fauna moest en moet gewerkt worden buiten het broedseizoen en buiten bepaalde zones. Een van de vele maatregelen die zijn genomen om de natuur op De Haar te versterken is de aanleg van een ijsvogelwand bij de nieuwe hole 16.

Volgens architect Steensels wordt de 18-holes baan van De Haar met name uitdagend door de fraaie bomen in het park: “De bomen zijn de natuurlijke hazards, daarom zijn er in de nieuwe baan straks weinig bunkers.” Maar Steensels heeft ook enkele uitdagende holes ontworpen langs de bestaande vijver in het park. Golfclub De Haar legt niet alleen negen nieuwe holes aan, ook de oude holes worden aangepast. Waar het is toegestaan worden de nieuwe holes licht glooiend met hoogteverschillen tot vier meter, net als op de oude 9-holes baan van De Haar.