Inhoud caddie

GEO-certificering

OnCourse Nederland is het voortraject naar GEO-certificering. Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een audit het GEO-certificaat. Hier lees je alles over het internationaal erkende duurzaamheidskeurmerk voor golfbanen.

OnCourse Nederland is de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Na het doorlopen van het programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd. De NGF stimuleert alle clubs en banen om het GEO-certificaat te behalen en biedt ondersteuning bij het gebruik van de portal OnCourse Nederland.

Welke Nederlandse golfbanen zijn al GEO-gecertificeerd? Bekijk hier een overzicht.

Aanmelden

Interesse? Meld je club vandaag nog aan voor OnCourse Nederland via getoncourse.golf

 • Klik op REGISTER > Register Today. 
 • Vul naam en e-mailadres in 
 • Kies Nederlands (Dutch) als taal. 
 • Kies vervolgens OPTION 1 (1 - Located in Sweden, Portugal, Flanders or Netherlands). 

Hierna kan gestart worden met OnCourse Nederland.

De OnCourse Checklist

De Checklist OnCourse is een hulmiddel bij het doorlopen van de portal.

 • Het schema maakt duidelijk hoe OnCourse werkt en geeft per onderdeel aan wat de benodigde acties zijn.
 • Het schema maakt het gemakkelijk om verschillende taken en verantwoordelijkheden te verdelen onder de leden van het “GEO-team”. Desgewenst kan per onderdeel een verantwoordelijke persoon en een deadline ingevuld worden.
 • De checklist geeft inzicht in de voortgang. Is een onderdeel van OnCourse afgerond, dan kan dat aangevinkt worden.

Je kunt kiezen tussen twee checklists:

FAQ en meer ondersteuning

Maak ook gebruik van deze ondersteuning:

 • In de OnCourse FAQ hieronder vind je tips en lees je de antwoorden op veelgestelde vragen.
 • De OnCourse-handleiding vertelt aan de hand van afbeeldingen hoe je de portal moet gebruiken.
 • Elk jaar worden er OnCourse-workshops georganiseerd (raadpleeg daarvoor de kalender). 
 • De NGF heeft een helpdesk voor OnCourse-gebruikers. De helpdesk is bereikbaar op elke dinsdag van 9 tot 12 uur en op elke woensdag van 11 tot 16 uur. Men kan op die dagdelen voor vragen terecht bij Yvonne Godwaldt via het nummer 030 - 242 63 70. Je kunt een vraag ook per mail stellen via geo@ngf.nl. Voor vragen die over de portal zelf gaan (bijvoorbeeld als inloggen niet lukt) kunnen clubs terecht bij de GEO Foundation via hello@getoncourse.golf.
 • Profiteer van de online OnCourse-trainingen.
 • De NGF ondersteunt de GEO-certificering ook met onderzoek, promotie en communicatie. De NGF ondersteunt het proces daarnaast ook financieel: door het jaarlijkse OnCourse-abonnement van alle clubs voor haar rekening te nemen (300 euro per jaar per club).

Veelgestelde vragen

Aan de slag met OnCourse Nederland? Deze tips op basis van de ervaringen van andere clubs versnellen het proces en zorgen voor succes!

 • Het is belangrijk dat de directie, het management of het bestuur achter duurzaamheid staat. Maak goede afspraken met elkaar en zorg voor bestuurlijke borging/borging door de directie (Lees de ervaringen van De Groene Ster in het artikel “Geo is teamwerk”.)
 • Een belangrijke voorwaarde voor succes is een goed GEO-team met een brede expertise dat de taken onderling verdeelt. Maak een vogelaar op de club deel van het team maar ook de (assistent)hoofdgreenkeeper. Zoek ook iemand die handig is met computers en internet; het uploaden van data, bijlages en notities en het invoeren van data is dan zo gepiept terwijl het niet-ingewijden uren tijd kost. Eén persoon moet als projectleider fungeren: het projectteam aansturen, de planning maken, de taken verdelen en de voortgang bewaken.
 • Lees de handleiding van OnCourse Nederland, bekijk de online video trainingen en gebruik de Checklist OnCourse. Met de OnCourse checklist (een Excel-bestand) behoud je overzicht, kun je aanvinken wat af is en welke bestanden verzameld zijn die uiteindelijk geupload moeten worden.
 • Verzamel van tevoren zo veel mogelijk documenten, van baanbeheerplannen tot energierekeningen. Zorg hierbij voor een logische en goed herkenbare benaming van de bestanden.
 • Doe zo veel mogelijk zelf of samen met (vrijwilligers) van lokale organisaties: dan wordt het proces de club “eigen”. Voor bepaalde zaken (bijvoorbeeld een Visual Tree Assessment, een wettelijke verplichting in verband met de veiligheid van spelers) moet je eventueel een deskundige inschakelen maar ook in deze gevallen zijn er soms vrijwilligers die het kunnen doen (bijvoorbeeld een greenkeeper met deze expertise).
 • Werk de drie fasen van GEO-certificering stapsgewijs door. Eerst fase 1 (inventarisatie en nulmeting), dan fase 2 (visie: waar besparen, verbeteren of innoveren?) en dan fase 3 (het werkplan).
 • Het is handig om een vast mailadres te hebben voor de huidige en toekomstige commissies (bijvoorbeeld geo@toxandria.nl, geo@hoogegraven.nl, etc.).
 • Communiceer over de vorderingen en de successen, zowel intern en extern. Duurzaamheid “doe je voor jezelf”, voor de club en organisatie, maar draag het ook uit in en buiten de club. Leden en de buitenwereld laten weten wat er bereikt is leidt tot veel positiefs!
 • Maak een GEO-jaarkalender zodat je niets vergeet en zodat nieuwe GEO-commissieleden ook weten wat er elk jaar moet gebeuren. Noteer op deze kalender bijvoorbeeld dat je in december met de hoofdgreenkeeper de IPM-jaarcijfers invoert, dat je in november de meterstand van de beregening noteert, dat je in december de energiefacturen verzamelt en bestudeert, dat je in maart de OnCourse-jaarcijfers invoert, etc.

 • Een van de voordelen van OnCourse Nederland ten opzichte van het oude portaal is dat alle invoer van data nu op één plek gebeurt en dat alle tools in OnCourse Nederland zijn geïmplementeerd. Clubs die de stappen in de portal doorlopen, worden op een duidelijke wijze door het GEO-proces geleid. Waar nodig word je met een link naar een website of tool geleid die het makkelijker maken om noodzakelijke data en informatie te vinden, bijvoorbeeld de Golfbaandataviewer. Systemen als GolfGIS en EMS zijn voor sommige banen en clubs nuttige management tools maar deze systemen zijn niet nodig op weg naar GEO-certificering.
 • De nieuwe online omgeving is gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat het voor clubs gemakkelijker en efficiënter wordt om te voldoen aan alle eisen van het GEO-certificaat.
 • OnCourse doorlopen betekent niet alleen voldoen aan internationale GEO-criteria maar ook aan alle wet- en regelgeving op het gebied van duurzaam beheer (bijvoorbeeld de nieuwe Wet natuurbescherming).
 • Op basis van de ervaringen tot nu toe zijn inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd. Die zorgen ervoor dat GEO-certificering via de nieuwe portal een nog waardevoller duurzaamheidskeurmerk oplevert.
 • OnCourse maakt inzichtelijk hoe clubs, bestuurders en directies kunnen anticiperen op aansprakelijkheidsrisico’s.
 • Met OnCourse is het GEO-certificaat langer geldig. Na de eerste certificering via de nieuwe portal is het certificaat net als vroeger drie jaar geldig, maar de geldigheidsduur bij een hercertificering is verlengd van drie naar vijf jaar, mits alle verplichten delen in OnCourse Nederland eerst volledig worden afgerond.
 • OnCourse Nederland heeft marketing- en pr-voordelen. De nieuwe portal maakt het gemakkelijker om leden en gasten, het bestuur of de directie, de gemeente, buren en andere stakeholders te laten zien wat een club of golfbaan doet. Zo is bijvoorbeeld het mogelijk om elk jaar een rapport of “duurzaamheidsscorekaart” samen te stellen die online of als print aan de leden en buitenwereld gepresenteerd kan worden. De portal creëert tevens een soort miniduurzaamheidswebsite die in de clubwebsite geïntegreerd kan worden.
 • Alle GEO-gegevens van een club worden duurzaam vastgelegd in de “cloud”.
 • De NGF ondersteunt de GEO-certificering onder meer met een helpdesk, workshops, online video trainingen, de Checklist OnCourse, onderzoek, promotie en communicatie. De NGF ondersteunt het proces ook financieel: door het jaarlijkse OnCourse-abonnement van alle clubs voor haar rekening te nemen (300 euro per jaar per club).

 

Hoe kun je duurzaam beheer aanpakken en hoe moet je het borgen (want vroeger of later zal de directie, het management, het bestuur of de verantwoordelijke commissie wisselen van personen). De portal OnCourse Nederland (getoncourse.golf) is het antwoord op de vraag.

OnCourse Nederland begeleidt clubs bij duurzaam golfbaanbeheer op weg naar GEO-certificering én borgt het duurzame werken. Daarnaast borgt OnCourse Nederland “compliance” op het gebied van duurzaamheid: het voldoen aan alle wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming of de Informatieplicht energiebesparing). In OnCourse worden clubs geleid door de verplichtingen waaraan ze sowieso moeten voldoen, of de club nou op weg is naar het GEO-certificaat of niet. Zonder de hulp van een portal als OnCourse Nederland is het voldoen aan alle wet- en regelgeving een doolhof waarbij de kans bestaat dat een club onbewust in overtreding is.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

OnCourse Nederland is een online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. OnCourse Nederland is een portal van de GEO Foundation, een internationale, onafhankelijke non-profit organisatie. Na het succesvol doorlopen van het programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd. Het GEO-certificaat is een internationaal keurmerk, aangesloten bij ISEAL Alliance, voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer.

De NGF stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen maar heeft geen toegang tot de accounts van de clubs in OnCourse Nederland. Zodra een club OnCourse Nederland heeft voltooid: geef het door aan de NGF en de NGF licht de GEO Foundation in. De GEO Foundation schakelt dan een onafhankelijke auditor in en er wordt een bezoek van deze auditor aan de club gepland.

De auditor krijgt toegang tot alles wat de club in OnCourse heeft ingevoerd en neemt voorafgaand aan zijn of haar bezoek de documentatie gedetailleerd door. Tijdens het bezoek van de auditor (ongeveer een halve dag) stelt hij of zij vragen aan het GEO-team en ander personeel van de organisatie en volgt een rondgang door de baan en de gebouwen. Als OnCourse Nederland succesvol is afgelegd volgt GEO-certificering en ontvangt de club het GEO-certificaat. Er wordt dan een duurzaamheidsscorekaart gegenereerd die de club kan opslaan en kan inzetten voor publiciteitsdoeleinden. Na de eerste certificering via de nieuwe portal is het certificaat net als vroeger drie jaar geldig, maar de geldigheidsduur bij een hercertificering via OnCourse Nederland is verlengd van drie naar vijf jaar, mits alle verplichten delen in OnCourse Nederland volledig zijn afgerond en de audit succesvol doorstaan wordt.

OnCourse Nederland is de portal van de GEO Foundation die golfbaanbeheerders ondersteunt bij duurzaam beheer en het behalen van het GEO-duurzaamheidscertificaat. De GEO Foundation heeft de portal in oktober 2021 aangepast met als doel dat het online programma gebruiksvriendelijker werkt. 

Op basis van feedback van OnCourse-gebruikers in 75 landen heeft de GEO Foundation recent verschillende zaken aangepast. Iedereen met een account in de portal OnCourse heeft hierover een e-mailbericht ontvangen van de GEO Foundation. Volgens de GEO Foundation hebben de aanpassingen onder meer tot de volgende verbeteringen geleid.

 • De snelheid van de portal is verbeterd.
 • Door een nieuwe vormgeving (‘look and feel’) is het gemakkelijker geworden om door de portal te navigeren en te zien welke onderdelen zijn afgerond. Ook is het gemakkelijker geworden om te communiceren over de geboekte resultaten.
 • Elke club kan nu jaarlijks op maat gemaakte OnCourse-duurzaamheidsrapporten samenstellen en als pdf bewaren. Het betreft een duurzaamheidsscorekaart (Sustainability Scorecard) inclusief de CO2-voetafdruk van de club en een Sustainability Review. De rapporten geven een goed inzicht van je vooruitgang en verbeterpunten en kunnen voor communicatiedoeleinden gebruikt worden.
 • De zoekfunctie van het onderdeel Succesverhalen (‘Highlights’; zie hiervoor sustainable.golf/highlights) is verbeterd. Je kunt zoeken op thema of land en vindt dan inspirerende Succesverhalen van andere banen.
 • Elke GEO-gecertificeerde club heeft nu een duurzaamheidsprofielpagina (‘Profiel accommodatie’). Je clubprofiel is voor derden te vinden in de Sustainable Golf Directory en is gekoppeld aan de Succesverhalen van je club.

De aanpassingen van de portal hebben geen invloed op de data die voor je club zijn ingevoerd. Je antwoorden, gegevens en bestanden zijn er nog steeds en de vraagstelling in OnCourse is niet veranderd.

Ook de toegang tot de portal is niet veranderd. Net als vroeger kun je met je e-mailadres en wachtwoord inloggen op de website van OnCourse Nederland: getoncourse.golf. Maar de eerste keer dat je inlogt na de upgrade van de portal krijg je een verzoek om je wachtwoord aan te passen (‘Inloggegevens bijwerken / wachtwoord resetten’).

OnCourse Nederland wordt beheerd door de GEO Foundation. De NGF is geen beheerder van de portal maar stemt als duurzaamheidspartner voor de Nederlandse golfsector de ervaringen en bevindingen van gebruikers wel af met GEO. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van de upgrade, stuur dan een mail aan Niels Dokkuma. De opmerkingen van Nederlandse clubs worden vervolgens gebundeld en besproken met de GEO Foundation.

Mocht het voorkomen dat een onderdeel of functie van de portal OnCourse Nederland niet goed functioneert, dan kun je dat direct aan GEO doorgeven. Gebruik in dit geval het mailadres hello@sustainable.golf.

In augustus 2021 is aangekondigd dat clubs dat clubs bij de GEO-certificering extra gratis ondersteuning gaan krijgen. Het betreft professionele ondersteuning bij complexe en bewerkelijke onderdelen van het deel 'Natuur' in de GEO-portal OnCourse. Het gaat hierbij voornamelijk om 'compliance' (voldoen aan geldende wet- en regelgeving), waaronder het opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van de flora en fauna die aanwezig is op de golfbaan.

De ondersteuning namens de NGF zal worden uitgevoerd door Buiting Advies. In de praktijk zal het zo werken dat een ecoloog van Buiting Advies gegevens van waarneming.nl en de Nationale Databank Flora en Fauna zal verzamelen en een baanbezoek zal brengen. De ecoloog zal na deze stappen de volgende onderdelen van 'Natuur/Biotopen & biodiversiteit' in de GEO-portal invoeren of controleren:

 • Landschap: Landschapstype
 • Landschap: Cultuurhistorie en archeologie
 • Landschap: Natura 2000
 • Landschap: Natuurnetwerk Nederland
 • Natuurbeheer: Bossen (houtopstanden)
 • Natuurbescherming: Bescherming van ecologie, archeologie en cultuurhistorie
 • Natuurbescherming: Soortbescherming (hieronder valt het ontwikkelen van een ecologisch werkprotocol)
 • Natuurbescherming: Flora en fauna-inventarisaties

De NGF zal nader berichten over de extra ondersteuning voor banen met een GEO-certificaat en banen op weg naar een eerste GEO-certificering. Wil je nu al meer weten en in aanmerking komen voor de ondersteuning van 'Natuur' in OnCourse? Stuur een mail.

Een ecologisch werkprotocol zorgt ervoor dat een golfclub goed invulling geeft aan de Omgevingswet (Wet natuurbescherming). Het opstellen van een ecologisch werkprotocol gebeurt tegenwoordig als volgt. Er wordt aan de hand van gegevens van waarneming.nl en de Nationale Databank Flora en Fauna eerst gekeken naar de soorten die mogelijk voorkomen op een golfbaan. Aansluitend is er een veldbezoek waarbij gekeken wordt of de habitat voor deze soorten aanwezig is. Daarna wordt per biotoop een ecologisch werkprotocol opgesteld.

NOC*NSF biedt clubs en banen een gratis begeleidingstraject aan bij het verduurzamen van accommodaties op het gebied van energie en CO2-reductie. Dat begeleidingstraject kan aangevraagd worden via de online tool Sport NL Groen van NOC*NSF. 

Voor golfclubs en - banen is OnCourse/GEO het leidende programma om te verduurzamen op alle gebieden. OnCourse is dus het kwaliteitszorgsysteem voor golf en een ‘one-stop-shop’ voor verduurzaming van de totale golfaccommodatie (van CO2-reductie tot waterkwaliteit, van biodiversiteit tot inclusiviteit, van gewasbeschermingsmiddelengebruik tot natuurwetgeving, etc). In een paar deelgebieden van OnCourse (energiebesparingen, CO2-reductie) wordt Sport NL Groen geïntegreerd in OnCourse. Dat wil zeggen dat je in OnCourse automatisch wordt geleid naar de tool Sport NL Groen.

Het begeleidingstraject van NOC*NSF via Sport NL Groen is in november 2021 toegelicht in het webinar "Help! De energieprijzen stijgen!" Bekijk dit webinar voor nuttige tips op het gebied van verduurzaming op het gebied van energie. Op de website sportnlgroen.nl lees je meer over de ondersteuning die geboden wordt door Sport NL Groen. 

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. De volgende organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van deze Routekaart: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Sport NL Groen is ontwikkeld en wordt onderhouden door het bedrijf CFP Green Buildings.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

De NGF begeleidt de clubs op verschillende manieren bij het doorlopen van de portal OnCourse Nederland.

 • Er is een handleiding voor het gebruik van OnCourse Nederland ontwikkeld.
 • Er is een Checklist OnCourse ontwikkeld. Aan de hand van dit handige overzicht kunnen clubs en banen de taken verdelen, het overzicht bewaren en de voortgang bewaken. 

  Je kunt kiezen tussen twee checklists: Download hier de Checklist OnCourse die ontwikkeld is door GC Almeerderhout en Buiting Advies. Dit Excel-bestand bestaat uit vijf tabbladen (Werkwijze, Natuur, Milieu, Samenleving en Jaargegevens). Download hier de Checklist OnCourse die gemaakt is door Amsterdam Old Course. Ook dit is een Excel-bestand.

 • Elk jaar worden er workshops gegeven. In verband met de coronamaatregelen zijn er ook online video trainingen gemaakt.
 • De afdeling Duurzaam beheer & Agronomie bezoekt banen voor algemene agronomische adviezen maar ook om vragen te beantwoorden over GEO en OnCourse. 
 • In de OnCourse FAQ vind je vragen op veelgestelde vragen.
 • In een GEO-bijeenkomst in 2021 is aangekondigd dat clubs gratis ondersteuning krijgen bij complexe onderdelen van het deel 'Natuur' in de portal OnCourse, waaronder het opstellen van een ecologisch werkprotocol. Lees hierover meer in het verslag van de GEO-bijeenkomst van 2021.
 • De NGF heeft een helpdesk voor OnCourse-gebruikers. De helpdesk is bereikbaar op elke dinsdag van 9 tot 12 uur en op elke woensdag van 11 tot 16 uur. Men kan op die dagdelen voor vragen terecht bij Yvonne Godwaldt via het nummer 030 - 242 63 70. Je kunt een vraag ook per mail stellen via geo@ngf.nl. Voor vragen die over de portal zelf gaan (bijvoorbeeld als inloggen niet lukt) kunnen clubs terecht bij de GEO Foundation via hello@getoncourse.golf.

Ja. Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM (Integrated Pest Management) de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. Om banen hierbij te begeleiden is IPM vanaf nu geïntegreerd in OnCourse Nederland. Via deze portal, gratis voor Nederlandse clubs en banen, wordt het gemakkelijker om de met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgestemde IPM toe te passen, omdat golfbaanbeheerders in OnCourse op een gebruikersvriendelijke manier door alle stappen worden geleid. 

In april 2021 is een webinar gehouden over GEO-certificering en de portal OnCourse. In het webinar is ook uitgelegd hoe IPM in de praktijk werkt en hoe IPM in de OnCourse-portal ingevoerd wordt. Bekijk het webinar hier. Lees hier algemene informatie over IPM. 

 

De gegevens van GEO-gecertificeerde clubs worden niet automatisch overgeheveld van de oude naar de nieuwe portal. Het is belangrijk dat clubs alle online vragen en invulvelden opnieuw beantwoorden. Maar veel oude gegevens die destijds in de oude portal zijn ingevoerd zijn herbruikbaar. In sommige gevallen voldoet “copy-paste”, in andere gevallen moet informatie geupdate worden. GEO-gecertificeerde clubs kunnen in de toekomst ongeveer 60-70 procent van de eenmaal ingevulde informatie hergebruiken voor toekomstige hercertificering.

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de oude portal zijn niet meer geldig. Er moet een aaccount geopend worden op de nieuwe portal. Dat gaat heel gemakkelijk.

 • Ga naar getoncourse.golf.
 • Klik vervolgens op REGISTER > Register Today.
 • Vul naam en e-mailadres in. Kies Nederlands (Dutch) als taal. EN LET OP, kies nu alleen OPTION 1 (1 - Located in Sweden, Portugal, Flanders or Netherlands). Het account is dan gratis (i.p.v. 300 euro per jaar per club), ook als het om een hercertificering gaat, want de NGF ondersteunt het proces financieel door het jaarlijkse OnCourse-abonnement van alle Nederlandse clubs voor haar rekening te nemen.Hierna kan gestart worden met OnCourse Nederland.

Per ongeluk OPTION 2 gekozen? Neem dan contact op met hello@getoncourse.golf om de verkeerde keuze recht te zetten.

De beheerder van de account (de hoofdgebruiker) kan andere personen van de vereniging of organisatie toegang geven tot de OnCourse-account (getoncourse.golf). Deze personen ontvangen een eigen username en wachtwoord en kunnen vervolgens ook in OnCourse werken.

Stem wel goed af wie wanneer in OnCourse werkt. Het werkt niet goed als twee personen op twee verschillende plaatsen tegelijkertijd in de portal werken.

Hoe nodig je als beheerder anderen uit?

 • Als je inlogt via getoncourse.golf ga je naar ‘Profiel van uw golfbaan’. Dit staat rechtsboven in het scherm, het poppetje openen.
 • Dan kies je voor ‘Team’ en daar staat halverwege de bladzijde "Nodig anderen uit om samen met u aan OnCourse te werken".
 • Als je daar de mailadressen van de betreffende personen invult, wordt er per mail een uitnodiging verstuurd aan deze personen. Die mail heeft als onderwerpregel "GEO - Invite to join". 
 • De niet-beheerders moeten deze mail "GEO - Invite to join" bewaren om elke keer in te loggen.

Na het inloggen verschijnt een dashboard. De club kan hier details over de baan en organisatie invullen. De volgende stap is het lezen en doorlopen van “Werkwijze” waarin het proces van OnCourse wordt uitgelegd. Op elke pagina is een uitleg te vinden van de materie die behandeld wordt (klik hiervoor op “lees meer”).

In de portal OnCourse Nederland wordt alle invoer voortdurend automatisch bewaard. Alle GEO-gegevens van een club worden duurzaam vastgelegd in de “cloud”. De data zijn alleen toegankelijk voor de OnCourse-accountbeheerder namens de club, de GEO Foundation en nadat alles doorlopen is ook voor de auditor van de GEO Foundation.

Wat betreft pdf’s en andere bestanden die geupload moeten worden, doet de club er verstandig aan om deze ook goed te bewaren in één map op de computer/de server van de club.

“Compliance” is de ondergrens van OnCourse Nederland. In de portal geven groene vlaggetjes aan welke informatie verplicht ingevuld moet worden voor certificering. Dit betreft zowel wet- en regelgeving als duurzaamheid.

In de portal OnCourse geven groene vlaggetjes aan welke informatie verplicht ingevuld moet worden voor certificering. Het kan echter voorkomen dat een groene vlag niet van toepassing is. Een voorbeeld: als er geen bomen op de golfbaan aanwezig zijn, kun je geen VTA uitvoeren. Dit kan dan in de notitie worden aangegeven.

Er zijn voorbeelden waarbij de club geen binding heeft met het clubhuis, er zelfs helemaal los van staat. Het is dan toch goed om met die partijen overleg te plegen en daarbij je ambitie uit te spreken en te noteren in een bestand. (Dat bestand kun je uploaden naar bestandsopslag en in een notitie kun je op het bestand wijzen.) GEO-certificering betreft namelijk het totale golfaccommodatiebeheer, waarbij het niet uitmaakt dat delen zijn uitbesteed, verpacht en dergelijke. De verantwoordelijkheid voor het (duurzame) beheer blijft bij de exploitant liggen.

Een belangrijke tool van OnCourse Nederland is de Golfbaandataviewer. Op de Golfbaandataviewer vinden golfclubs via kaartbeelden relevante nationale en regionale informatie over de locatie van hun baan en de implicaties voor het beheer. Een voorbeeld:

 • Tik in de golfbaanviewer de naam van de baan in de zoekbalk en zoem naar de baan.
 • Ligt de golfbaan in of binnen 1 kilometer van een Natura2000-gebied? Klik hiervoor in de lijst met lagen op “Natura2000” en het wordt duidelijk.
 • Als een golfbaan in of binnen 1 kilometer van een Natura2000-gebied ligt, dan heeft dat implicaties voor het beheer van het terrein. Klik op het Natura2000-gebied en dan op “Meer informatie” om de informatie hierover te verzamelen. Een club vindt op deze manier snel welke soorten en dieren beschermd zijn en aan welke wetten en regels voldaan moet worden. Hierbij komt de brochure Wet natuurbescherming op golfbanen ook van pas.
 • Klik op “Printen/afdrukken”; met deze functie kun je beelden ook bewaren als pdf.

Kijk laag voor laag of de golfbaan in een bijzonder gebied ligt (bijvoorbeeld een waterwingebied of een archeologische waardenkaart) en lees de implicaties voor het beheer. Bedenk dat al het baanpersoneel op de hoogte moet worden gebracht van werkprotocollen die volgen uit de aanwezigheid van beschermde soorten en dieren. In de golfbaandataviewer is ook een handleiding te vinden; het verdient aanbeveling om die te lezen. In OnCourse word je automatisch naar de golfbaandataviewer geleid maar deze tool is ook rechtstreeks te bezoeken via golfbaandataviewer.nl. Open de website in de browser Chrome voor de beste resultaten.

Bekijk deze video voor een uitleg van de Golfbaandataviewer.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Handleiding Golfbaandataviewer

Een wateraudit is een onderzoek uitgevoerd door een geaccrediteerd bedrijf waarbij wordt onderzocht waar water kan worden bespaard en op welke manier. Een wateraudit is meestal pas aan de orde bij bedrijven die heel veel water gebruiken (zoals textiel, voedingsindustrie, grootschalige landbouw bedrijven etc.). Een wateraudit speelt zeker niet bij drinkwaterverbruik op golfbanen (al zijn daar zeker besparingen te realiseren, maar dit is goed zelf te inventariseren). Het uitvoeren van een wateraudit is geen verplichting binnen GEO-certificering in Nederland, te meer wanneer een golfbaan aantoont dat de wateronttrekking voor de beregening binnen de vergunning blijft.

Een Visual Tree Assessment (VTA) wordt uitgevoerd ten behoeve van de wettelijke zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Het uitvoeren van een VTA geldt voor alle bomen die gevaarzetting kunnen opleveren voor mensen en/of goederen. Dus individuele bomen en boomgroepen op de baan waar mensen onderdoor lopen, maar ook bomen op de parkeerplaats en bomen langs het terras en de wegen en bomen in de bosranden. Tot de bosrand behoort (in relatie tot veiligheid) altijd een strook met een breedte van 1,5 keer de boomhoogte. De randbomen van de bosrand worden altijd in de driejaarlijkse VTA meegenomen (let op: attentiebomen jaarlijks) en (de beoordeling van de veiligheid van) de bomen in de strook tijdens het uitzetten van de vijfjaarlijkse dunning (die dan dus wel planmatig - dus echt elke vijf jaar - moet worden uitgevoerd om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen). De VTA moet door een gecertificeerde boomveiligheidscontroleur worden uitgevoerd. Dit kan een daartoe opgeleide greenkeeper zijn die daarvoor een cursus heeft gevolgd. De beoordeling van de veiligheid van de bomen in de bosstrook moet door een bosspecialist gebeuren.

De inventarisatie moet worden uitgevoerd door een aantoonbaar vakkundig ecoloog. Dat is geen beschermd beroep. Maar iemand van wie op basis van zijn of haar ervaring (met een specifieke soortgroep) mag worden aangenomen dat de inventarisatie op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Belangrijk is daarbij dat de persoon juist kennis heeft van zeldzame soorten, dus soorten die weinig voorkomen (en die daarom dus beschermd zijn). Een bekwaam ecoloog kwalificeert zich door te laten zien dat hij of zij regelmatig inventarisaties uitvoert.

Er zijn verschillende ecologische bureaus die een flora- en fauna-inventarisatie kunnen uitvoeren. Op De Hoge Kleij is een natuurinventarisatie uitgevoerd door de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Het onderzoeksrapport kun je hier bekijken.

In het OnCourse-webinar van 29 april 2021 werd deze vraag gesteld: Kan een bestaand natuurbeheerplan ook door clubleden aangepast worden wanneer er voldoende expertise in de club aanwezig is? Het antwoord: dit kan zeker, als er in de club een deskundig persoon aanwezig is die enige ervaring heeft met dit soort plannen is dat zeker aan te raden. De NGF is een voorstander van het zoveel mogelijk zelf oppakken, zodat duurzaamheid ook echt gedragen wordt door de club.

In een GEO-bijeenkomst in 2021 is aangekondigd dat clubs gratis ondersteuning krijgen bij complexe onderdelen van het deel 'Natuur' in de portal OnCourse. Lees hierover meer in het verslag van de GEO-bijeenkomst van 2021.

 

Alle op een golfbaan in gebruik zijnde opslagtanks voor vloeibare en gasvormige brandstoffen moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de Nederlandse wetgeving. Elke dieseltank moet vanaf 1 januari 2015 beschikken over een tankcertificaat (voor de tank) en een installatiecertificaat (voor de uitrusting en de plaatsing van de tank).

In Nederland moeten enkelwandige brandstoftanks over een lekbak met voldoende capaciteit beschikken (minimaal 110%), bij dubbelwandige tanks is dit niet nodig. Een dubbelwandige tank hoeft niet op een vloeistofdichte plaats te staan.

Wel moet een dubbelwandige tank net als een enkelwandige tank periodiek worden gekeurd.

Details zijn te vinden op de website infomil.nl.

Bij golfbaanonderhoud komt groenafval vrij, voornamelijk in de vorm van gemaaid gras. Er zijn veel vragen over het beheer en het afvoeren groenafval. De NGF heeft Advies- en Ingenieursbureau Kuiper & Burger gevraagd om te onderzoeken wat de richtlijnen zijn. Klik voor het advies op de link hieronder. Raadpleeg echter ook een specialist en uw lokale overheden om precies te weten wat de regels zijn in uw gemeente.

Klik hier om het advies te lezen

Het onderhoud aan de golfbanen wordt uitgevoerd met behulp van machines die na afloop van de werkzaamheden schoongespoten worden. Er zijn veel vragen over de voorwaarden waaraan een afspuitplaats moet voldoen. De NGF heeft Advies- en Ingenieursbureau Kuiper & Burger gevraagd om te onderzoeken wat de richtlijnen zijn. Klik voor het advies op de link hieronder. Raadpleeg echter ook een specialist en uw lokale overheden om precies te weten wat de regels zijn in uw gemeente.

Klik hier om het advies te lezen

Ga voor elk toe te voegen document naar Bestandsbeheer op de portal. Geef de bestanden die geupload worden bij voorkeur een duidelijke naam, bijvoorbeeld “2019_certificering_Beheerplan_GC XYZ_2015_2019”. Allerlei verschillende bestandstypes kunnen geupload worden: PDF, MS Word, Excel, etc.

OnCourse doorlopen betekent voldoen aan wet- en regelgeving en internationale GEO-criteria op het gebied van duurzaamheid. Hierbij geldt een driestaps planmatigheidbenadering voor meer structuur: Inventarisatie-Visie-Werkplan.

In de Visiefase worden doelstellingen geformuleerd. Het is belangrijk om te beseffen dat elke club zijn eigen visie bepaalt, de enige vereniging kan meer dan de andere. Het gaat in OnCourse Nederland om bewustwording en verbeteringen die te realiseren zijn. Elke vereniging bepaalt dus zelf wat ze wil realiseren, maar wat een club belooft, dat wordt bij de hercertificering gecheckt en moet gedaan zijn (tenzij er een zeer goede reden is waarom het niet mogelijk was). Wees dus realistisch; alle doelen moeten meetbaar, evalueerbaar, maakbaar en vooral haalbaar zijn.

Het gaat om het meest recente jaar waarvan de club alle noodzakelijke informatie heeft. In januari 2020 is dat misschien nog 2018 maar in april 2020 heeft een club vermoedelijk wel al alle info over 2019 kunnen vergaren. Voor (her-)certificering is het overigens verplicht één volledig jaar in te voeren bij Jaargegevens, maar de invoer van de drie voorafgaande jaren is daarbij wenselijk.

Als je de gegevens hebt ingevoerd, kun je in OnCourse een op maat gemaakt duurzaamheidsrapport van je golfbaan samenstellen en als pdf bewaren. Het betreft een duurzaamheidsscorekaart (Sustainability Scorecard) inclusief de CO2-voetafdruk van de club en een Sustainability Review. De rapporten geven een goed inzicht van je vooruitgang en verbeterpunten én kunnen voor communicatiedoeleinden gebruikt worden.

OnCourse GEO duurzaamheidsscorekaart

Afbeelding boven: een voorbeeld van een duurzaamheidsscorekaart. Een uitgebreid voorbeeld van een scorekaart en een Sustainability Review is te vinden op getoncourse.golf (klik op Verbeter en dan op Rapporten). 

Dat is afhankelijk van het werk dat al is gedaan op het gebied van duurzaamheid op je golfaccommodatie. Voor clubs die al GEO-gecertificeerd zijn, neemt het doorlopen van de portal OnCourse minder tijd in beslag dan voor golfbanen die voor het eerst certificeren. Ook hangt het er vanaf in welke mate reeds aan wet- en regelgeving voldaan wordt. Als de benodigde documentatie nog niet is verzameld, dan kan het langer duren. Het verdient aanbeveling om het werk te verdelen tussen verschillende mensen in de organisatie of een commissie.

Voor Nederlandse clubs is het programma OnCourse gratis omdat de NGF voor elke club het jaarlijkse abonnement voor haar rekening neemt (zie de vraag “hoe moeten we ons aanmelden?”). Er zijn wel kosten verbonden aan de audit (950 euro exclusief btw). Daarnaast rekent de GEO Foundation 450 euro administratiefee exclusief btw. Deze bedragen zijn allemaal per 3-jarige of 5-jarige certificeringstermijn.

Het belang van GEO-certificering voor golfclubs wordt steeds groter. Door een aantal ontwikkelingen is werken aan duurzaamheid geen vrijblijvendheid meer. Denk aan het verbod op het gebruik van pesticiden op sportvelden, het verbod op beregening in delen van het land vanwege droogte, de informatieplicht energiebesparing voor sportclubs en het Klimaatakkoord van 2015 in Parijs dat onder meer heeft geleid tot het Nationaal Sportakkoord waarin de verduurzaming van alle sportaccommodaties een deelakkoord is en in rap tempo geïmplementeerd wordt.

Het is aan te bevelen dat een club bij de interne communicatie ook goed stilstaat bij het waarom van duurzaamheid en de kansen die het biedt. Voor het waarom van duurzaamheid - bewust omgaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen - verwijzen we naar de themapagina GEO-certificering. Het waarom wordt ook uitgebreid behandeld in de nieuwe editie van het werkboek Klaar voor de toekomst dat in 2020 gepubliceerd wordt.

We verwijzen voor het antwoord naar deze pagina over IPM en de Green Deal. De Green Deal is per januari 2020 afgelopen en de uitkomsten zijn overgenomen door de werkgroep Milieuvriendelijk beheer sportvelden. De uitkomsten van de Green Deal kunnen samengevat worden als: IPM toepassen en een tijdelijke uitzondering op het gebruiksverbod van pesticide tot en met 2022 voor sportvelden en golfbanen.

Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik van pesticiden drastisch af te bouwen. Om banen hierbij te begeleiden zijn IPM en de gewasbeschermingsmonitoring geïntegreerd in OnCourse NL. Meer over IPM lees je op deze pagina

In de portal OnCourse worden gedetailleerde vragen gesteld, bijvoorbeeld vragen over de grassoortensamenstelling van de tees, fairways, greens en roughs. In het OnCourse-webinar van 29 april 2021 werd de vraag gesteld wat het nut hiervan is en of het beantwoorden soms niet tot nattevingerwerk leidt.

Wat betreft de vragen over de grassoortensamenstelling: wij zijn er een groot voorstander van dat de hoofdgreenkeeper of zijn/haar assistent onderdeel is van het GEO-team. Hij/zij kan namelijk tot zekere hoogte aangeven wat de diverse grasbestanden zijn en of de trend de goede richting opgaat. Als vragen niet gedetailleerd gesteld en beantwoord worden, dan kun je door de jaren heen niet zien of er sprake is van vooruitgang of achteruitgang. Het kan een ambitie zijn om erg gedetailleerd de greens in beeld te brengen. Deze exercities leiden tot waardevolle informatie en daarmee tot inzicht en bewustwording, wat aanzet tot een verduurzamingsslag.

De opmerkingen in de notitie box zijn zichtbaar voor de verifier. Hij/zij krijgt een inlog voor de portal en kan precies hetzelfde inzien als de teamleden van je club die gegevens in de portal invoeren en notities toevoegen. Als een notitie is aangemaakt, kun je op 'bewerk' klikken en lezen wat er in de notitie staat.