Inhoud caddie

IPM als opvolger van de Green Deal Sportvelden

Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. Wat is IPM en welke uitzonderingen zijn er nog op het gebruiksverbod mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming?

Het gebruik van pesticiden buiten de land- en tuinbouw is al sinds 2017 verboden, maar er gold voor sportvelden nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op 1 april 2020 is de uitzonderingsregeling aangescherpt. Er gelden nu alleen nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden. Na 2022 verlopen de uitzonderingen.

In een online training van de Golfalliantie (NGA-NVG-NGF) geeft Niels Dokkuma (NGF Duurzaam beheer/Agronoom) een toelichting op IPM als opvolger van de Green Deal Sportvelden. Deze presentatie gaat in op het waarom, hoe en wat van IPM en geeft antwoord op de vraag: wat zijn tot eind 2022 - als laatste redmiddel - de uitzonderingen op het gebruiksverbod? 

In de online training wordt IPM vanuit eerste hand uitgelegd en geduid. Ook is er aandacht voor de ondersteuning van IPM via OnCourse Nederland. Deze portal, gratis voor Nederlandse clubs en banen, maakt het gemakkelijker om de met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgestemde IPM toe te passen, omdat golfbaanbeheerders in OnCourse op een gebruikersvriendelijke manier door alle stappen worden geleid om invulling te geven aan deze wettelijke verplichting.

Bekijk de online training van de Golfalliantie (NGA-NVG-NGF) hier of hieronder.

  • Inleiding: 0:00-1:09
  • Voorgeschiedenis: 1:09-4:24
  • Wetgeving: 4:24-18:22
  • IPM in OnCourse: 18:22-26:16
  • Uitzondering op het verbruiksverbod: 26:16-einde

Voor meer informatie over IPM en OnCourse, klik op de links onderaan deze pagina.