Inhoud caddie

Veiligheid en zorgplicht

Veiligheid is nooit voor de volle honderd procent te garanderen. Maar de organisatie die eindverantwoordelijk is voor de golfbaan (en de activiteiten op de golfbaan) heeft een wettelijke zorgplicht om de risico’s op en rond de golfbaan te beperken.

De samenleving vraagt om maatschappelijk verantwoord management en bestuur. Daarbij hoort de inspanningsverplichting om schade voor anderen te voorkomen en alles te doen (en te laten) om de golfbaan zo veilig mogelijk te maken voor medewerkers, spelers en andere bezoekers.

De organisatie die eindverantwoordelijk is voor de golfbaan heeft een wettelijke zorgplicht om de risico’s op en rond de golfbaan te beperken

De wettelijke zorgplicht omvat onder meer dat er een incidenten- of calamiteitenplan bestaat waarin veiligheidsrisico's op en rond de baan in kaart zijn gebracht en waarin wordt aangegeven hoe in geval van een incident of calamiteit wordt gehandeld. De wettelijke zorgplicht behelst voorts onder meer:

 • veiligheid van de golfers in de baan (denk aan een hittegolf maar ook aan het voorkomen van onveilige situaties op de holes);
 • brandveiligheid in de gebouwen en in de baan;
 • boomveiligheid.

Met de leidraad Wegwijs in veiligheid en zorgplicht voor golfbanen geven we antwoord op vragen als: wat is een veilige golfbaan, van welke risico’s is sprake en hoe beperk je deze, wie is aansprakelijk en hoe geef je structureel invulling aan de wettelijke zorgplicht? In de leidraad komen onder meer deze onderwerpen aan bod:

 • aansprakelijkheid en wetgeving, waaronder de Arbowet;
 • veiligheid bij rondvliegende golfballen;
 • veiligheid bij toernooien, wedstrijden en andere evenementen;
 • bedrijfshulpverlening en calamiteitenplan;
 • extreme weersomstandigheden; onweer en zeer warm weer;
 • horeca;
 • sociale veiligheid;
 • handicarts;
 • legionellabestrijding;
 • omgevingsveiligheid;
 • mollenklemmen en konijnenholen;
 • boomveiligheid;
 • eikenprocessierups;
 • tekenbeten en andere infectiegevaren;
 • hoogspanningsmasten en -lijnen;
 • graafschade aan kabels en leidingen;
 • gevaarlijke stoffen;
 • werkzaamheden door vrijwilligers;
 • uitbesteden van werkzaamheden en inhuren van personeel;
 • machineveiligheid en gereedschap;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsverplichtingen waaraan golfbanen moeten voldoen, zijn geïntegreerd in OnCourse Nederland, de portal die clubs en banen ondersteunt bij het behalen van het GEO-certificaat.