Terug naar Nieuwsoverzicht

Goede ventilatie nu nog belangrijker

18 oktober 2021

Het ministerie van VWS heeft een handreiking gepubliceerd met basistips voor gebouweigenaren en –beheerders hoe je voor een goede ventilatie kunt zorgen.

Onder de naam ‘Ventileren zo gedaan’ vraagt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sinds begin oktober om meer aandacht voor voldoende luchtverversing, oftewel goed ventileren. Ook voor de eigenaars en beheerders van clubhuizen op golfbanen is ventilatie een belangrijk aandachtpunt. Voor beheerders gelden bepaalde eisen (in het Bouwbesluit) en nationale richtlijnen. Om de verspreiding van corona te stoppen is het nog belangrijker geworden om aan deze eisen en richtlijnen te voldoen.

Goed ventileren zorgt namelijk voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus en het griepvirus (influenzavirus). Frisse lucht is belangrijk voor onze gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden.

Frisse lucht is belangrijk voor onze gezondheid

De handreiking die het ministerie heeft samengesteld, bevat tips om op de juiste manier te ventileren. Het gaat vaak om quick wins die veel effect hebben en nauwelijks investeringen vergen. De vijf basistips:

  1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.
  2. Zet ramen op een kier.
  3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
  4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.
  5. Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Klik hier voor de handreiking ‘Ventileren zo gedaan’. Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op de website ventilerenzogedaan.nl.

De handreiking is tot stand gekomen na een toezegging aan de Tweede Kamer van minister Hugo de Jonge van VWS om basistips op te stellen rondom het belang van ventilatie. Het verzoek van de Kamer volgde op een oproep van internationale wetenschappers om ventilatie serieuzer te nemen bij de bestrijding van het coronavirus.

De coronacrisis leidt vooralsnog niet tot strengere regels dan de eisen voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen blijven gelden. Volgens de eisen mag luchtverversing geen nadelige invloed hebben op de gezondheid van mensen. Bij luchtverversing is afvoer van ‘oude’ lucht en rechtstreekse toevoer van verse buitenlucht nodig. Kik hier voor de de eisen voor luchtverversing uit het Bouwbesluit. Over de nationale richtlijnen lees je meer op de Rijksoverheid-pagina Het coronavirus en ventilatie in gebouwen