Terug naar Nieuwsoverzicht

Gewijzigde regeling gebruik van pesticiden op sportvelden

19 april 2024

Op 19 april 2024 is een wijziging in de wettelijke regeling voor het gebruik van pesticiden op sportvelden in werking getreden. Wat betekent dit voor golfclubs en -banen?

Het gebruik van pesticiden (bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen) op sportvelden is al sinds 2017 verboden, maar voor de sport is er op weg naar nulgebruik van chemische pesticide vooralsnog een hoogstnoodzakelijke uitzondering op het gebruiksverbod.

Voor golfbanen zijn er onder strenge voorwaarden nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden, mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM).

De uitzonderingen die gelden voor golfbanen staan vermeld in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) van het ministerie van infrastructuur en waterstaat (I&W). In de afgelopen jaren gold de regeling die in werking was getreden op 1 april 2020. Deze regeling is op 19 april 2024 gewijzigd.

De nieuwe uitzonderingsregeling voor de sportveldensector (de regeling die ingaat op 19 april 2024) is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Voor golfbaanbeheerders is met name de tabel ‘Golfterreinen’ van belang. Voor deze tabel, inclusief een uitleg hoe die gelezen moet worden, verwijzen we naar de pagina ngf.nl/pesticidevrijbeheer.

De nieuwe tabel wijkt op nuances af van de oude tabel, maar de veranderingen per 19 april 2024 dienen door golfbaanbeheerders goed bestudeerd te worden. Zo kunnen golfbanen de ingeslagen koers vervolgen: IPM implementeren en streven naar 0,0 chemisch pesticidegebruik met behoud van de zo essentiële speelkwaliteit.