Terug naar Webinars & Online trainingen

Webinar over de Amateurstatus Regels

Op 29 november 2021 is een webinar gehouden over de wijzigingen van de Amateurstatus Regels per 1 januari 2022.

In de Amateurstatus Regels is onder meer vastgelegd wat het onderscheid tussen amateurgolf en professional golf is en welke prijzen een amateurgolfer mag accepteren. Wat betreft toegestane prijzen in wedstrijden zijn er per 1 januari 2022 flinke wijzigingen. Daarnaast zijn er per 1 januari 2022 geen beperkingen meer wat betreft sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en onkostenvergoedingen. In het webinar zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 toegelicht. 

0:00 Wat zijn de Amateurstatus Regels en waarom zijn ze er?
3:35 Waarom wijzigingen per 1 januari 2022?
4:47 Inhoud van de wijzigingen
5:17 Wijzigingen: sponsoring, onkostenvergoeding en reclame
6:39 Wijzigingen: prijzen in wedstrijden
11:53 Wanneer verlies van de amateurstatus?
14:59 Antwoorden op vragen (deel 1)
19:10 Sponsoring en fiscale gevolgen
30:28 Antwoorden op vragen (deel 2)

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Voor toekomstige (online) cursussen over de regels en handicapping, raadpleeg de kalender van de NGF.