Inhoud caddie

Players 1st

In de loop der jaren is de NGF steeds meer data gaan verzamelen die nuttig zijn voor clubs en banen. Het betreft onder meer data verzameld via Players 1st. Deze onderzoeksmethode geeft baaneigenaren en clubbesturen inzicht in wat leden en gastspelers beweegt.

Statistieken

De NGF, NVG en PGA Holland verzamelen nationale gegevens om hun beleid te kunnen bepalen. Het betreft bijvoorbeeld data over het aantal NGF-lidmaatschappen, de verdeling naar geslacht, met of zonder homecourse, handicap en leeftijd. Ook zijn er statistieken over speelgedrag op basis van data die de app GOLF.NL verschaft. Nationale statistieken worden gepubliceerd in Golfmarkt.

Players 1st

Players 1st is een in Denemarken ontwikkelde onderzoeksmethode die baaneigenaren en clubbesturen goed inzicht geeft in wat leden en gastspelers beweegt. Een van de redenen voor het bedrijf Raw Milk – gespecialiseerd in Customer Experience Management – om  Players 1st te ontwikkelen, had alles te maken met een probleem dat kennelijk in Denemarken net zo groot is als in Nederland: beginnende golfers die snel afhaken. Door nieuwe golfers – maar ook anderen – te enquêteren, krijgt een club of baan een beter beeld van wat mensen beweegt.  Er zijn vier surveys in Players 1st:

Huidige leden

Deze enquêtes vinden drie tot vier keer per jaar plaats, maar ieder lid wordt slechts één keer per jaar gevraagd mee te doen. Aan het einde van het jaar wordt alle deelnemers gevraagd nog een vragenlijst in te vullen. De vragen hebben betrekking op parameters die mogelijk invloed hebben op de tevredenheid van de leden over de club. Het invullen van de vragenlijst duurt twaalf tot vijftien minuten.

Nieuwe leden

Als iemand acht weken lid is, ontvangt hij of zij het verzoek mee te doen aan een enquête over de eerste maandent. Het beantwoorden van de vragen duurt drie tot vier minuten.

Vertrokken leden

Als iemand zijn of haar lidmaatschap opzegt, krijgt hij of zij automatisch een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoekje waarbij de focus ligt op de belangrijkste redenen voor het vertrek. Het invullen duurt niet langer dan twee tot drie minuten.

Gastspelers

De dag na een bezoek aan de baan ontvangt de gastspeler een verzoek enkele vragen te beantwoorden en zo feedback te geven over de gespeelde ronde en de golfbaan. Het invullen neemt vijf tot acht minuten in beslag.

Meer informatie over Players 1st? Neem contact op met Alexander Renders via de onderstaande contactgegevens. 

Jaarplanning Players 1st

Ga je komend jaar de leden weer feedback vragen met behulp van Players 1st? Dan is de winter het moment om een goede jaarplanning te maken, zodat alle betrokkenen weten wanneer zij aan de slag kunnen met de resultaten. De praktijk leert dat je minder goed aan reactie komt als het golfseizoen eenmaal in volle gang is.

Vragen stellen aan alle leden over verschillende activiteiten en diensten is van grote waarde voor bestuur en management. Het geeft niet alleen waardevolle informatie, het creëert ook een groter gevoel van betrokkenheid bij de leden. Maar het stellen van vragen vereist ook dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de antwoorden. Denk hierbij niet alleen aan terugkoppeling naar de leden, maar ook aan het bespreken van de uitkomsten en de mogelijke verbeteringen. Uiteraard in overleg met de verantwoordelijken voor de diverse dienstgebieden, zoals horeca, baan en de golfschool.

Waarom is een jaarplanning zo belangrijk?

Hoe en wanneer ga je de uitkomsten analyseren? Wanneer kun je de analyse met de verschillende stakeholders delen? Wie moeten hier dan bij betrokken worden? Tot welke concrete acties op korte termijn dan wel op lange termijn leidt dit? Hoe is de ontwikkeling van eerder benoemde acties?

Dit is een greep uit de vragen die onbeantwoord dreigen te blijven als in het voorjaar de resultaten van de eerste enquêteronde binnenkomen en iedereen zijn handen vol heeft aan de dagelijkse operationele zaken omdat het seizoen weer in volle vaart is. Het maken van een heldere jaarplanning is hierbij niet alleen handig maar zelfs noodzakelijk. De eerste maanden van het jaar zijn het beste moment om dit te doen.

Wil je meer weten over een goede jaarplanning? Neem contact op met Alexander Renders via de onderstaande contactgegevens.