Inhoud caddie

Veiligheid en zorgplicht

Veiligheid is nooit voor de volle honderd procent te garanderen. Maar de organisatie die eindverantwoordelijk is voor de golfbaan (en de activiteiten op de golfbaan) heeft een wettelijke zorgplicht om de risico’s op en rond de golfbaan te beperken.

De samenleving vraagt om maatschappelijk verantwoord management en bestuur. Daarbij hoort de inspanningsverplichting om schade voor anderen te voorkomen en alles te doen (en te laten) om de golfbaan zo veilig mogelijk te maken voor medewerkers, spelers en andere bezoekers.

De organisatie die eindverantwoordelijk is voor de golfbaan heeft een wettelijke zorgplicht om de risico’s op en rond de golfbaan te beperken

Een verzekering dekt vaak de financiële risico’s, maar verantwoord bestuur behelst meer. Zo moet elke golfbaan bijvoorbeeld beschikken over een 'incidenten- en calamiteitenplan' of veiligheidsplan waarin veiligheidsrisico's op en rond de baan in kaart zijn gebracht en waarin wordt aangegeven hoe in geval van een incident of calamiteit wordt gehandeld.

De veiligheidsverplichtingen waaraan golfbanen moeten voldoen, zijn geïntegreerd in OnCourse Nederland, de portal die clubs en banen ondersteunt bij het behalen van het GEO-certificaat. De wettelijke zorgplicht omvat onder meer deze onderwerpen:

  • een incidenten- en calamiteitenplan;
  • veiligheid van de golfers in de baan (denk aan een hittegolf maar ook aan het voorkomen van onveilige situaties op de holes);
  • brandveiligheid in de gebouwen en in de baan;
  • boomveiligheid.

Met de publicatie ‘Wegwijs in veiligheid en zorgplicht voor golfbanen’ geven wij antwoord op vragen als: wat is een veilige golfbaan, van welke risico’s is sprake en hoe beperk je deze, wie is aansprakelijk en hoe geef je structureel invulling aan de wettelijke zorgplicht?

  • De ‘Wegwijs in veiligheid en zorgplicht voor golfbanen’ vind je onderaan deze pagina.
  • Lees hier het artikel "Een praktijkvoorbeeld: het calamiteitenplan van Hoenshuis".
  • Golfclubs en -banen hebben een verantwoordelijkheid om spelers te wijzen op de gevaren van tekenbeten. Lees hier meer over de risico's van tekenbeten.

Versie september 2019