Inhoud caddie

Amateurstatus Regels

In de Amateurstatus Regels is onder meer vastgelegd wat het onderscheid tussen amateurgolf en professional golf is en welke prijzen een amateurgolfer mag accepteren. De Amateurstatus Regels zijn relevant voor recreatieve spelers en topamateurs.

De Amateurstatus Regels gelden wereldwijd en zijn relevant voor recreatieve spelers en topamateurs. Golfers die niet op de hoogte zijn van de Amateurstatus Regels lopen de kans dat ze deze regels onopzettelijk overtreden en dat kan gevolgen hebben voor hun amateurstatus. Daarom is het belangrijk dat golfers, clubs en wedstrijdorganisaties goed op de hoogte zijn van de Amateurstatus Regels.

Net als de golfregels veranderen de Amateurstatus Regels eens in de zoveel tijd. De huidige Amateurstatus Regels gelden sinds 1 januari 2022. Deze nieuwe 'Rules of Amateur Status' behelzen veel versoepelingen op het gebied van prijzen en er zijn nu geen beperkingen meer wat betreft sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en onkostenvergoedingen. 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Onderaan deze pagina vind je een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen over de Amateurstatus Regels.

Een studie en golf combineren in de VS?

Voor spelers die golf (gaan) spelen voor een Amerikaanse universiteit zijn er belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels. Meer hierover lees je in de laatste vraag in de lijst hieronder: "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?"

Poster

Klik hier voor een poster met de belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2022.

Vragen

Beslissingen met betrekking tot de Amateurstatus Regels worden genomen door de Handicap en Regelcommissie van de NGF. Indien er enige twijfel bestaat over een voorgenomen handelwijze, neem dan contact op met Robert Hage.

Veelgestelde vragen

In de Amateurstatus Regels is vastgelegd wat het onderscheid tussen amateurgolf en professional golf is en welke prijzen en vergoedingen een amateurgolfer mag accepteren. De Amateurstatus Regels bepalen tevens welke golfers aan amateurwedstrijden mogen deelnemen. Deze regels gelden wereldwijd. (Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?")

De Amateurstatus Regels gelden voor alle amateurgolfers maar zijn extra belangrijk voor topamateurs. Golfers die niet op de hoogte zijn van de Amateurstatus Regels lopen de kans dat ze deze regels onopzettelijk overtreden.

De nieuwe ‘Rules of Amateur Status’ die gelden vanaf 1 januari 2022 behelzen veel versoepelingen op het gebied van prijzen en sponsoring. Wat prijzen betreft, is er vanaf 1 januari 2022 een verschil tussen 'scratch competitions' (simpel gezegd: wedstrijden zonder handicapverrekening) en 'handicap competitions' (simpel gezegd: wedstrijden met handicapverrekening). De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2022:

 • Een speler mag in een 'scratch competition' (wedstrijd zonder handicapverrekening) prijzengeld accepteren maar niet meer dan 850 euro. In een ‘handicap competition’ (wedstrijd met handicapverrekening) mag een amateurgolfer geen prijzengeld ontvangen. Wel mag de amateurgolfer een prijs in ontvangst nemen met een winkelwaarde van maximaal 850 euro.
 • Er zijn geen beperkingen meer wat betreft sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en onkostenvergoedingen. Een amateur mag bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2022 op social media of op een eigen website verwijzen naar zijn/haar sponsor. Ook mag een amateur bijvoorbeeld aangeven dat een bepaald merk gratis stokken aan de speler ter beschikking stelt. Een amateur mag verder bijvoorbeeld ook op social media in een filmpje zijn of haar sponsor promoten. Omdat er vanaf 1 januari 2022 geen beperkingen meer zijn, wordt het voor topamateurs gemakkelijker om financiële steun te vinden voor de kosten die ze maken om zich te ontwikkelen als topamateur. Tegelijk ontstaan er voor clubs meer mogelijkheden om financiële steun te vinden voor competitieteams.
 • De Amateurstatus Regels voor prijzen geldt alleen voor 'tee-to-hole competitions' die gespeeld worden op een golfbaan of simulator. De Amateurstatus Regels gelden niet voor longdrivewedstrijden, puttwedstrijden en 'skills competitions' (denk aan een trickshot contest) die geen onderdeel zijn van een 'tee-to-hole competition'.

Lees ook de FAQs "Wat is een 'scratch competition'?" en "Wat is een 'handicap competition'?" 

Ben je voornemens in de Verenigde Staten een studie met college golf te combineren? Er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?"

De nieuwe Amateurstatus Regels zijn onderdeel van het initiatief om de golfregels te moderniseren, een initiatief dat is begonnen met de modernisering van de golfregels in 2019. Het doel is dat alle regels begrijpelijker zijn en gemakkelijker toe te passen. De R&A en de USGA hebben de nieuwe regels eerst voorgelegd aan nationale federaties en andere partijen in de golfindustrie.

In de volgende gevallen zal een golfer zijn of haar amateurstatus verliezen.

 • Als een speler een prijs accepteert met een waarde in natura van 850 euro of als een speler prijzengeld accepteert in een 'handicap competition' (simpel gezegd: een wedstrijd met handicapverrekening). Een speler mag in een 'scratch competition' (simpel gezegd: een wedstrijd zonder handicapverrekening) wel prijzengeld accepteren maar niet meer dan 850 euro.
 • Als een speler als professional meedoet aan een wedstrijd.
 • Als een speler een vergoeding accepteert voor het geven van golfinstructie (er gelden hierbij net als voor 2022 nog steeds uitzonderingen; een vergoeding of betaling voor online en schriftelijke instructie is toegestaan).
 • Als een speler werkzaam is als golfclubprofessional op een golfclub/-baan of andere golffaciliteit of een lidmaatschap van een associatie voor golfprofessionals accepteert (bijvoorbeeld PGA Holland).
 • Als een amateurgolfer de B- of A-opleiding van de PGA Holland start, want dan wordt de speler lid van de PGA.

Lees ook de FAQs "Wat is een 'scratch competition'?" en "Wat is een 'handicap competition'?"

 

Je kunt een verzoek tot herstel van je amateurstatus indienen bij de NGF. In de Amateurstatus Regels vanaf 1 januari 2022 is de minimale wachttijd verkort van één jaar naar zes maanden. De wachttijd tot het terugkrijgen van de amateurstatus is afhankelijk van de professionele carrière van een golfer en hoeveel inkomsten hij/zij daaruit heeft gegenereerd in de jaren dat hij/zij golfprofessional is geweest.

Onder meer deze werkzaamheden mag een amateurgolfer wel verrichten:

 • Werken als een golfshop- of golfclubverkoper, clubfitter, clubmaker of clubreparateur.
 • Werken als algemeen directeur of director of golf op een golfclub, -baan of andere golffaciliteit.
 • Werken als werknemer bij een fabrikant van golfuitrusting.
 • Werken als caddie, zelfs als caddie van een professional golfer op een professional tour.
 • Werken als golfadministrateur, zoals een werknemer van een golffederatie of -club.

(Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?")

Een speler mag in een 'scratch competition' (simpel gezegd: een wedstrijd zonder handicapverrekening) prijzengeld accepteren maar niet meer dan 850 euro. In een ‘handicap competition’ (simpel gezegd: een wedstrijd met handicapverrekening) mag een amateurgolfer geen prijzengeld ontvangen; wel mag de amateur prijzen in ontvangst nemen met een winkelwaarde tot maximaal 850 euro.

Let op: de totale waarde van de ontvangen prijzen door één speler mag opgeteld niet hoger zijn dan 850 euro. Als een amateur bijvoorbeeld voor de eerste prijs een waardebon van 500 euro wint, voor de neary een waardebon van 200 euro en voor de longest drive een waardebon 150 euro, dan is dat opgeteld (850 euro) nog net toegestaan.

Lees ook de FAQs "Wat is een 'scratch competition'?" en "Wat is een 'handicap competition'?"

Ben je voornemens in de Verenigde Staten een studie met college golf te combineren? Er zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?"


Prijzengeld kan verschillende vormen hebben en omvat contact geld, fysieke of digitale valuta, bankdeposito’s, aandelen, obligaties en cadeaubonnen die kunnen worden ingewisseld voor contant geld of kunnen worden gebruikt om geld op te nemen.

Een scratch competition is een wedstrijd waar alleen bruto scores tellen (waarbij er geen handicapverrekening is) en waarbij de handicap van een speler niet wordt gebruikt voor scoregerelateerde functies (zoals een netto uitslag). In een scratch competition mogen de handicaps van spelers die zich hiervoor aanmelden wel worden gebruikt om een limiet aan het aantal wedstrijddeelnemers te stellen.

Een handicap competition is elke wedstrijd die geen scratch competition is. Voorbeelden van een handicap competion zijn:

 • Wedstrijden waar geen handicapverrekening plaatsvindt, maar divisies of groepen worden ingedeeld op basis van handicap.
 • Een scratchwedstrijd (waarbij alleen bruto scores tellen) en een wedstrijd met handicapverrekening worden tegelijkertijd gehouden als deel van dezelfde ronde of ronden.
 • Handicapverrekening wordt gebruikt voor scoredoeleinden voor een fase van de wedstrijd, maar niet voor alle fasen van de wedstrijd, van een wedstrijd in meerdere fasen.
 • Een of meer ronden van dezelfde wedstrijd worden zonder handicapverrekening gespeeld en in andere ronden wordt met handicapverrekening gespeeld.

Iedere individuele speler in een teamwedstrijd mag een prijs winnen tot de prijslimiet die voor een amateur is toegestaan (850 euro). (Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?")

Ja, als een wedstrijd van tee tot hole (een ronde golf) wordt gespeeld en de hole waar een hole-in-one wordt beloond minimaal 50 yards (45,7 meter) is. Als de hole in deze wedstrijd echter korter dan 50 yards is, dan geldt de limiet van 850 euro.

Een amateur mag ook een geldprijs in ontvangst nemen voor een hole-in-one in een afzonderlijke hole-in-one-wedstrijd die geen deel uitmaalt van een ‘tee-to-hole wedstrijd'.

(Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?")

Een 'tee-to-hole competition' (een 'wedstrijd van tee tot hole') is een ronde golf over meerdere holes, ongeacht of deze wedstrijd op een golfbaan of een golfsimulator wordt gespeeld.

De speler is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij de Amateurstatus Regels kent en daarom ook weet wat de toegestane prijzen zijn. Tegelijk rust er op organisatoren van een evenement (bijvoorbeeld de NGF en golfclubs) ook een inspanningsverplichting om erop toe te zien dat een speler geen prijs ontvangt die boven de prijslimiet uitkomt. Een amateurgolfer kan afstand doen van een prijs die boven de prijslimiet uitkomt.

Er zijn sinds 1 januari 2022 geen beperkingen meer wat betreft sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en onkostenvergoedingen. (Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?")

Vooralsnog legt de NGF geen beperkingen op. Als mocht blijken dat bepaalde sponsoruitingen bijvoorbeeld racistisch, aanstootgevend of discriminerend zijn, dan houden wij het recht voor om alsnog in te grijpen. Bij twijfel, neem contact op.

De Amateurstatus Regels leggen geen beperkingen op, maar de organisator van een evenement of wedstrijd kan een eigen beleid voeren dat beperkingen stelt aan logo’s en reclame. De NGF zal in nationale wedstrijden en de NGF-competities geen beperkingen opleggen.

Ben je voornemens in de Verenigde Staten een studie met college golf te combineren? Er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?"

Ja, sponsoring heeft fiscale gevolgen voor de amateurgolfer. Omdat een sponsor een tegenprestatie zal verlangen van de amateurgolfer (zoals het verplicht dragen van logo’s bij wedstrijden, het gebruik van bepaald materiaal, het deelnemen aan pro-ams voorafgaand aan toernooien met cliënten van de sponsor, etc.) worden de bedragen die de amateurgolfer van de sponsor ontvangt aangemerkt als belastbaar inkomen uit werk (winst uit onderneming). De amateurgolfer wordt fiscaal gezien als zelfstandig ondernemer. Raadpleeg altijd eerst de belastingdienst of een belastingadviseur voordat je in zee gaat met één of meerdere sponsoren.

Zie ook de volgende FAQ: "Gaat de NGF een fiscaal adviespunt voor topamateurs inrichten?"

Nee. Maar we hebben wel op een rij gezet wat de belangrijkste aandachtspunten voor amateurgolfers zijn omtrent de fiscale gevolgen van verschillende stappen die zij ondernemen. Ga hiervoor naar de pagina R&A: Rules of Amateur Status, gevolgen belastingheffing in Nederland.

Als het gaat over sponsor- en/of onkostenvergoedingen of reclame-inkomsten, dan raden we amateurgolfers aan om vooraf contact op te nemen met de belastingdienst of een belastingadviseur om na te gaan welke fiscale gevolgen een en ander heeft. De kosten van belastingadvies zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 


Een amateur mag geen vergoeding accepteren voor het geven van golfinstructie. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

 • Als het werk en het programma is goedgekeurd door de NGF.
 • Als een amateur is ingehuurd om te werken op een golfkamp of schoolactiviteit waarbij instructie geven niet meer dan 50 procent van de tijd in beslag neemt.
 • Als een amateur schriftelijke of digitale instructie geeft, bijvoorbeeld op social media. Een amateurgolfer mag online instructie geven en hiervoor betaling of vergoeding ontvangen, mits de instructie niet aan een specifiek individu of een specifieke groep wordt gegeven.

Ben je voornemens in de Verenigde Staten een studie met college golf te combineren? Er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?"


Het ontvangen van een onkostenvergoeding is toegestaan volgens de Amateurstatus Regels die gelden vanaf 1 januari 2022.

(Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?")

 

De Amateurstatus Regels die gelden vanaf 1 januari 2022 kennen geen beperkingen voor sponsoruitingen. Het is aan de club, het competitieteam en de individuele speler om afspraken te maken over sponsoruitingen op de kleding van teams en spelers die aan NGF-competities meedoen.

Ben je voornemens in de Verenigde Staten een studie met college golf te combineren? Er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Lees hier meer over bij de vraag "Wat zijn belangrijke uitzonderingen op de Amateurstatus Regels voor (toekomstige) studenten aan Amerikaanse universiteiten?"

Professionals mogen vanaf 2023 niet alleen aan de Najaars- maar ook aan de Voorjaarscompetitie meedoen. Voor de Voorjaarscompetitie gelden deze voorwaarden:

 • er geldt een maximum van één pro per team;
 • de pro moet lid zijn van de vereniging waarvoor hij of zij speelt;
 • de pro moet een handicap hebben.

De voorwaarden voor de Najaarscompetitiestaan staan vermeld in het wedstrijdreglement.

 

Sinds 1 januari 2022 gelden er nieuwe Amateurstatus Regels. Deze nieuwe regels behelzen veel versoepelingen op het gebied van prijzen en er zijn nu geen beperkingen meer wat betreft sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en onkostenvergoedingen.

Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op deze Amateurstatus Regels van toepassing voor spelers die golf spelen voor en studeren aan een Amerikaanse universiteit of van plan zijn om dit in de toekomst te doen. Deze afwijkende regelgeving is opgesteld door de Amerikaanse NCAA (National Collegiate Athletic Association) en hebben als doel dat alle studenten een eerlijke en gelijke kans krijgen in college sports.

Ben je voornemens in de Verenigde Staten een studie met college golf te combineren, wees je dan goed bewust van de volgende regels die niet overeenkomen met de versoepelde Amateurstatus Regels maar wel invloed hebben op jouw deelname aan de Amerikaanse college-competitie.

Wat mag niet volgens de regels van de NCAA?

 • Een speler mag geen prijzengeld (cash) ontvangen of deelnemen aan een wedstrijd waar prijzengeld beschikbaar wordt gesteld voor de winnaars (tenzij de speler voorafgaand aan deelname aangeeft het prijzengeld niet te zullen aannemen). Een speler mag dus ook geen cashprijs ontvangen voor het maken van een hole-in-one in een golfronde.
 • Een speler mag geen sponsorinkomsten of reclame-inkomsten ontvangen en dus ook geen reclame maken voor een sponsor en mag ook geen contract hiervoor tekenen.
 • Een speler mag geen onkostenvergoedingen ontvangen voor een wedstrijd van een agent of professionele sportorganisatie.
 • Een speler mag geen golfinstructie geven tegen betaling.

Wat mag wel volgens de regels van de NCAA?

 • Inschrijven en deelnemen aan een toernooi voor professionele golfers als amateur.
 • Een prijs in natura (geen cash) in ontvangst nemen met een maximumwaarde van 750 dollar in een wedstrijd.
 • Gratis producten (zoals bijvoorbeeld golfballen of golfpolo’s) ontvangen voor deelname aan een wedstrijd.
 • Een vergoeding ontvangen voor golfgerelateerde onkosten die redelijk zijn en verband houden met deelname aan een specifieke wedstrijd.

Op het moment dat een speler zich inschrijft bij een universiteit en de NCAA, dan zal hij of zij een verklaring moeten ondertekenen dat hij of zij niet in overtreding is van deze regels en speciale formulieren moeten invullen. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met de afdeling Topgolf via het mailadres topgolf@ngf.nl.

poster amateurstatus regels 2022

Hang deze poster op in het clubhuis om golfers te attenderen worden op de wijzigingen van de Amateurstatus Regels.