Terug naar Nieuwsoverzicht

Alexander de Vries versterkt NGF-team Duurzaam beheer

2 juli 2024

De afdeling Duurzaam beheer van de NGF wordt per 1 september 2024 versterkt door Alexander de Vries. Hij volgt de naar NOC*NSF vertrokken Niels Dokkuma op als adviseur duurzaam golfbaanbeheer.

Alexander de Vries (foto onder) is 50 jaar oud en heeft een brede ervaring in de golfsector. Hij is werkzaam geweest in greenkeeping (onder meer bij Golfclub Houtrak en The Dutch) en als golfbaanmanager (bij Golfcentrum De Batouwe en Het Rijk van Sybrook). In de afgelopen vijf jaar was hij als projectleider Golf en Sport bij het bedrijf De Ridder verantwoordelijk voor het onderhoud en de verduurzaming van meerdere Nederlandse golfbanen.

Alexander de Vries

“Ik heb verschillende kanten gezien van onze mooie sport en duurzaamheid gaat me aan het hart”, zegt Alexander de Vries. “Ik kijk er naar uit om me in te zetten voor een verdere verduurzaming van de golfsport en om golfclubs -en banen hierbij te ondersteunen. Onze sector heeft grote uitdagingen op het gebied van bronnen- en ruimtegebruik. Maar er liggen voor golfbanen ook grote kansen om middels duurzaam beheer structurele speelkwaliteit te realiseren en om bij te dragen aan nationale uitdagingen. Denk aan waterbuffering in extreem natte perioden, het versterken van de biodiversiteit op golfbanen en het delen van de mooie natuur waarin we golfen.”

Met de komst van Alexander de Vries heeft de NGF een sterk team dat gericht is op duurzaam golfbaanbeheer en duurzaam golf. De afdeling bestaat naast Alexander de Vries uit ecoloog en adviseur duurzaam beheer Louise Bienfait. Zij volgde in september 2022 Koert Donkers op en heeft binnen het team een focus op GEO-(her)certificering en de ontwikkeling van biodiversiteit op golfbanen. Sinds het vertrek van Niels Dokkuma staat het team onder leiding van Alexander Renders die tevens manager van de NGF-afdeling Sportparticipatie is. Daarnaast is er een NGF-medewerker die de afdeling ondersteunt bij communicatie.

Advies, bijeenkomsten en publicaties

De adviseurs van het NGF-team Duurzaam beheer brengen baanbezoeken voor adviezen omtrent duurzaam beheer, maar ook om vragen te beantwoorden over het GEO-duurzaamheidscertificaat en OnCourse Nederland, de portal die clubs en banen ondersteunt bij verduurzaming. De specialisten van het NGF-team Duurzaam beheer organiseren – vaak in samenwerking met de NVG en NGA – bijeenkomsten voor club- en baanvertegenwoordigers. Daarnaast verzorgt de NGF-afdeling publicaties die clubs en banen helpen bij duurzaam beheer. Zo zijn in 2023 de online publicaties Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen: praktische handvatten en Duurzaam waterbeheer - een handreiking verschenen.

Transitie

Agronoom Niels Dokkuma werkte vanaf 2015 tot 2024 voor de NGF. Van februari 2018 tot dit voorjaar leidde hij de afdeling Duurzaam beheer. Dokkuma heeft de NGF in mei van dit jaar verruild voor NOC*NSF waar hij de functie Manager Duurzaamheid zal bekleden. De NGF is Niels Dokkuma veel dank verschuldigd voor de grote stappen voorwaarts die er onder zijn leiding zijn gezet op het gebied van duurzaam golfbaanbeheer.

In de periode 2015-2024 is een transitie naar pesticidevrij beheer ingezet. Dankzij de inzet van clubs, banen en greenkeepers verloopt deze cultuuromslag succesvol, met behoud van speelkwaliteit. Golfclubs en -banen zijn daarnaast in toenemende mate actief met het beschermen en verhogen van biodiversiteit. Daarmee draagt golf bij aan de oplossing voor een groot probleem, de afnemende soortenrijkdom. De golfsector zet daarnaast met precisieberegening en droogteresistente grassoorten ook grote stappen op het gebied van waterbesparing. Intussen is de sector ook actief bezig om via opvang en opslag van neerslag meer zelfvoorzienend te worden. De golfsector toont zich hiermee een goede rentmeester van de natuurgebieden waarin de sport gespeeld wordt, zoals de samenleving van de golfsport mag verwachten.

Vragen over duurzaam golfbaanbeheer en duurzaam golf? Aarzel niet om contact op te nemen.

Bezoek de bijeenkomst “Kritiek op golfbanen: hoe gaat jouw club hiermee om?”
In de samenleving worden steeds vaker kritische vragen gesteld over het pesticiden-, water- en ruimtegebruik van golfbanen. Op vrijdag 19 juli (op dag één van het Dutch Ladies Open) organiseert de Golfalliantie (NGA-NVG-NGF) een bijeenkomst over deze nieuwe uitdaging voor de golfsport. Lees hier meer en meld je aan.