Terug naar Nieuwsoverzicht

Voorlopige invulling topgolfcoaching in 2024 en aanpassingen topgolfstructuur

14 februari 2024

De NGF versterkt het topgolfteam voor 2024 en past de structuur van de topgolforganisatie aan.

Het NGF-bestuur is drukdoende om samen met de directie de structuur van de topgolforganisatie te optimaliseren. Met dit doel voor ogen is Ernst Boekhorst op 1 januari jongstleden benoemd als directielid a.i. met als focus topgolf. Als tweede stap is NGF-coach Katie Burnett halverwege januari benoemd als technisch manager a.i. Ernst Boekhorst en Katie Burnett zullen samen met Niels Boysen, Teammanager Topsport, vorm en inhoud aan de nieuwe structuur geven. De functie van bondscoach komt vooralsnog niet terug in de topgolforganisatie.

De optimalisering van de topgolforganisatie gebeurt naar aanleiding van de leemte die is ontstaan door het wegvallen van bondscoach Maarten Lafeber per 1 januari 2024 en om opvolging te geven aan de aanbevelingen die zijn gedaan in een onderzoeksrapport dat eind 2023 is afgerond. Over dit extern belegde onderzoek is eind december 2023 bericht op de website van de NGF. Zoals vermeld in dit bericht behelzen de aanbevelingen verbeteringen van de structuur en communicatie.

Om op korte termijn een goede begeleiding van de NGF-selecties te garanderen zonder dat het verbeteringen van de topgolfstructuur in de weg staat, wordt het bestaande coachingsteam tijdelijk uitgebreid met twee parttime krachten. Een van hen is Tom Stam, die op dit moment al een deeltijdrol vervult in het NGF-coachingteam. De ander is Jeroen Krietemeijer, een gepassioneerde golfcoach met ervaring in talentenbegeleiding. Hij zal de NGF in elk geval tot 1 september 2024 ondersteunen als coach a.i. Tom Stam zal bovendien, in elk geval tot eind van dit jaar, twee dagen per week ondersteuning gaan bieden aan het NGF-team Sportparticipatie bij de ontwikkeling van NGF-regiotrainingen, een belangrijk onderdeel van het nieuwe jeugdplan dat dit voorjaar gepresenteerd wordt.

Daarnaast is het contract van NGF-coach Taco Remkes uitgebreid zodat hij extra uren kan besteden aan topgolfcoaching. Met de bestaande ervaren coaches en de (extra) ondersteuning van Tom Stam, Jeroen Krietemeijer en Taco Remkes denkt de NGF een sterk coachingteam neer te zetten.

Katie Burnett zal in haar rol als technisch manager verantwoordelijk zijn voor het beschrijven van en het toezicht houden op rollen en verantwoordelijkheden, waardoor elke coach weet waaraan hij of zij met de spelers en speelsters moet werken en waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en op gecoacht en beoordeeld wordt.

Tot slot moet vermeld worden dat op 12 februari jongstleden een vacature voor Algemeen Directeur Sport is uitgezet via recruitmentbureau K+V. Deze directeur wordt onder meer verantwoordelijk voor topgolf. Hierover lees je meer in het Informatiebericht Directie NGF en aankondiging vacature.

De verbetering van de topgolforganisatiestructuur is een lopend proces. De evaluatie van aanpassingen gebeurt onder leiding van Ernst Boekhorst.

Aarzel niet om vragen te stellen. Neem hiervoor contact op met technisch manager Katie Burnett via katie.burnett@ngf.nl.