Terug naar Vacatures

Vacature Voorzitter NGF

4 april 2024

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is op zoek naar een voorzitter voor het NGF-bestuur. Het is een onbezoldigde functie die per 1 november 2024 vrijkomt.

Het bestuur van de NGF bestaat uit zeven leden. De NGF heeft circa 60 medewerkers. Voor golfclubs en andere stakeholders in golf beheren wij ngf.nl. Daarnaast is de redactie van GOLF.NL dagelijks bezig met het creëren van content voor golfers op golf.nl. Er zijn ruim 420.000 golfers actief in Nederland die lid zijn bij een van de 270 golfverenigingen.

Over de NGF

Golf is een prachtige sport, een combinatie van mentale en lichamelijke inspanning, waarbij je creatief moet zijn. Je bent altijd buiten, het is altijd anders en je kunt het altijd samen doen. Je leven lang. Golfers, verenigingen, commerciële banen en evenementpartners zoals de Ladies European Tour zijn de partijen waar de NGF mee samenwerkt. Belangrijke stakeholders van de NGF zijn: NOC*NSF, PGA Holland, NVG, NGA en VvGCM. De NGF is in 1914 opgericht en kent een prachtige historie.

De NGF wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen en meer spelbeleving en spelplezier stimuleren bij elke golfspeler, ongeacht niveau en ambitie. De NGF ondersteunt alle stakeholders met de juiste kennis, materialen en technologie. De NGF is coördinerend, dan weer faciliterend en waar nodig leidend. De NGF respecteert ieders inbreng en zoekt naar synergie en waardevolle samenwerking en streeft naar een gezonde golfsport op de lange termijn. Hiervoor is een geïntegreerde visie en strategie vormgegeven.

De NGF werkt vanuit hier met een meerjarig strategisch plan, jaarplannen en doelstellingen. De lange termijn is essentieel, de golfwereld werkt aan een imagoverandering, wil graag verjongen, meer vrouwelijke golfers en een goede balans en samenspel tussen breedte- en topsport. Voor topgolf moet stevig gewerkt worden aan visie en beleid. Daarnaast zijn er diverse uitdagingen, zoals de participatie van jeugd, op het gebied van duurzaamheid en ligt er een stevige ambitie met de organisatie van de Solheim Cup in 2026.

Organisatie

Vanaf medio 2024 kent de NGF een structuur met een tweehoofdige directie, een algemeen directeur bedrijfsvoering en een algemeen directeur sport. Het bestuur heeft de operationele taken gedelegeerd aan de directie en focust zich op een aantal hoofdtaken:

 • Strategisch sparringpartner van de directie
 • Toezien op de verdere groei en professionalisering van de sport
 • Representatie van de golfsport en de NGF
 • Toezichthouder op beleid en continuïteit
 • Overlegpartner commissies.

Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de NGF.

Samenstelling NGF-bestuur

Het huidige bestuur van de NGF bestaat uit 7 leden, waarbij ieder bestuurslid een eigen aandachtsgebied heeft. De portefeuilles betreffen naast voorzitter: penningmeester, duurzaam beheer, topsport, breedtesport, marketing & communicatie en handicap & regels. De individuele bestuursleden hebben interesse in andere golfonderwerpen en kunnen zodoende een brede bijdrage leveren. Het NGF-bestuur kenmerkt zich als een collegiaal bestuur, met een grote diversiteit en een open cultuur.

Profielschets Voorzitter NGF

De voorzitter is een moderne, vooruitstrevende en inspirerende leider met relativeringsvermogen en met verbindingskracht naar de medebestuursleden, de leden van de NGF, de directie en organisatie en de belangrijkste overige stakeholders. De primaire verantwoordelijkheid van de voorzitter is dat op belangrijke thema’s, samen met stakeholders, de processen goed doorlopen worden en besluiten ordentelijk worden genomen en uitgevoerd.

Taken Voorzitter NGF

 • Representatie van de NGF, zowel in nationaal als internationaal verband (EGA en richting Solheim 2026)
 • Bewaakt de voortgang van de strategische agenda en investeert in een goede informatie-uitwisseling tussen bestuur en directie
 • Ziet toe op de juiste uitvoering van de hoofdtaken van het bestuur zoals hierboven beschreven
 • Leidt de Algemene Vergaderingen en bestuursvergaderingen, bereidt deze in samenwerking met de directie voor, stelt de agenda op en ziet toe op notulering en verslaglegging
 • Ziet toe op het goed functioneren van/voert functioneringsgesprekken met het bestuur en de directie, de optimale inzet van de bestuursleden en draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke samenstelling van het bestuur (diversiteit, netwerk en specialisatie)
 • Heeft oog voor verbeteringen op het gebied van governance
 • Wint advies in bij derden partijen zoals NOC*NSF

Functievereisten Voorzitter NGF

 • Beschikt over leiderschapskwaliteiten en weet anderen te inspireren
  • Heeft bestuurlijke ervaring en past een goede mix van luisteren/halen en brengen toe
  • Heeft een strategische focus
  • Heeft humor en relativeringsvermogen
 • Heeft het vermogen om de golfsport te verbinden
  • Stimuleert productieve samenwerking
  • Is van onbesproken gedrag en is een teamspeler
  • Staat open om met belangrijke stakeholders in gesprek te gaan om onderwerpen rondom golf op de kaart te zetten
 • Heeft gevoel voor de diverse belangen van golfclubs, golfers, stakeholders, media en bestuur, directie en medewerkers
 • Beschikt over goede communicatieve- en presentatievaardigheden
 • Heeft een breed netwerk dat – waar nodig – ingezet kan worden
 • Ervaring met de golfsport is niet noodzakelijk

Persoonlijkheid

 • Verbindend
 • Besluitvaardig
 • Teamspeler
 • Kritisch
 • Meedenkend

Overige vereisten

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Beschikbaar voor tussentijds overleg, bestuursvergaderingen (± 10 per jaar) en vertegenwoordiging van de NGF op (inter)nationale bijeenkomsten (± 2 per jaar) en evenementen & wedstrijden (± 6 per jaar)
 • Minimaal een halve dag in de week beschikbaar, inclusief de vergaderingen, waarbij het flexibel inrichten van de eigen agenda een pre is
 • Ingangsdatum is 16 november 2024, echter eerder starten is gewenst in verband met overdracht

Reactie

Ben je enthousiast? Solliciteer dan door je motivatiebrief met cv vóór 6 mei 2024 te mailen naar Jasmijn de Jong, HR-medewerker: jasmijn.dejong@ngf.nl.

Inhoudelijke vragen over deze functie kunnen gesteld worden aan Danielle Wallet, Algemeen (Adjunct) directeur bedrijfsvoering, via danielle.wallet@ngf.nl. De eerste gesprekken met de kandidaten zullen plaatsvinden op 13 mei en 21 mei 2024. De tweede gesprekken zullen plaatsvinden op 29 mei.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.