Terug naar Nieuwsoverzicht

In de praktijk: golfaanbod voor mensen met een beperking

14 oktober 2019

Golf is een toegankelijke sport voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Golf- & Countryclub Liemeer is een van de golfclubs en -banen die inspelen op de behoeften van deze doelgroep.
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn welkom op Liemeer. Professional Cora van Rongen, op verschillende banen actief, nam daartoe enkele jaren terug het initiatief. Er zijn speciale trainings- en begeleidingsprogramma’s. De golfers met een beperking krijgen op Liemeer een-op-een les. Daarnaast gaan groepen een keer per week de Bovenlandenbaan (par 3/4) op om samen te spelen. De club heeft inmiddels ook een commissie G-Golf die zich inzet voor deze groep.

Volwaardig lid

Golfers met een beperking maken op Liemeer volwaardig deel uit van de club, vertelt Kees Ravensbergen van de commissie G-Golf. Zo is er een gereduceerd tarief waardoor zij volledig lid kunnen worden van de club. Het is volgens Ravensbergen belangrijk hier vanuit maatschappelijke betrokkenheid draagvlak voor te creëren binnen een vereniging. “Dan kun je deze groep echt wat bieden. Iedereen houdt er ook rekening mee als ze bij ons in de baan lopen. Je merkt dat hun aanwezigheid wordt gewaardeerd.” Hij adviseert clubs of banen die overwegen een aanbod voor deze doelgroep te organiseren verder om een gespecialiseerde pro in te schakelen, die mensen met een beperking optimaal kan begeleiden.

Begeleiding in de baan
Golf is een van de weinige sporten waaraan mensen met een (zware) fysieke en/of verstandelijke beperking deel kunnen nemen. Golfen zorgt voor een aanzienlijke verbetering van hun fysieke en mentale gezondheid. “Groot voordeel van golf is natuurlijk dat de bal stilligt als je hem moet slaan en dat je er niet naartoe of vandaan moet rennen zoals bij andere sporten”, weet Ravensbergen. Liemeer beschikt over een groot aantal vrijwilligers die deze golfers begeleidt in de baan. “Een verdwaalde bal ontwijken vraagt om een reactie die voor sommige mensen met een beperking lastig is. We hebben ook golfers die niet kunnen praten. De begeleider moet in die situaties adequaat reageren en de veiligheid op de baan waarborgen. Mensen met een verstandelijke beperking vinden het lastig om een bal te volgen. Ook daar ligt een rol voor de begeleider.”

Evenementen
De G-commissie regelt alles rond het bezoek aan evenementen van andere verenigingen en organiseert zelf onder meer de Liemeer Special in Golfbokaal. Dat is een open wedstrijd voor golfers met een verstandelijke beperking waar deelnemers uit het hele land op afkomen. Het eerste lustrum van dit evenement belooft komend jaar iets speciaals te worden. Ook al omdat een maand later, van 12 tot 14 juni, de Special Olympics Nationale Spelen 2020 worden gehouden. De nationale wedstrijden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Oprichting vriendenclub
De commissie G-Golf van Liemeer hoopt dat de club op termijn kan beschikken over een eigen paragolfer om mensen met een beperking nog beter te kunnen begeleiden. Daarvoor wordt onder meer een benefietwedstrijd georganiseerd. Een andere wens is de oprichting van een vriendenclub voor G-Golf, die op structurele basis extra ondersteuning mogelijk kan maken voor deze groep. Want voor mensen met een lichamelijke beperking vormen de financiën soms een te hoge drempel. Met name bij deze groep beperkt het plotseling wegvallen van arbeidsinkomsten de financiële armslag.