Terug naar Nieuwsoverzicht

Stevens & Louter #1

27 februari 2023

Jeroen Stevens is directeur van de NGF, Gerard Louter is golfjournalist en commentator bij Ziggo Sport. Iedere maand gaan ze met elkaar in gesprek over allerlei zaken die spelen in de golfsport.

Jeroen, ik ben maar een eenvoudige golfjournalist, jij directeur van een van de grootste sportbonden van ons land met een koninklijke status, ik stel daarom voor dat jij deze eerste aflevering het onderwerp mag bepalen.

Heel aardig van je Gerard. Ik kies dan voor vrouwengolf, is tenslotte een speerpunt van de NGF. Als we de sport gezond willen houden is meer vrouwen naar golf trekken cruciaal.

Prima onderwerp wat mij betreft, en als golfende wat oudere wijze mannen weten wij natuurlijk heel goed wat er moet gebeuren om (jonge) vrouwen over de streep te trekken.

Als golfjournalist weet jij ook dat van alle golfers in Nederland slechts 32% vrouw is. Met dat percentage behoren we tot de koplopers in Europa, dat is toch eigenlijk best triest. Het aantal vrouwelijke golfers moet echt omhoog, het liefst natuurlijk wereldwijd, maar in ieder geval in Nederland waar de NGF invloed heeft. Als je iets wil veranderen moet je natuurlijk eerst weten wat de redenen zijn waarom er aanzienlijk minder (jonge) vrouwen golfen dan mannen. En dan moeten we het natuurlijk niet weer hebben over standaardgenoemde redenen als ‘geen tijd’, ‘mannensport’, etc. maar naar de dieper achterliggende redenen kijken.

Dieper achterliggende redenen, waar moet ik dan aan denken? Vrouwen zijn op Nederlandse banen en clubs toch net zo welkom als mannen of zie ik dat met mijn mannenbril verkeerd? Ik ken geen bordjes dogs and women not allowed die je elders op de wereld nog wel eens tegen schijnt te komen.

De golfwereld is door en voor mannen ontworpen en daarom veel minder geschikt voor vrouwen, dat is het punt, Gerard! Dan krijg je dit:

  • Slechts 10% van alle golfprofessionals is vrouw
  • De gemiddelde handicap van vrouwen is veel hoger dan die van mannen … Waarom? Omdat de banen gebouwd zijn op mannen en de lengtecompensatie voor vrouwen veel te laag is. Hoeveel vrouwelijke architecten en baancommissarissen ken jij?
  • Hoezo organiseren we anno 2023 nog steeds in heel veel gevallen een damesdag op dinsdagochtend als we weten dat het gros van de (jonge)vrouwen dan gewoon werkt …
  • In besturen zitten 99 van de 100 keer minder vrouwen dan mannen en als ze in het bestuur zitten is het 99 van de 100 keer niet als voorzitter maar als secretaris, de harde werkers op de achtergrond. En zo kan ik nog wel even doorgaan, golf is te veel een man’s world.

Oei, als man ga ik me er bijna voor schamen. Overigens vind ik secretaris in het bestuur een heel nobele functie, al word ik zelf over een paar jaar natuurlijk wel voorzitter van mijn Golfclub. De overige bestuursfuncties vul ik in met vrouwen en ik reserveer natuurlijk ook een plekje voor de LHBTQIA+ gemeenschap. Ik hoor trouwens heel regelmatig “waar is dat nou voor nodig, bergen geld uitgeven voor meer vrouwen in golf.” Die mensen, voornamelijk wat oudere mannen die soms best een beetje op mij lijken, vinden het allemaal maar onzin, die focus op vrouwengolf. De golfbanen zitten momenteel tjokvol, het gaat toch hartstikke lekker zo, wat maakt het uit dat er meer mannen golfen dan vrouwen.

Nogal kortzichtig om zo te denken, Gerard. Het is een mix van lange- en kortetermijnredenen.

  • Minder vrouwen betekent uiteindelijk een nog schevere verhouding dan 1/3 – 2/3.
  • Minder vrouwen betekent (nog) minder kinderen op de golfbaan betekent (nog) minder topsport betekent geen golfhelden betekent ….
  • Minder (jonge) vrouwen betekent uiteindelijk ook minder (jonge) mannen in golf! In een samenleving die meer emancipeert besteden mannen meer tijd aan gezin/familie/ zorgtaken. Als de vrouw geen onderdeel van de vrijetijdsbesteding golf is, dan is de kans dat de man regelmatig golft een stuk kleiner. En naarmate hij minder golft zal de binding met de sport lager worden.

We kunnen natuurlijk lekker verder hobbelen en geen actie ondernemen, maar als we de golfsport op de langere termijn gezond willen is meer vrouwen gewoon hartstikke noodzakelijk.

Ik geloof dat je me wel hebt overtuigd Jeroen, maar een makkelijke opgave lijkt het me niet. Ik heb een dochter van 21 en een vrouw die wat ouder is, ondanks verwoede pogingen heb ik ze geen van beiden aan het golfen gekregen. Voor mijn vrouw had ik een jaar of vijf terug tijdens een vakantie in Italië een paar lessen geregeld op een prachtige plek in de hoop dat er daar een vonk zou overspringen. Dat gebeurde volgens mij ook, maar het had niets te maken met een opbloeiende liefde voor de golfsport, maar alles met die gladde Italiaanse pro. Het percentage vrouwen is nu 32%, met welk getal ben je tevreden Jeroen als in het najaar van 2026 de Solheim Cup in Nederland is gespeeld?

Eind 2030 willen we richting de 40% zijn opgeschoven. Zullen we dan eind 2026 voor 36% gaan? Is makkelijk te onthouden. Ik ben ervan overtuigd dat het haalbaar is en het moet ook gewoon lukken. Ik stel voor dat we in volgende afleveringen gedetailleerder ingaan op vrouwengolf, bijvoorbeeld het veel beter positioneren van de rode tees en hoe krijgen we meer vrouwen als golfprofessional en in de clubbesturen. Spreek je snel weer!