Terug naar Nieuwsoverzicht

Lof voor de Rosendaelsche

5 juli 2021

Begin juli is op de baan van de Rosendaelsche Golfclub het Big Green Egg Open gespeeld. De Ladies European Tour roemt de Rosendaelsche als een club waar duurzaamheid voorop staat.

Voor de Ladies European Tour is duurzaamheid een belangrijk thema. Onder de titel "Celebrating the Green" wordt stilgestaan bij initiatieven waardoor het circuit voor vrouwen bijdraagt aan duurzaamheid. Ambassadrices van Celebrating the Green ('Sustainable Golf Champions') zijn Suzann Pettersen en Camille Chevalier.

Het duurzaamheidsteam van de Ladies European Tour (LET) is vol lof over het duurzame karakter van het toernooi, over duurzaam beheer in Nederland in het algemeen en over het beheer op de Rosendaelsche in het bijzonder. 

"Bij de Rosendaelsche Golfclub staat duurzaamheid voorop in de missie", stelt de duurzaamheidsafdeling van de LET. "De club, die sinds 2012 GEO-gecertificeerd is, is een pionier in actie op milieugebied en voelt zich sterk verantwoordelijk voor de zorg van de natuurlijke omgeving, in het bijzonder de heide en bossen. Door middel van investeringen realiseert de club een reductie in afvalstromen en waterverbruik voor irrigatie. Tegelijk wordt het personeel aangemoedigd om de fiets te gebruiken om zo het autogebruik te verminderen."

"Ik was echt onder de indruk van de conditie van de baan", zegt LET-prof Marta Martin, die deskundig is. Ze studeerde grasveldkunde aan Purdue University in de VS. "Ze hebben echt goed werk gedaan. Dat ze geen chemicaliën gebruiken, is goed voor het milieu. Het is goed voor bestuivende insecten en het is goed voor de gezondheid van golfers."

"De baan is een mix van natuur en golf en dat is altijd zo geweest", zegt hoofdgreenkeeper Marco Mooren over zijn baan en de aanpak van zijn team. "De hoge rough maaien we maar één per jaar. Daarnaast maken we gebruik van een kudde schapen die de rough beheert. We hebben nu al drie jaar geen pesticiden gebruikt en de greens worden beter en beter."

Bekijk de video hieronder waarin Sustainable Golf Champion Camille Chevalier aan het woord komt.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wat is GEO?

De Rosendaelsche is sinds 2012 in het bezit van het GEO-duurzaamheidscertificaat. De club is in 2016 gehercertificeerd. De laatste 'herkeuring' was in 2020. Hieronder lees je waar GEO voor staat.

 • De golfsport heeft een internationaal duurzaamheidsprogramma – 'GEO' - dat clubs en banen helpt om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 • Clubs die het GEO-traject bewandelen, gebruiken een online portal waarin ze vragen beantwoorden, documenten invoeren en data bijhouden. Clubs die het programma en een onafhankelijke audit met succes doorlopen, ontvangen het GEO-certificaat: een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat - een keurmerk - waarmee ze aantonen dat ze op alle mogelijke gebieden verantwoord handelen en rekening houden met de natuur, het milieu en de omgeving.
 • GEO-banen zijn ‘toekomstproof’. GEO dwingt je om data en cijfers te verzamelen waardoor je inzicht krijgt waar je staat en wat voor verbetering vatbaar is.
 • De NGF stimuleert dat Nederlandse clubs en banen het GEO-programma doorlopen en oogst daarmee succes. Anno 2021 zitten 130 Nederlandse clubs in het GEO-traject en heeft Nederland ruim 100 banen met het GEO-duurzaamheidskeurmerk. Dat is in aantal en percentueel meer dan elk ander land in de wereld.
 • In Nederland is golf van alle sporten pionier op het gebied van duurzaamheid. Clubs en banen zijn intrinsiek gemotiveerd om golfsport en natuurontwikkeling te verbinden.
 • Omdat je met GEO data verzamelt, kan duurzaamheid in de golfsport hard gemaakt worden. Met de data die via GEO verzameld worden, kan bewezen worden dat de golfsport verantwoordelijk omgaat met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord handelt.

Voorbeelden van GEO

GEO is veel meer dan pesticidevrij beheer. Deze voorbeelden maken dat duidelijk.

 • GEO draagt bij aan de afbouw van pesticidegebruik, niet alleen omdat het moet van de overheid maar vooral omdat we het willen. (De Rosendaelsche gebruikt al drie jaar geen pesticiden meer.)
 • GEO is minder watergebruik (efficiënter gebruik van grondwater of oppervlaktewater voor de beregening van fairways, tees en greens). (De Rosendaelsche heeft met een nieuwe beregeningspomp besparingen op het waterverbruik gerealiseerd.)
 • GEO is ook minder energieverbruik, investeren in duurzame energie (denk aan zonnepanelen en ledverlichting of aan elektrische maaiers in plaats van dieselmaaiers).
 • GEO is ook het verbeteren van afvalstromen. (De Rosendaelsche heeft met een ‘waste compactor’ een beperking van het aantal afvalbewegingen gerealiseerd.)

“Bijeffecten” van het bovenstaande:

 • Kostenbesparingen voor clubs en banen.
 • Duurzame speelkwaliteit. Dat wil zeggen, met duurzaam golfbaanbeheer (“less is more”) zijn de fairways en greens niet alleen goed in de zomer maar het hele jaar rond.

GEO is ook het versterken en ontwikkelen van de natuur op golfbanen.

 • Meer biodiversiteit is meer balans: meer natuurlijke vijanden van plagen en ziektes waar de golfsport mee te maken heeft.
 • Niet alleen de baan heeft baat bij meer biodiversiteit, ook de omgeving. Een golfbaan vormt een link tussen omliggende gebieden met natuur.

GEO is ook een verbinding maken met de omgeving. Voorbeelden:

 • Waterbuffering (regenwater opvangen in vijvers en bassins): daar heeft de baan zelf profijt van maar de omgeving/regio ook.
 • Biologielessen voor schoolklassen op golfbanen.
 • Golflessen voor kinderen en ouderen in de regio (promotie van beweging in een gezonde leefomgeving).
 • Fietsers en wandelaars welkom heten in het clubhuis en het restaurant en op het terras.
 • Het clubhuis delen: het clubhuis openstellen voor gebruik door verenigingen en organisaties in de regio.
 • Kiezen voor voedselproducten uit de regio en kiezen voor duurzame leveranciers uit de regio.

GEO is ook leden en gasten betrekken bij duurzaamheid. Voorbeelden:

 • Vrijwilligers inzetten bij duurzame projecten. (Leden van de Rosendaelsche helpen de greenkeepers bij het heidebeheer door ongewenste plantensoorten te verwijderen.)
 • Geen plastic flesjes maar herbruikbare flesjes.
 • Communicatie over alle duurzame stappen die de club zet. Leden en gasten goed uitleggen waarom het gebeurt. Bereiken dat leden en gasten gaan meedenken.

GEO moedigt ook inclusiviteit aan. Voorbeelden:

 • Gasten zijn welkom in het restaurant en op het terras.
 • Mensen van alle leeftijden en afkomst zijn werkzaam voor de club, ook mensen met een fysieke of verstandelijke beperking (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt).

GEO is ook aandacht voor de gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Een voorbeeld:

 • Een vitaliteitsbudget om te besteden aan persoonlijke trainingen, fietsplannen, bedrijfsfitness en fruit op het werk.

Ga voor meer informatie naar de GEO-pagina op Caddie.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.