Terug naar Caddie

De Dommel boekt succes met piramidetraining

8 september 2015

Golfclub de Dommel is succesvol met een trainings- en oefenprogramma voor álle leden van de club. Op de club heeft de nieuwe aanpak de naam ‘Piramidetraining’ gekregen.

Een ambitieus bestuur en enthousiaste leden. Die combinatie zorgde voor een goede invulling van het begrip sportieve ambitie.

Vaak moet je even geduld hebben in golf. Overhaast handelen leidt soms tot een bogey of erger op je kaart. Misschien wel daarom tonen clubbestuurders, eigenaren en managers een voorbeeldige terughoudendheid als de aanleg of uitbreiding van hun baan wat vertraging oploopt. Dat is nu eenmaal de consequentie van het wonen en werken in een democratie, waarin inspraakprocedures usance zijn.

Daarom ook moest Golfclub De Dommel in het Brabantse Sint-Michielsgestel lang, misschien wel te lang wachten eer de uitbreiding van twaalf naar achttien holes was gerealiseerd. De in 1928 opgerichte club had tot 1984 de beschikking over een door grootmeester Harry S. Colt ontworpen 9-holes baan.

Er kwamen eerst drie holes bij en in 2014 werden eindelijk zes holes aan de overkant van de Esscheweg geopend. Die werden getekend door de Nederlandse architect Frank Pont. In de geest van Colt, zoals de club het graag wilde.

Om achttien in plaats van twaalf holes tot je beschikking te hebben, betekent voor een golfclub ook dat er ruimte is voor nieuwe leden. In het geval van De Dommel een behoorlijk aantal. “De laatste jaren zijn er ongeveer 240 mensen lid geworden”, zegt voorzitter Jan van Opstal. “En daarmee zijn we op 730 full paying members uitgekomen.” “We zijn geliefd in de omgeving”, aldus Van Opstal. “En dat is een plezierige constatering. Maar we voelden als bestuur wel de plicht om te zorgen dat de nieuwe leden zich snel thuis zouden voelen en dat zij ook actief binnen de vereniging werden.”

“Wat centraal staat, is dat we een golfclub zijn”

De nieuwe leden kregen - en krijgen - een mentor om de integratie te bevorderen. Een proces dat tot ieders tevredenheid verloopt. Vooral omdat De Dommel dat begrip ‘actief’ een stevige lading heeft gegeven. “Dat was een behoorlijke uitdaging voor het bestuur”, zegt Floris Dix, die zich bezighoudt met de professionals en het beleid van de technische commissie. “Natuurlijk was een goede mentor belangrijk, maar we hebben de nieuwe leden ook steeds voor wedstrijden uitgenodigd.” “Dat laatste vormt een belangrijk deel van ons beleid” aldus secretaris Betty Wesselman. “Voordoen en meedoen, dat zijn twee sleutelbegrippen. En vooral meedoen is belangrijk. Dat is de snelste manier om je thuis te voelen.”

Jan van Opstal haakt daar op in: “Wat centraal staat, is dat we een golfclub zijn. En de consequentie daarvan is dat we als club aan alle leden een trainings- en oefenprogramma aanbieden. Met de nadruk op het woord alle, dus niet alleen de betere spelers en
speelsters die in de hoogste competitieteams uitkomen. En dat alles onder het motto dat plezier en beter spelen hand in hand gaan. Om dat te bereiken hebben we ons sportbudget van twintigduizend euro nu over spelers van alle niveaus verdeeld.”

Piramidetraining

Op De Dommel wordt de nieuwe aanpak ‘Piramidetraining’ genoemd. En dat initiatief is een succes. “In ons eerste jaar, 2014, hadden we ongeveer 160 deelnemers”, zegt bestuurslid Thomas Hoyng. “Nu zijn het er 280 en dat aantal groeit nog steeds.”

De basis van goede ideeën hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wat een initiatief tot een succes maakt, is de uitvoering. Het is mensenwerk. En dan gaat het om enthousiasme, inzet en verantwoordelijkheid, van het bestuur, de commissies, de pro’s en de leden zelf.

In het geval van de Piramidetraining biedt de club de leden een uitstekend programma, dat is gebaseerd op twee elementen: het 9-stappenplan en De Golf Academie. Het woord piramide - zie illustratie - geeft al aan hoe de opbouw is: het grootste gedeelte bestaat uit golfers met een hogere handicap: de Sport Golf Groepen. Voor de betere spelers zijn er de Subtop Golf Groepen en de allerbesten vinden een plaats in de Top Golf Groep. In elk van de groepen trainen en oefenen zes mensen.

Evenwichtige leeftijdsopbouw

Bij het aannamebeleid hield en houdt De Dommel rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dat heeft geleid tot een behoorlijk aantal jeugdleden, zodat er bijvoorbeeld dit jaar vier teams aan de competitie hebben meegedaan. “Kinderen moeten plezier op de club kunnen hebben”, zegt Floris Dix. “Ook de allerjongsten. Dat zijn nu meisjes en jongens vanaf acht jaar. Maar er komt een Ieniemienie-groep voor kinderen vanaf zes jaar. En ja, dat geeft veel gezelligheid. Ook met andere spelletjes, zoals een race van het terras naar de bel.”

De Dommel gaat ver om kinderen ook inhoudelijk een goed en leuk programma te bieden. Zo worden op zondagen de holes zestien tot en met achttien van half tien tot half twaalf gesloten voor jeugdlessen.

Ledenenquête

De reacties op de club zijn positief, maar om iedereen een kans te geven hun visie te geven, werd een enquête onder de leden gehouden. Resultaat: een response van 64 procent. Natuurlijk, er was kritiek, maar de overheersende toon kan positief worden genoemd. En daarmee werd een basis gelegd voor een voorzetting van het beleid. “Dat heeft mogelijke gevolgen voor de begroting”, zegt Jan van Opstal. “De kans is groot dat we meer geld in ons sportieve beleid moeten gaan stoppen. En dat doen we - behoudens toestemming van de leden - met plezier.”

Van 9-stappenplan naar piramide

Uitgangspunten

  • Bieden van een breed aanbod voor elk niveau.
  • 9-stappenplan als basis.
  • Indeling in groepen op basis van doelstelling, niveau, potentie en commitment.
  • Jaarprogramma (meer dan alleen competitie).
  • Meetbare doelen opstellen.
  • Regelmatige evaluaties (aan de hand van De Golf Academie).
  • Verbeteren van individuele prestaties.
  • Meer plezier in het spel.
Piramidetraining op Golfclub de Dommel

Dit artikel is verschenen in Golfmarkt nummer 7 (2015).

Lees ook het artikel Samen trainen.

Ga naar de hoofdpagina Sportief beleid en best practices.