Inhoud caddie

Veiligheid en zorgplicht

Veiligheid is nooit voor de volle honderd procent te garanderen. Maar de organisatie die eindverantwoordelijk is voor de golfbaan (en de activiteiten op de golfbaan) heeft wel degelijk de wettelijke zorgplicht om de risico’s op en rond de golfbaan te beperken.
De samenleving vraagt om maatschappelijk verantwoord management en bestuur. Daarbij hoort de inspanningsverplichting om schade voor anderen te voorkomen en alles te doen (en te laten) om de golfbaan zo veilig mogelijk te maken voor medewerkers, spelers en andere bezoekers.

Wegwijs in veiligheid en zorgplicht voor golfbanen

Een verzekering dekt vaak de financiële risico’s, maar verantwoord bestuur behelst meer. Met de publicatie ‘Wegwijs in veiligheid en zorgplicht voor golfbanen’ geven wij antwoord op vragen als: wat is een veilige golfbaan, van welke risico’s is sprake en hoe beperk je deze, wie is aansprakelijk en hoe geef je structureel invulling aan de wettelijke zorgplicht?

Beschikbare documenten over dit onderwerp vind je op NGF Informatieplein > interesse 'NGF Zakelijk'

versie: september 2019