Terug naar Nieuwsoverzicht

Sluiten jouw clubactiviteiten goed aan bij de behoeften van je nieuwe leden? Meten is weten!

28 september 2022

Het jaar 2022 is nog niet voorbij, maar we kijken wel al met een schuin oog naar de resultaten van twee van de drie verstuurde Players 1st enquêtes. Wat springt in het oog? Hoewel clubs en banen – mede door corona – veel nieuwe golfers erbij hebben gekregen, wordt er significant minder deelgenomen aan clubactiviteiten dan voor corona (2019). De grote afwezigen blijken de nieuwe golfers (maximaal 2 jaar lid).

In de enquêtes die verstuurd werden naar nieuwe golfers, kon gereageerd worden op de stelling: "Ik speel regelmatig mee met clubactiviteiten". De respondenten gaven deze stelling een gemiddelde van 41 (schaal van 0 – 100), en hoe jonger de respondent, hoe lager dit cijfer. Wellicht is deze lage score te verklaren doordat golfers, ook nieuwe golfers, weer een beetje op gang moeten komen na twee coronajaren waarin vrijwel niks mogelijk was of georganiseerd kon worden. Nu dat wél weer kan, hebben met name nieuwe spelers op clubs en banen een zetje nodig om zich in te schrijven voor verschillende clubactiviteiten.

Maar dan moeten we er direct uitdrukkelijk bij vermelden dat er wel voldoende en passend aanbod moet zijn voor deze nieuwe golfers op de club. Enorm belangrijk, want áls golfers afhaken doen ze dat vaak binnen de eerste twee jaar van hun lidmaatschap. Willen clubs deze nieuwe – en veelal jongere – golfers behouden, dan zullen ze dus kritisch naar hun activiteitenkalender moeten kijken.

Want wat verder opvalt is dat beginnende golfers wél tevreden zijn over de informatie die zij ontvangen (score van 72). Het feit dat zij weinig deelnemen aan clubactiviteiten ligt dus niet zozeer in de communicatie ervan, als wel in het aanbod zelf. De beoordeling van clubactiviteiten was in 2019 al niet enorm hoog (score van 40), maar is in 2019 gedaald naar 30. De reden van deze lage score zal per club en baan verschillen, het kan aan het aantal activiteiten liggen, maar uiteraard ook aan de inhoud en toegankelijkheid van de activiteiten.

Goed voorbeeld: Golfclub De Haar

Een absolute uitschieter aan de bovenkant is Golfclub De Haar. Op de stelling "Ik speel regelmatig mee met clubactiviteiten" reageerden hun jonge leden (leeftijd 31-50) met een score van 70. En dezelfde groep gaf zelfs een score van 85 op de stelling "Ik voel mij onderdeel van Golfclub De Haar". Het lijkt dat De Haar zijn leden goed aan zich weet te binden . Wat is het geheim? We spraken Jan Vos van Marken, Commissaris Leden van de club.

Al snel blijkt dat deze hoge scores geen verrassing zijn, want Golfclub De Haar is al sinds 2018 actief bezig met het aantrekken en behouden van nieuwe leden. De aanleiding? Uitbreiding van de baan van 9 naar 18 holes. Om dit te bewerkstelligen was een flinke groei van het ledenaantal nodig. De Haar introduceerde een proeflidmaatschap, waarbij golfers lid konden worden zonder een certificaat te kopen. Vanaf dat moment ging het snel met de aanwas van nieuwe leden, uiteraard geholpen door corona. Al die proefleden zijn nu lid geworden. Een prachtig resultaat.

"De Haar heeft twee commissies die verantwoordelijk zijn voor nieuwe leden"

"Belangrijk in die periode was om een goede commissiestructuur neer te zetten", zo vertelt Van Marken. De club kent sinds die tijd twee commissies die verantwoordelijk zijn voor nieuwe leden. De Nieuwe Leden Commissie gaat met aspirant-leden in gesprek over hun wensen en behoeften. "Maar ook vertellen we deze nieuwe groep golfers wat wij van hen verwachten en dat het zeker gewaardeerd wordt als nieuwe leden actief zijn en op enige manier bijdragen aan de club. Het mes snijdt aan beide kanten", aldus Van Marken.

De introductiecommissie heeft de taak om alle nieuwe leden op een goede manier te laten landen binnen de club. Zij nodigen nieuwe leden uit voor een kennismakingsbijeenkomst en stellen WhatsApp-groepen samen met 7 tot 10 nieuwe leden én een lid van de introductiecommissie. Op die manier leren mensen elkaar snel kennen en wordt de drempel om samen te gaan golfen laag. In de app-groep kunnen ook vragen gesteld worden aan het lid van de introductiecommissie en delen zij op hun beurt informatie over competitie, wedstrijden, toernooien en overige activiteiten.

Activiteiten voor nieuwe leden

Want activiteiten zijn er genoeg op De Haar. Voor ieder wat wils en zeker ook voor nieuwe leden. Al jaren kunnen leden van de club meedoen aan het trainingsprogramma ‘Slagvaardig’.  Een begrip binnen de club met meer dan 200 deelnemers. Zij worden in groepjes ingedeeld op handicap en krijgen tien golflessen per jaar (waarvan acht groepslessen). De deelnemers doen altijd leuke nieuwe contacten op tijdens het programma.

Activiteitenkalender De Haar Players 1st

Ook worden er elke week op woensdag en vrijdag laagdrempelige inloopwedstrijden georganiseerd. Vooral de wedstrijd op vrijdag is gericht op beginners. Van Marken: "Wat bijzonder is dat een klein groepje golfers, van wie de meesten al jaren lid zijn en uitstekend kunnen golfen, meespeelt op deze vrijdagwedstrijden, om zo in contact te komen met de nieuwe en vaak beginnende golfers en ze te helpen als ze dat willen. En", zo voegt hij hieraan toe, "verder is de nieuweledenwedstrijd erg belangrijk. Daarbij worden nieuwe leden in een flight gezet met iemand die al langer lid is. De teamscore telt, dus je kunt je voorstellen dat deze mensen elkaar gedurende de wedstrijd snel leren kennen."

Meten is...

Van Marken: "We vinden het belangrijk om te meten hoe we het als club doen en daar ons beleid op aan te passen. Daarom zijn we gestart met de nieuwe ledenenquête via Players 1st om goede informatie te verkrijgen. Ook nodigen we nieuwe spelers die meer dan een jaar lid zijn uit voor een gesprek met het bestuur. In die gesprekken doen we waardevolle inzichten op. Zo ontdekten we dat nieuwe leden niet op de hoogte waren van onze ‘Terrastrofee’, een fenomeen binnen de club. En we weten dat de leden zo’n gesprek met het bestuur zeer op prijs stellen."

Voortbouwend op de verkregen inzichten besteedt De Haar nu meer aandacht aan het opstellen én de communicatie van de activiteitenkalender en denkt het na over een speciale nieuwsbrief voor nieuwe leden.

"Veel nieuwe leden voelen zich in korte tijd thuis op onze club"

Al met al heeft de actieve houding van Golfclub De Haar naar zijn nieuwe leden vruchten afgeworpen. Er zijn meer jonge golfers lid geworden en een groot deel van de nieuwe leden weet zijn weg te vinden naar de verschillende activiteiten. Van Marken: “En wat helemaal bijzonder is, is dat van de 120 commissieleden die rondlopen op de club er maar liefst 20 zijn die nog maar net lid zijn. Dat geeft wel aan dat veel nieuwe leden zich in korte tijd thuis voelen op onze club.”

Players 1st

Players 1st is een onderzoeksmethode waarbij nieuwe golfers, leden/kaarthouders, greenfeespelers en opzeggers gevraagd worden naar hun tevredenheid over de aangeboden producten en diensten door clubs en banen. De resultaten geven goed inzicht in wat de golfers beweegt. Clubbesturen en baaneigenaren ontvangen hun eigen resultaten, ook afgezet tegen de totale resultaten van alle deelnemende clubs en banen. De uitkomsten van de Players 1st-enquêtes vormen voor veel clubs en banen de basis voor verantwoord én innovatief beleid en helpen om richting te kiezen voor de toekomst.