Terug naar Nieuwsoverzicht

Aanpassingen aan de GEO-portal OnCourse

25 oktober 2021

OnCourse Nederland is de portal van de GEO Foundation die golfbaanbeheerders ondersteunt bij duurzaam beheer en het behalen van het GEO-duurzaamheidscertificaat. De GEO Foundation heeft de portal begin oktober aangepast met als doel dat het online programma gebruiksvriendelijker werkt.

OnCourse Nederland is het voortraject naar GEO-certificering. Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een succesvolle audit het GEO-certificaat, een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer.

Op basis van feedback van OnCourse-gebruikers in 75 landen heeft de GEO Foundation recent verschillende zaken aangepast. Iedereen met een account in de portal OnCourse heeft hierover een e-mailbericht ontvangen van de GEO Foundation. Volgens de GEO Foundation hebben de aanpassingen onder meer tot de volgende verbeteringen geleid.

  • De snelheid van de portal is verbeterd.
  • Door een nieuwe vormgeving (‘look and feel’) is het gemakkelijker geworden om door de portal te navigeren en te zien welke onderdelen zijn afgerond. Ook is het gemakkelijker geworden om te communiceren over de geboekte resultaten.
  • Elke club kan nu jaarlijks op maat gemaakte OnCourse-duurzaamheidsrapporten samenstellen en als pdf bewaren. Het betreft een duurzaamheidsscorekaart (Sustainability Scorecard) inclusief de CO2-voetafdruk van de club en een Sustainability Review. De rapporten geven een goed inzicht van je vooruitgang en verbeterpunten en kunnen voor communicatiedoeleinden gebruikt worden.
  • De zoekfunctie van het onderdeel Succesverhalen (‘Highlights’; zie hiervoor sustainable.golf/highlights) is verbeterd. Je kunt zoeken op thema of land en vindt dan inspirerende Succesverhalen van andere banen.
  • Elke GEO-gecertificeerde club heeft nu een duurzaamheidsprofielpagina (‘Profiel accommodatie’). Je clubprofiel is voor derden te vinden in de Sustainable Golf Directory en is gekoppeld aan de Succesverhalen van je club.

De aanpassingen aan de portal hebben geen invloed op de data die voor je club zijn ingevoerd. Je antwoorden, gegevens en bestanden zijn er nog steeds en de vraagstelling in OnCourse is niet veranderd.

Ook de toegang tot de portal is niet veranderd. Net als vroeger kun je met je e-mailadres en wachtwoord inloggen op de website van OnCourse Nederland: getoncourse.golf. Maar de eerste keer dat je inlogt na de upgrade van de portal krijg je een verzoek om je wachtwoord aan te passen (‘Inloggegevens bijwerken / wachtwoord resetten’).

OnCourse Nederland wordt beheerd door de GEO Foundation. De NGF is geen beheerder van de portal maar stemt als duurzaamheidspartner voor de Nederlandse golfsector de ervaringen en bevindingen van gebruikers wel af met GEO. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van de upgrade, stuur dan een mail aan Niels Dokkuma. De opmerkingen van Nederlandse clubs worden vervolgens gebundeld en besproken met de GEO Foundation.

Mocht het voorkomen dat een onderdeel of functie van de portal OnCourse Nederland niet goed functioneert, dan kun je dat direct aan GEO doorgeven. Gebruik in dit geval het mailadres hello@sustainable.golf.

OnCourse GEO duurzaamheidsscorekaart

Afbeelding boven: een voorbeeld van een duurzaamheidsscorekaart. Een uitgebreid voorbeeld van een scorekaart en een Sustainability Review is te vinden op getoncourse.golf (klik op Verbeter en dan op Rapporten).

Extra ondersteuning bij GEO-certificering

In een GEO-bijeenkomst op The Dutch afgelopen zomer is aangekondigd dat clubs gratis ondersteuning krijgen bij complexe onderdelen van het deel 'Natuur' in de portal OnCourse. Lees hierover meer in het verslag van de GEO-bijeenkomst op The Dutch.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.