Inhoud caddie

Amateurstatus Regels

In de Amateurstatus Regels is onder meer vastgelegd wat het onderscheid tussen amateurgolf en professional golf is en welke prijzen een amateurgolfer mag accepteren. De Amateurstatus Regels zijn relevant voor recreatieve spelers en topamateurs.

De Amateurstatus Regels gelden wereldwijd en zijn relevant voor recreatieve spelers en topamateurs. Golfers die niet op de hoogte zijn van de Amateurstatus Regels lopen de kans dat ze deze regels onopzettelijk overtreden en dat kan gevolgen hebben voor hun amateurstatus. Daarom is het belangrijk dat golfers, clubs en wedstrijdorganisaties goed op de hoogte zijn van de Amateurstatus Regels. 

Net als de golfregels veranderen de Amateurstatus Regels eens in de zoveel tijd. Zo gelden er vanaf 1 januari 2022 nieuwe Amateurstatus Regels. Deze nieuwe 'Rules of Amateur Status' behelzen veel versoepelingen op het gebied van prijzen en er zijn nu geen beperkingen meer wat betreft sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en onkostenvergoedingen.

Klik hier voor een poster met de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2022. We verzoeken regelcommissies om deze poster te printen en op te hangen in het clubhuis zodat alle golfers geattendeerd worden op de wijzigingen van de Amateurstatus Regels. Het verdient ook aanbeveling om in een nieuwsbrief aandacht te schenken aan de Amateurstatus Regels per 1 januari 2022.

Onderaan deze pagina vind je een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen op 29 november 2021 toegelicht in een webinar.

Beslissingen met betrekking tot de Amateurstatus Regels worden genomen door de Handicap en Regelcommissie van de NGF. Indien er enige twijfel bestaat over een voorgenomen handelwijze, neem dan contact op met Robert Hage.

Veelgestelde vragen

In de Amateurstatus Regels is vastgelegd wat het onderscheid tussen amateurgolf en professional golf is en welke prijzen en vergoedingen een amateurgolfer mag accepteren. De Amateurstatus Regels bepalen tevens welke golfers aan amateurwedstrijden mogen deelnemen. Deze regels gelden wereldwijd.

De Amateurstatus Regels gelden voor alle amateurgolfers maar zijn extra belangrijk voor topamateurs. Golfers die niet op de hoogte zijn van de Amateurstatus Regels lopen de kans dat ze deze regels onopzettelijk overtreden.

De nieuwe ‘Rules of Amateur Status’ die gelden vanaf 1 januari 2022 behelzen veel versoepelingen op het gebied van prijzen en sponsoring. Wat prijzen betreft, is er vanaf 1 januari 2022 een verschil tussen 'scratch competitions' (simpel gezegd: wedstrijden zonder handicapverrekening) en 'handicap competitions' (simpel gezegd: wedstrijden met handicapverrekening). De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2022:

 • Een speler mag in een 'scratch competition' (wedstrijd zonder handicapverrekening) prijzengeld accepteren maar niet meer dan 850 euro. In een ‘handicap competition’ (wedstrijd met handicapverrekening) mag een amateurgolfer geen prijzengeld ontvangen. Wel mag de amateurgolfer een prijs in ontvangst nemen met een winkelwaarde van maximaal 850 euro.
 • Er zijn geen beperkingen meer wat betreft sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en onkostenvergoedingen. Een amateur mag bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2022 op social media of op een eigen website verwijzen naar zijn/haar sponsor. Ook mag een amateur bijvoorbeeld aangeven dat een bepaald merk gratis stokken aan de speler ter beschikking stelt. Een amateur mag verder bijvoorbeeld ook op social media in een filmpje zijn of haar sponsor promoten. Omdat er vanaf 1 januari 2022 geen beperkingen meer zijn, wordt het voor topamateurs gemakkelijker om financiële steun te vinden voor de kosten die ze maken om zich te ontwikkelen als topamateur. Tegelijk ontstaan er voor clubs meer mogelijkheden om financiële steun te vinden voor competitieteams.
 • De Amateurstatus Regels voor prijzen geldt alleen voor 'tee-to-hole competitions' die gespeeld worden op een golfbaan of simulator. De Amateurstatus Regels gelden niet voor longdrivewedstrijden, puttwedstrijden en 'skills competitions' (denk aan een trickshot contest) die geen onderdeel zijn van een 'tee-to-hole competition'.

Lees ook de FAQs "Wat is een 'scratch competition'?" en "Wat is een 'handicap competition'?"

De nieuwe Amateurstatus Regels zijn onderdeel van het initiatief om de golfregels te moderniseren, een initiatief dat is begonnen met de modernisering van de golfregels in 2019. Het doel is dat alle regels begrijpelijker zijn en gemakkelijker toe te passen. De R&A en de USGA hebben de nieuwe regels eerst voorgelegd aan nationale federaties en andere partijen in de golfindustrie.

In de volgende gevallen zal een golfer zijn of haar amateurstatus verliezen.

 • Als een speler een prijs accepteert met een waarde in natura van 850 euro of als een speler prijzengeld accepteert in een 'handicap competition' (simpel gezegd: een wedstrijd met handicapverrekening). Een speler mag in een 'scratch competition' (simpel gezegd: een wedstrijd zonder handicapverrekening) wel prijzengeld accepteren maar niet meer dan 850 euro.
 • Als een speler als professional meedoet aan een wedstrijd.
 • Als een speler een vergoeding accepteert voor het geven van golfinstructie (er gelden hierbij net als voor 2022 nog steeds uitzonderingen; een vergoeding of betaling voor online en schriftelijke instructie is toegestaan).
 • Als een speler werkzaam is als golfclubprofessional op een golfclub/-baan of andere golffaciliteit of een lidmaatschap van een associatie voor golfprofessionals accepteert (bijvoorbeeld PGA Holland).
 • Als een amateurgolfer de B- of A-opleiding van de PGA Holland start, want dan wordt de speler lid van de PGA.

Lees ook de FAQs "Wat is een 'scratch competition'?" en "Wat is een 'handicap competition'?"

 

Je kunt een verzoek tot herstel van je amateurstatus indienen bij de NGF. In de Amateurstatus Regels vanaf 1 januari 2022 is de minimale wachttijd verkort van één jaar naar zes maanden. De wachttijd tot het terugkrijgen van de amateurstatus is afhankelijk van de professionele carrière van een golfer en hoeveel inkomsten hij/zij daaruit heeft gegenereerd in de jaren dat hij/zij golfprofessional is geweest.

Onder meer deze werkzaamheden mag een amateurgolfer wel verrichten:

 • Werken als een golfshop- of golfclubverkoper, clubfitter, clubmaker of clubreparateur.
 • Werken als algemeen directeur of director of golf op een golfclub, -baan of andere golffaciliteit.
 • Werken als werknemer bij een fabrikant van golfuitrusting.
 • Werken als caddie, zelfs als caddie van een professional golfer op een professional tour.
 • Werken als golfadministrateur, zoals een werknemer van een golffederatie of -club.

 

Een speler mag in een 'scratch competition' (simpel gezegd: een wedstrijd zonder handicapverrekening) prijzengeld accepteren maar niet meer dan 850 euro. In een ‘handicap competition’ (simpel gezegd: een wedstrijd met handicapverrekening) mag een amateurgolfer geen prijzengeld ontvangen; wel mag de amateur prijzen in ontvangst nemen met een winkelwaarde tot maximaal 850 euro.

Let op: de totale waarde van de ontvangen prijzen door één speler mag opgeteld niet hoger zijn dan 850 euro. Als een amateur bijvoorbeeld voor de eerste prijs een waardebon van 500 euro wint, voor de neary een waardebon van 200 euro en voor de longest drive een waardebon 150 euro, dan is dat opgeteld (850 euro) nog net toegestaan.

Lees ook de FAQs "Wat is een 'scratch competition'?" en "Wat is een 'handicap competition'?"


Prijzengeld kan verschillende vormen hebben en omvat contact geld, fysieke of digitale valuta, bankdeposito’s, aandelen, obligaties en cadeaubonnen die kunnen worden ingewisseld voor contant geld of kunnen worden gebruikt om geld op te nemen.

Een scratch competition is een wedstrijd waar alleen bruto scores tellen (waarbij er geen handicapverrekening is) en waarbij de handicap van een speler niet wordt gebruikt voor scoregerelateerde functies (zoals een netto uitslag). In een scratch competition mogen de handicaps van spelers die zich hiervoor aanmelden wel worden gebruikt om een limiet aan het aantal wedstrijddeelnemers te stellen.

Een handicap competition is elke wedstrijd die geen scratch competition is. Voorbeelden van een handicap competion zijn:

 • Wedstrijden waar geen handicapverrekening plaatsvindt, maar divisies of groepen worden ingedeeld op basis van handicap.
 • Een scratchwedstrijd (waarbij alleen bruto scores tellen) en een wedstrijd met handicapverrekening worden tegelijkertijd gehouden als deel van dezelfde ronde of ronden.
 • Handicapverrekening wordt gebruikt voor scoredoeleinden voor een fase van de wedstrijd, maar niet voor alle fasen van de wedstrijd, van een wedstrijd in meerdere fasen.
 • Een of meer ronden van dezelfde wedstrijd worden zonder handicapverrekening gespeeld en in andere ronden wordt met handicapverrekening gespeeld.

Ja, als een wedstrijd van tee tot hole (een ronde golf) wordt gespeeld en de hole waar een hole-in-one wordt beloond minimaal 50 yards (45,7 meter) is. Als de hole in deze wedstrijd echter korter dan 50 yards is, dan geldt de limiet van 850 euro.

Een amateur mag ook een geldprijs in ontvangst nemen voor een hole-in-one in een afzonderlijke hole-in-one-wedstrijd die geen deel uitmaalt van een ‘tee-to-hole wedstrijd'.

Een 'tee-to-hole competition' (een 'wedstrijd van tee tot hole') is een ronde golf over meerdere holes, ongeacht of deze wedstrijd op een golfbaan of een golfsimulator wordt gespeeld.

De speler is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij de Amateurstatus Regels kent en daarom ook weet wat de toegestane prijzen zijn. Tegelijk rust er op organisatoren van een evenement (bijvoorbeeld de NGF en golfclubs) ook een inspanningsverplichting om erop toe te zien dat een speler geen prijs ontvangt die boven de prijslimiet uitkomt. Een amateurgolfer kan afstand doen van een prijs die boven de prijslimiet uitkomt.

Vooralsnog legt de NGF geen beperkingen op. Als mocht blijken dat bepaalde sponsoruitingen bijvoorbeeld racistisch, aanstootgevend of discriminerend zijn, dan houden wij het recht voor om alsnog in te grijpen. Bij twijfel, neem contact op.

De Amateurstatus Regels leggen geen beperkingen op, maar de organisator van een evenement of wedstrijd kan een eigen beleid voeren dat beperkingen stelt aan logo’s en reclame. De NGF zal in nationale wedstrijden en de NGF-competities geen beperkingen opleggen. Spelers die golf spelen voor een school of universiteit moeten controleren of ze aan de voorwaarden van hun onderwijsinstelling voldoen.

Ja, sponsoring heeft fiscale gevolgen voor de amateurgolfer. Omdat een sponsor een tegenprestatie zal verlangen van de amateurgolfer (zoals het verplicht dragen van logo’s bij wedstrijden, het gebruik van bepaald materiaal, het deelnemen aan pro-ams voorafgaand aan toernooien met cliënten van de sponsor, etc.) worden de bedragen die de amateurgolfer van de sponsor ontvangt aangemerkt als belastbaar inkomen uit werk (winst uit onderneming). De amateurgolfer wordt fiscaal gezien als zelfstandig ondernemer. Raadpleeg altijd eerst de belastingdienst of een belastingadviseur voordat je in zee gaat met één of meerdere sponsoren.

Zie ook de volgende FAQ: "Gaat de NGF een fiscaal adviespunt voor topamateurs inrichten?"

Nee. Maar we hebben wel op een rij gezet wat de belangrijkste aandachtspunten voor amateurgolfers zijn omtrent de fiscale gevolgen van verschillende stappen die zij ondernemen. Ga hiervoor naar de pagina R&A: Rules of Amateur Status, gevolgen belastingheffing in Nederland.

Als het gaat over sponsor- en/of onkostenvergoedingen of reclame-inkomsten, dan raden we amateurgolfers aan om vooraf contact op te nemen met de belastingdienst of een belastingadviseur om na te gaan welke fiscale gevolgen een en ander heeft. De kosten van belastingadvies zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 


Een amateur mag geen vergoeding accepteren voor het geven van golfinstructie. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

 • Als het werk en het programma is goedgekeurd door de NGF.
 • Als een amateur is ingehuurd om te werken op een golfkamp of schoolactiviteit waarbij instructie geven niet meer dan 50 procent van de tijd in beslag neemt.
 • Als een amateur schriftelijke of digitale instructie geeft, bijvoorbeeld op social media. Een amateurgolfer mag online instructie geven en hiervoor betaling of vergoeding ontvangen, mits de instructie niet aan een specifiek individu of een specifieke groep wordt gegeven.

poster amateurstatus regels 2022

Hang deze poster op in het clubhuis om golfers te attenderen worden op de wijzigingen van de Amateurstatus Regels.