Inhoud caddie

IPM als opvolger van de Green Deal Sportvelden

Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. Wat is IPM en welke uitzonderingen zijn er nog op het gebruiksverbod mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming?

Het gebruik van pesticiden buiten de land- en tuinbouw is al sinds 2017 verboden, maar er gold voor sportvelden nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op 1 april 2020 is de uitzonderingsregeling aangescherpt. Er gelden nu alleen nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden. Na 2022 verlopen de uitzonderingen. Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen.

In december 2020 is het gebruiksverbod in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag ontbindend verklaard. Er komt echter een nieuwe grondslag voor het gebruiksverbod. Lees hier meer.

Ondersteuning

De Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), die gezamenlijk de Golfalliantie vormen, hebben de handen ineen geslagen om de sector te ondersteunen bij de noodzakelijke transitie naar pesticidevrij beheer.

Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning bestaat uit de integratie van IPM in de portal OnCourse Nederland. Deze portal, gratis voor Nederlandse banen, is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In afstemming met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is de IPM-methodiek hier ook in onder gebracht en op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar gemaakt.

Ook zijn er publicaties en factsheets verschenen die clubs en banen begeleiden bij de transitie naar pesticidevrij beheer en er worden cursussen en online trainingen georganiseerd. Lees hieronder meer over de ondersteuning bij de transitie naar pesticidevrij beheer.

IPM via OnCourse

Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. Om banen hierbij te begeleiden is IPM sinds 2020 geïntegreerd in OnCourse NL.

Via de portal OnCourse Nederland wordt het gemakkelijker om de met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgestemde IPM toe te passen, omdat golfbaanbeheerders in OnCourse op een gebruikersvriendelijke manier door alle stappen worden geleid om invulling te geven aan deze wettelijke verplichting.

  1. Golfbanen die al een account in de portal OnCourse Nederland hebben, kunnen inloggen op getoncourse.golf met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar Werkwijze, Jaarlijkse acties en dan Integrated Pest Management.
  2. Golfbanen die nog geen account hebben in OnCourse kunnen zich met een paar kliks gratis aanmelden en een account aanmaken:
  • Ga naar getoncourse.golf en klik op REGISTER > Register Today.
  • Vul naam en e-mailadres in.
  • Kies Nederlands (Dutch) als taal.
  • LET OP: kies vervolgens OPTION 1 (1 - Located in Sweden, Portugal, Flanders or Netherlands).
  • Hierna kan gestart worden met OnCourse Nederland.

Vragen over IPM via OnCourse? Stuur een mail aan geo@ngf.nl.

Publicaties

Er zijn twee publicaties die clubs en banen begeleiden bij de transitie naar pesticidevrij beheer.

  1. Het Handboek Kwaliteit golfbanen.
  2. De Handreiking Pesticidevrij Sportgrasbeheer.

Workshops en online trainingen

De NGF en de Golfalliantie (NGA-NVG-NGF) organiseren geregeld cursussen, workshops en online trainingen. Raadpleeg hiervoor de NGF-kalender.

In april 2021 is een webinar gehouden over GEO-certificering en de portal OnCourse. In het webinar is ook uitgelegd hoe IPM in de praktijk werkt en hoe IPM in de OnCourse-portal ingevoerd wordt. Bekijk het webinar hier.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Factsheet IPM

Middels factsheets over verschillende onderwerpen wil de Golfalliantie bijdragen aan een breder en beter begrip van deze onderwerpen. Bekijk hieronder de factsheet over IPM.

Integrated Pest Management of IPM is een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu.