Duurzaam beheer

Duurzaam beheer is meer dan alleen het uitfaseren van pesticiden, minder beregenen en minder bemesten. Het vergt een breed scala aan maatregelen om dit voor elkaar te krijgen. Planmatigheid is hierin essentieel.