Waarom een digitale NGF-pas?

De digitale NGF-pas is onderdeel van de digitalisering van verschillende golfzaken.

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu. Daarom is begin 2019 de digitale NGF-pas geïntroduceerd. Iedere golfer die lid is van een club kan zijn of haar digitale pas vinden in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop- en tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van zijn of haar golfclub.

In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas, tenzij golfers of clubs aangaven dat ze geen plastic pas wensten. Die stap was al heel succesvol, want in 2020 had nog maar zo'n 50 procent van alle Nederlandse golfers een plastic pas.

Sinds begin 2021 is het de standaard dat iedere golfer alleen nog maar een digitale NGF-pas ontvangt. In het geval dat een speler toch nog een fysieke pas wil, moet de golfer dit laten weten aan zijn of haar golfclub. Deze procedure heeft ertoe geleid dat er in 2021 nog maar 25.000 fysieke NGF-pas verstrekt hoeven te worden. Wij bedanken alle clubs voor hun hulp bij het uitfaseren van de plastic pas.

Voor de pas van 2022 geldt dezelfde procedure als in 2021. Het doel is dat er in 2022 nog minder plastic NGF-pasjes gefabriceerd hoeven te worden dan in 2021.  

Duurzaamheid is overigens niet de enige reden voor de digitalisering van de golfsport. De digitalisering maakt onze sport ook veel toegankelijker: het wordt gemakkelijker om een ronde te boeken en om qualifying te spelen. Met de digitalisering beantwoorden we heel duidelijk aan een behoefte bij de golfers. Dat blijkt onder meer uit het nog steeds groeiende aantal downloads van de app GOLF.NL maar bijvoorbeeld ook uit de populariteit van het in 2020 gelanceerde online reserveringsplatform GOLFGO. De golfers zijn al lang digitaal en wij moeten daar zo goed mogelijk op inspringen. Bovendien krijgen we dankzij de digitalisering de beschikking over allerlei data. Die maken het voor clubs en banen gemakkelijker om moderne verdienmodellen te ontwikkelen. Data verzamelen via digitalisering maken het gemakkelijker om de golfsport gezond te houden.