Uitleg Caddie en caddie.ngf.nl

Wat is Caddie en hoe werkt het besloten deel van Caddie, caddie.ngf.nl?

Caddie is het online NGF-serviceportaal voor golfclubs, -banen en -professionals. Een deel van de service en informatie van Caddie zit achter een inlog op caddie.ngf.nl. Aan de hand van onderstaande "veelgestelde vragen" kom je alles te weten over de mogelijkheden van Caddie en caddie.ngf.nl.

Veelgestelde vragen

De kernopdracht van de NGF is het ondersteunen van alle stakeholders met de juiste kennis, materialen en technologie. De NGF geeft clubs en banen advies op alle gebieden die de visie en missie raken. 

Caddie is het NGF-serviceportaal: dé plek waar clubs en banen informatie vinden over alles wat met de golfmarkt te maken heeft én de plek waar clubs en banen hun eigen informatie voor golfers beheren.

De informatie op Caddie betreft praktische zaken, zoals de golfregels en sportief beleid, maar op Caddie vind je ook informatie over maatschappelijk verantwoord beheer, ledenwerving en -behoud en professioneel bestuur. Het doel hiervan is het in stand houden van gezonde clubs en banen - een gezonde golfsport.

Voor een gezonde golfsport is maatschappelijk verantwoord beheer essentieel. Golf is een gezonde buitensport in de natuur. In een wereld die vol gaat voor natuur, milieu en mens, heeft golf dus een enorme troef in handen. Maar de samenleving (bijvoorbeeld natuurbewegingen) verwacht goed beheer van golfbanen en de wetgeving stelt grenzen. Niet alleen een reductie in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen maar vooral ook de transparantie in het beheer, moet een intrinsiek doel van de golfwereld zijn. Daarnaast zijn ook watergebruik, bemesting en energieverbruik thema’s die de golfwereld raken. Als we ons nog meer bewijzen als een goed en duurzaam beheerder van al die mooie natuur, heeft de sport daar veel baat bij. Het is dan ook niet de vraag óf we moeten inzetten op duurzaam beheer maar meer hoe we met duurzaam beheer ervoor zorgen dat de speelkwaliteit van golfbanen op een goed niveau blijft.

Voor een gezonde golfsport is het ook belangrijk dat clubs en banen professioneel bestuurd en geëxploiteerd worden. In tegenstelling tot vrijwel alle andere sporten zijn de golfaccommodaties in 95% van de gevallen in eigen beheer. Zowel de investeringen als de exploitatie komen vrijwel altijd uit de private sector. Daar komt nog bij dat een golfaccommodatie zowel qua investering als in exploitatie vaak kapitaalintensief is. Tel daarbij op dat openheid van zaken verwacht wordt en je komt er automatisch op uit dat de exploitatie van golfbanen steeds meer kennis en een langetermijn visie vereist. Wat overigens nadrukkelijk niet betekent dat er afscheid moet worden genomen van verenigingsstructuren en vrijwilligers.

Voor een gezonde golfsport is het tevens belangrijk dat clubs en banen zich richten op toekomstige generaties. De sport en branche is in beweging. Er is een groot besef gegroeid dat clubs en banen toegankelijk moeten zijn en het golfers naar de zin moeten maken. De golfer staat centraler. Een open houding ten opzichte van de golfers van de toekomst is van groot belang. Om bovenstaande veranderingen in gang te zetten zijn bestuurlijke vernieuwing en verjonging gewenst.

Er is veel kennis beschikbaar waarmee clubs en banen kunnen zorgen voor een gezonde toekomst. Die kennis wordt verzameld op Caddie. 

Missie en visie van de NGF

Caddie is het NGF-serviceportaal voor golfclubs, -banen en professionals: dé plek waar clubs, banen en pro's informatie vinden over alles wat met de golfmarkt te maken heeft én de plek waar clubs, banen en pro's hun eigen informatie voor golfers beheren. Een deel van deze informatie, zoals het aanpassen van de qualifying status van de baan of het ophalen van handicaps van golfers, zit achter een inlog op caddie.ngf.nl.

Caddie is dé plek waar clubs, banen en professionals …

 • …informatie vinden over alles wat met de golfmarkt te maken heeft;
 • …hun eigen informatie voor golfers beheren.

Die informatie over jouw club en baan verschijnt op verschillende platformen van de NGF en GOLF.NL: in de app GOLF.NL, in GOLFGO en de banenzoeker van GOLF.NL. Dat zijn applicaties en websites waar golfers heel gericht kunnen zoeken naar banen en clubs in hun regio. De golfers zoeken daar naar banen om te spelen of zijn op zoek naar een club waarvan ze lid willen worden. Als je club- en baanprofiel niet bijgewerkt is, krijgen golfers dus onjuiste informatie voorgeschoteld. Met een optimaal club- en baanprofiel– met aansprekende foto’s, een promotievideo, het logo van je club en juiste informatie - vergroot je de vindbaarheid en aantrekkingskracht van je club en baan. 

Op Caddie kun je ... 

 • promotiefoto's en -video's aan je club- en baanprofiel toevoegen
 • gegevens over je oefenfaciliteiten vermelden
 • gegevens over je golfschool en de teaching pro’s vermelden
 • het aanbod aan (familie)lidmaatschappen en wachtlijstinformatie vermelden
 • de handicapeisen en speelvoorwaarden invullen
 • vermelden of golfbaanpermissiehouders welkom zijn
 • aangeven of GOLF RAAK!-pashouders welkom zijn
 • gegevens invoeren over je faciliteiten voor golfers met een beperking
 • een aanvraag doen voor het Plug & Play RAAK!-golfpark
 • een duplicaat van een plastic NGF-pas aanvragen

Ga ook naar Caddie …

 • voor de functies "Zoek een lid” en “Zoek een handicap” (de vervanging van ngfclub.nl/ngfhandicap.nl)
 • om per lus en per kleur tee de qualifying status van je baan aan te passen
 • om een nieuwe lus aan te maken en daarvoor een course rating en slope rating aan te vragen
 • om aan te geven of greens of wintergreens open zijn
 • om de plaatselijke regels van je baan zichtbaar te maken in de app GOLF.NL

In de toekomst wordt Caddie aangevuld met nog veel meer handige functies. Communiceer via Caddie en zorg voor tevreden golfers!

Inloggen op caddie.ngf.nl is eenvoudig. Men kan inloggen als club, baan of golfprofessional. Alle clubs, banen en pro’s hebben hiervoor één gebruikersnaam met een wachtwoord. Dit zijn dezelfde inloggegevens die in het verleden gebruikt werden om in te loggen bij waarkanikgolfen.nl.

Let wel: clubs, banen en teaching pro’s hebben elk eigen inlogcodes omdat ze verschillende rechten hebben. In de meeste gevallen beschikt de baaneigenaar, de manager of het secretariaat over de inlogcode.

Wachtwoord vergeten? Klik dan op “wachtwoord vergeten” op caddie.ngf.nl en doorloop de stappen om toegang te krijgen. Gebruikersnaam vergeten? Neem dan contact op met golf@ngf.nl.

Clubs, banen en teaching pro’s hebben eigen inlogcodes omdat ze verschillende rechten hebben. In veel gevallen is de club niet eigenaar van de baan en in dat geval is de club niet gerechtigd om te beheren wat de baan beheert. Clubs die wel eigenaar van de baan zijn, kunnen inloggen als club én als baan.

Om een paar voorbeelden te geven van verantwoordelijkheden en rechten:

 • de handicap- en regelcommissie van de club beslist of er sprake is van qualifying condities, maar het verdient aanbeveling dat de commissie hierover overleg pleegt met de baanexploitant, greenkeepers en baancommissie;
 • de handicap- en regelcommissie van de club stelt de plaatselijke regels op maar het verdient aanbeveling om dit in overleg te doen met de baanexploitant, greenkeepers en baancommissie.

In de meeste gevallen beschikt de baaneigenaar, de manager of het secretariaat over de inlogcode (een gebruikersnaam met wachtwoord) die nodig is voor caddie.ngf.nl.

Dashboard

Dit is de startpagina van jouw golfclub in caddie.ngf.nl.

Clubinformatie

Hier kom je door op Dashboard te klikken. Klik vervolgens op “informatie wijzigen” en je krijgt inzage in de NAW-gegevens. Tevens kun je er gegevens aanpassen.

Zoek een handicap

Hier kom je door op Dashboard te klikken. De functie "Zoek een handicap" is bedoeld om de handicap van gastspelers op te zoeken. In deze handicapzoeker kan gezocht worden op NGF-nummers en GSN-nummers. Vul je een nummer in, dan wordt het handicapcijfer en de homeclub van de gastspeler getoond. Je krijgt niet langer de naam van de speler en het aantal gespeelde qualifying ronden te zien.

Bij het invoeren van een oud of inactief NGF-nummer toont de handicapzoeker de actieve (andere) homeclub en -handicap. Als de golfer helemaal geen homeclub meer heeft, dan wordt de laatst bekende handicap getoond zonder homeclub.

Zoek een lid

Hier kan op NGF- en op GSN-nummer gezocht worden. Alle informatie van het lid die bekend is bij de NGF komt dan naar voren. Handig om te controleren of dit dezelfde gegevens zijn als bij jou op de club.

Baangegevens en qualifying status aanpassen

Onder het kopje "Baangegevens aanpassen" tref je de bestaande lussen van je baan. Je kunt hier per lus en per kleur tee de qualifying status aangeven. Je kunt hier ook een nieuwe lus toevoegen. Het is belangrijk om de qualifying status up to date te houden via caddie.ngf.nl, want deze informatie wordt automatisch zichtbaar voor golfers in de app GOLF.NL. Als de baan wel qualifying is maar als dit niet is aangevinkt in Caddie, dan kunnen golfers geen qualifying ronde spelen. Lees meer in de FAQ "Hoe kan ik baangegevens en de qualifying status aanpassen?"

Als de qualifying status aangepast wordt op Caddie, dan wordt dat automatisch doorgegeven aan de software van de club (bij sommige softwareprogramma's geschiedt de aanpassing binnen 15 minuten maar bij andere pas na één nacht). Indien de qualifying status aangepast wordt in de clubsoftware, dan wordt dat echter niet automatisch doorgegeven aan Caddie. De qualifying status moet dan dus ook nog aangepast worden in Caddie. In de toekomst is dat laatste niet meer nodig. Dan hoeft een baan dus nog maar op één plek de qualifying status aan te passen.

Extra gegevens/clubgegevens invullen

Hier kan men extra gegevens van de club en faciliteiten invullen die terug te vinden zijn op GOLF.NL. Zorg er voor dat alle gegevens van de baan up to date zijn zodat golfers de juiste informatie vinden op de website GOLF.NL.

Open golf wedstrijden

Hier kan een club wedstrijden invoeren die voor alle golfers toegankelijk zijn en gepromoot worden via GOLF.NL. Golfclubs en -banen kunnen hun open wedstrijden ook gewoon doorgeven aan redactie@golf.nl. Dan worden de toernooien vermeld op een golf.nl-pagina over open wedstrijden.

GOLF RAAK!

 • Informatie: hier kan een baan aangeven of Golfvriendjes van GOLF RAAK! geaccepteerd worden.
 • Plug & Play aanvragen: hier kan men een Plug & Play Raak golfpark aanvragen.

Dashboard

Dit is de startpagina van jouw golfbaan in caddie.ngf.nl.

Zoek een handicap

Hier kom je door op Dashboard te klikken. De functie "Zoek een handicap" is bedoeld om de handicap van gastspelers op te zoeken. In deze handicapzoeker kan gezocht worden op NGF-nummers en GSN-nummers. Vul je een nummer in, dan wordt het handicapcijfer en de homeclub van de gastspeler getoond. Je krijgt niet langer de naam van de speler en het aantal gespeelde qualifying ronden te zien.

Bij het invoeren van een oud of inactief NGF-nummer toont de handicapzoeker de actieve (andere) homeclub en -handicap. Als de golfer helemaal geen homeclub meer heeft, dan wordt de laatst bekende handicap getoond zonder homeclub.

Baaninformatie

Klik op “informatie wijzigen” en je krijgt inzage in de NAW-gegevens. Tevens kun je er gegevens aanpassen.

Acceptatie golfbanen en passen

Hier vind je alle combinaties van holes en kan men per baan invullen of golfers met NGF Baanpermissie worden toegestaan. Ook kan men hier een handicaplimiet invullen. Caddie is op deze plaats gekoppeld met het nieuwe banenbestand dat in het voorjaar van 2020 is ingevoerd voor course ratings. Het nieuwe banenbestand zal ook toegankelijk worden via de pakketten van de clubsoftwareleveranciers. Vraag je softwareleverancier of jullie baan al gekoppeld is.

Baangegevens en qualifying status aanpassen

Onder het kopje "Baangegevens aanpassen" tref je de bestaande lussen van je baan. Je kunt hier per lus en per kleur tee de qualifying status aangeven. Je kunt hier ook een nieuwe lus toevoegen. Het is belangrijk om de qualifying status up to date te houden via caddie.ngf.nl, want deze informatie wordt automatisch zichtbaar voor golfers in de app GOLF.NL. Als de baan wel qualifying is maar als dit niet is aangevinkt in Caddie, dan kunnen de golfers geen qualifying ronde spelen. Lees meer in de FAQ "Hoe kan ik baangegevens en de qualifying status aanpassen?" 

Als de qualifying status aangepast wordt op Caddie, dan wordt dat automatisch doorgegeven aan de software van de club (bij sommige softwareprogramma's geschiedt de aanpassing binnen 15 minuten maar bij andere pas na één nacht). Indien de qualifying status aangepast wordt in de clubsoftware, dan wordt dat echter niet automatisch doorgegeven aan Caddie. De qualifying status moet dan dus ook nog aangepast worden in Caddie. In de toekomst is dat laatste niet meer nodig. Dan hoeft een baan dus nog maar op één plek de qualifying status aan te passen.

Zoek een lid

Hier kan op NGF- en op GSN-nummer gezocht worden. Alle informatie van het lid die bekend is bij de NGF komt dan naar voren. Handig om te controleren of dit dezelfde gegevens zijn als bij jou op de club.

Schema aanpassen

Hier kan een baan aangeven welke combinaties van holes specifiek gelden voor de golfbaanpermissiepas.

Aanvullende gegevens

Hier kan men gegevens over de baan en de oefenfaciliteiten invullen maar ook de gegevens van de teaching pro’s. Daarnaast kan men hier plaatselijke regels invullen. Het is belangrijk om dit te doen en bij te houden, omdat deze plaatselijke regels (local rules) automatisch zichtbaar zijn voor golfers in de app GOLF.NL.

Dashboard

Dit is de startpagina van de golfprofessional in caddie.ngf.nl.

Persoonlijke gegevens

Hier kan men persoonlijke gegevens aanpassen.

Aanvullende gegevens

Hier kan een pro onder meer een foto van zichzelf uploaden of een (promotie)video uploaden. Ook kan een link naar een YouTube-video geplaatst worden. Bij Aanvullende gegevens kunnen pro’s meer informatie over zichzelf invoeren, bijvoorbeeld hun niveau in de Kwalificatiestructuur Sport of hun website-adres.

Lesgegevens

Hier kunnen pro’s onder meer aangeven wanneer ze lesgeven en of men ook groepslessen en clinics geeft.

"Qualifying status aanpassen" is bij Caddie ondergebracht in de functionaliteit "Baangegevens aanpassen".

Waarom is het belangrijk baangegevens up to date te houden via Caddie?

Het is belangrijk dat clubs en banen de baangegevens en qualifying status up to date houden in Caddie - via caddie.ngf.nl - want Caddie wisselt die informatie uit met externe systemen zoals de app GOLF.NL. Als golfers een baan willen gaan bezoeken, dan is het belangrijk dat ze kunnen zien of de baan open is en of ze er een qualifying ronde kunnen spelen. Als de baan wel qualifying is maar als dit niet is aangevinkt in Caddie, dan kunnen de golfers geen qualifying ronde spelen.

Wie beslist of de baan qualifying is?

De handicap- en regelcommissie van een club beslist of er sprake is van qualifying condities, maar het verdient aanbeveling dat de commissie hierover overleg pleegt met de baanexploitant, greenkeepers en baancommissie.

Hoe houd ik de baangegevens en qualifying status up to date?

Log in op caddie.ngf.nl als club of baan. (Elke club en elke baan heeft één gebruikersnaam en wachtwoord. Zie hiervoor de FAQ "Hoe log ik in op caddie.ngf.nl?"). Onder het kopje "Baangegevens aanpassen" tref je de bestaande lussen van je baan.

 1. Je kunt hier een nieuwe lus toevoegen. Meer details staan verderop.
 2. Je kunt ook op lus-niveau aangeven of de lus in gebruik of niet in gebruik is. "In gebruik" betekent dat de bestaande lussen bestaan en dat ze actief en bespeelbaar zijn.
 3. Je kunt hier tevens per lus en kleur tee de qualifying status aanpassen. Je kunt een hele lus in één keer op qualifying zetten (dan is de status blauw gekleurd) of op niet-qualifying (dan is de status rood gekleurd). Is de status qualifying/niet qualifying grijs gekleurd, dan kun je de status alleen aanpassen op tee-niveau door op het vergrootglas ("bekijk details") onder baangegevens te klikken.

Open deze afbeelding als voorbeeld

Let op: op het moment dat een hele lus niet in gebruik is, dan kan er op deze gehele lus niet gespeeld worden. Dat wil zeggen: deze lus is dan niet meer zichtbaar in externe systemen (zoals de app GOLF.NL) die gekoppeld zijn aan Caddie. Wanneer de lus wel in gebruik is maar in zijn geheel niet qualifying is, kun je wel spelen maar niet qualifying. Dit kun je in één keer aangeven en geldt dan voor de hele lus.

Meer details volgen hieronder.

'Nieuwe lus toevoegen'

 • Klik op lus toevoegen. Je kunt alleen een nieuwe lus-combinatie aanmaken die gevormd wordt door bestaande lussen op je baan. Let op: het is niet mogelijk om een combinatie van een 9-holes par-3 baan met een 9-holes lus van een grote baan te maken.

Open deze afbeelding als voorbeeld

 • Het eerstvolgende beschikbare lus-nummer staat al automatisch ingevuld en is niet aanpasbaar.
 • Vul de naam van de lus in.
 • Kies het aantal holes voor deze lus: 9 of 18.
 • Door in gebruik aan te vinken, geef je aan dat de lus in gebruik is. Dat wil zeggen: de lus bestaat, is actief en er kan op worden gespeeld; en de lus wordt zichtbaar in externe systemen (zoals de app GOLF.NL) die gekoppeld zijn aan Caddie zodra er door de NGF een course rating en slope rating is toegekend.
 • Klik op opslaan. Na opslaan keer je terug naar het baangegevensoverzicht.

Details invoeren en de stroke index

Door op bekijk details te klikken, kom je in het gedetailleerde scherm waar je de lus-details en het tee-overzicht terugvindt. Hier kun je tees toevoegen en baangegevens invoeren. Daarnaast kun je in de bestaande tees indien nodig de stroke index aanpassen.

Op tee-niveau kun je aangeven of de tee in gebruik is en of de tee qualifying (blauw) of niet qualifying (rood) is, bijvoorbeeld omdat op de betreffende tee onderhoud plaatsvindt. 

Als een kleur tee niet qualifying is maar wel in gebruik, zie je deze tee wel in externe systemen zoals de app GOLF.NL. Men kan dan vanaf deze kleur tee wel een oefenronde registreren maar niet een qualifying ronde invoeren. Wil je dat de kleur tee niet zichtbaar is in externe systemen omdat deze tee niet meer bestaat/niet meer wordt gebruikt, dan kun je contact met de NGF opnemen via golfbanen@ngf.nl

Open deze afbeelding als voorbeeld
Open deze afbeelding als voorbeeld.

Tees toevoegen

In het tee-overzicht kun je kiezen voor een tee toevoegen. Zodra je daarop klinkt, verschijnt dit scherm. Hieronder lees je hoe je dit scherm kunt invullen.

 • Kies de juiste kleur tee, de kleur die je wenst in te voeren. Je dient wel alle kleuren tees voor zowel heren als dames afzonderlijk in te voeren. 
  Let op: de course rating en slope rating kun je niet zelf invoeren. Wil je graag dat deze tee (en daarmee ook de lus) qualifying wordt, dan kun je een aanvraag doen bij de NGF door een vinkje te zetten bij Aanvraag doen bij NGF voor Course en Slope Rating.
  Vul vervolgens de par, lengte en stroke index in en zet een vinkje bij in gebruik. Als alle gegevens zijn ingevoerd, klik je op opslaan.
 • Na het aanmaken en opslaan van de gegevens van de eerste nieuw tee, worden bij het aanmaken van de overige nieuwe kleuren tees de par en stroke index automatisch voor je ingevuld. Je dient alleen nog maar de juiste afstanden in te voeren en per kleur tee een aanvraag te doen bij de NGF.
 • Zodra de NGF akkoord is met je aanvraag, ontvang je per mail een bevestiging van goedkeuring en zijn de nieuwe gegevens per direct in externe systemen zoals de app GOLF.NL verwerkt.
  Let op: controleer na ontvangst van de mail nog wel even of het vinkje in gebruik aanstaat, anders verschijnt deze lus/tee niet in externe systemen zoals de app GOLF.NL.

'Winterrating'

Het is mogelijk om qualifying te spelen op een baan die vanaf wintertees gespeeld wordt en korter dan normaal is. Lees hier meer over de voorwaarden en hoe je een 'winterrating' kunt aanvragen. 

Synchronisatie Caddie en clubsoftware

Als de qualifying status aangepast wordt op Caddie, dan wordt dat automatisch doorgegeven aan de software van de club (bij sommige softwareprogramma's geschiedt de aanpassing binnen 15 minuten maar bij andere pas na één nacht).

Indien de qualifying status aangepast wordt in de clubsoftware, dan wordt dat echter niet automatisch doorgegeven aan Caddie. De qualifying status moet dan dus ook nog aangepast worden in Caddie.

In de toekomst is dat laatste niet meer nodig. Dan hoeft een baan dus nog maar op één plek de qualifying status aan te passen.

Het NGF Informatieplein is in april 2021 gesloten, omdat het CRM-systeem van de NGF toen vernieuwd is. Het NGF Informatieplein is in de periode voor april 2021 langzaam afgebouwd en de meeste informatie is overgezet naar ngf.nl/caddie

Caddie is het NGF-serviceportaal voor golfclubs, -banen en professionals: dé plek waar clubs, banen en pro's informatie vinden over alles wat met de golfmarkt te maken heeft én de plek waar clubs, banen en pro's hun eigen informatie voor golfers beheren. Een deel van deze informatie, zoals het aanpassen van de qualifying status van de baan of het ophalen van handicaps van golfers, zit achter een inlog op caddie.ngf.nl.

Elke club, baan en professional heeft één gebruikersnaam met wachtwoord voor caddie.ngf.nl. Lees meer in deze FAQ bij de vraag "Hoe log ik in op caddie.ngf.nl?"

Wijzigingen in besturen en commissies van de club? Die kunnen aan de NGF doorgegeven worden ter verwerking. Stuur in dit geval alsjeblieft een mailbericht.

Caddie is het NGF-serviceportaal voor golfclubs, -banen en professionals. Het besloten deel (caddie.ngf.nl) is onder meer de plek waar clubs, banen en teaching pro's hun informatie voor golfers beheren. Die informatie verschijnt op verschillende platformen van de NGF en GOLF.NL: applicaties en websites waar golfers heel gericht kunnen zoeken naar banen, clubs, golfscholen en pro's in hun regio.

Bovendien: inactieve golfers in jouw regio die de app GOLF.NL gebruiken, worden op verschillende manieren geactiveerd. Ze worden gewezen op banen en clubs in hun regio en ook bijvoorbeeld op clubs die Golfstart aanbieden.

Als je gegevens in Caddie niet bijgewerkt zijn, krijgen golfers dus onjuiste of onvolledige informatie voorgeschoteld. Met optimale informatie - inclusief aansprekende foto’s, een promotievideo en een logo - vergroot je jouw vindbaarheid en aantrekkingskracht.

Om toegang te krijgen tot het besloten deel van Caddie (caddie.ngf.nl), waarin je baan en -clubgegevens kunt aanpassen, moet je inloggen. Elke club heeft één inlogcode, elke baan heeft één inlogode en elke pro heeft één inlogcode. Lees daarover meer in de FAQ "Hoe log ik in in caddie.ngf.nl?"

Afbeelding onder: een fragment van wat een golfer ziet als hij zoekt naar een pro in de regio Amsterdam.

waar kan ik golflessen volgen

Afbeelding onder: een profiel van een pro.

waar kan ik golflessen volgen

Het is mogelijk om qualifying te spelen op een baan die vanaf wintertees gespeeld wordt en korter dan normaal is. Lees hier meer over de voorwaarden en hoe je een 'winterrating' kunt aanvragen.

Het besloten deel van Caddie (caddie.ngf.nl) is onder meer de plek waar clubs en banen hun informatie voor golfers beheren. Die informatie verschijnt op verschillende platformen van de NGF en GOLF.NL: applicaties en websites waar golfers heel gericht kunnen zoeken naar banen en clubs in hun regio. De golfers zoeken daar naar banen om te spelen of zijn op zoek naar een club waarvan ze lid willen worden.

Als je club- en baanprofiel niet bijgewerkt is, krijgen golfers dus onjuiste informatie voorgeschoteld. Met een optimaal club- en baanprofiel– met aansprekende foto’s, een promotievideo, het logo van je club en juiste informatie - vergroot je de vindbaarheid en aantrekkingskracht van je club en baan.

Op caddie.ngf.nl kan een baan (onder "Acceptatie passen") aangeven wat de handicapeisen zijn voor je hoofdbaan en eventuele andere banen zoals een par-3 baan.

Mogen NGF-baanpermissiehouders ook op je baan spelen (of op een van je banen)? Of is handicap 54 vereist? Of handicap 36?

Volledige communicatie is belangrijk zodat golfers niet teleurgesteld worden bij aankomst op je baan, omdat er een handicapeis is die niet in je profiel staat.

 golfbaan handicap eisen

In de toekomst kun je via het besloten deel van Caddie (als je ingelogd bent in caddie.ngf.nl) een tweede PCC voor een dag aanvragen. Het kan nu nog niet.

Een tweede PCC moet op dezelfde dag en zo snel mogelijk worden aangevraagd, zodat deze ’s nachts kan worden meegenomen in de herberekening van het dagresultaat.

Vragen over een tweede PCC? Een tweede PCC aanvragen? Stuur alsjeblieft een mailbericht. Lees ook de pagina Hoe werkt de PCC?

Wijzigingen in besturen en commissies van de club kunnen aan de NGF doorgegeven worden ter verwerking. Stuur in dit geval alsjeblieft een mailbericht.

Vroeger konden clubs wijzigingen doorgeven via het NGF Informatieplein maar het NGF Informatieplein is in april 2021 afgesloten.

Caddie is het NGF-serviceportaal voor golfclubs, -banen en professionals: dé plek waar clubs, banen en pro's informatie vinden over alles wat met de golfmarkt te maken heeft én de plek waar clubs, banen en pro's hun eigen informatie voor golfers beheren.

 

Golfclubs en -banen die inloggen op caddie.ngf.nl hebben de beschikking over de functies "Zoek een handicap" (gastspelers) en "Zoek een lid" (eigen leden). Er kan zowel op NGF- als op GSN-nummer gezocht worden. Alle informatie van het lid die bekend is bij de NGF komt dan naar voren. Handig om te controleren of dit dezelfde gegevens zijn als bij jou op de club. 

In de handicapzoeker wordt bij gastspelers alleen het handicapcijfer en de homeclub getoond, niet langer de naam en het aantal gespeelde qualifying ronden. Bij het invoeren van een oud of inactief NGF-nummer, toont de handicapzoeker de actieve (andere) homeclub en -handicap. Als de golfer helemaal geen homeclub meer heeft, dan wordt de laatst bekende handicap getoond zonder homeclub.

Golfers kunnen hun eigen handicap en de handicap van vrienden opzoeken via de app GOLF.NL (en via mijn.golf.nl, de desktop- en tabletvariant van de app). In de app, die gekoppeld is aan de centrale NGF-database, vinden golfers een digitale versie van hun NGF-pas. Op de digitale NGF-pas staat altijd de actuele handicap van de golfer. Golfers kunnen daarnaast nog steeds hun eigen handicap opzoeken op de computerzuil en de website van hun golfclub.

Handicap van vrienden opzoeken

Om een handicap van een andere golfer te zien, moet een speler eerst een vriendschapsverzoek doen in de app GOLF.NL. Wordt de uitnodiging geaccepteerd, dan kunnen bevriende golfers elkaars handicap raadplegen en de prestaties van elkaar volgen. Deze methode is in overeenstemming met de AVG-privacyregels.

Op caddie.ngf.nl kunnen de plaatselijke regels (local rules) en tijdelijke plaatselijke regels (temporary local rules) van een baan geplaatst worden. Het is belangrijk om dit te doen en bij te houden, omdat de plaatselijke regels automatisch zichtbaar zijn voor golfers in de app GOLF.NL.

Hoe voer je de plaatselijke regels in?

 • Ga naar caddie.ngf.nl en log in als baan. (Elke baan heeft één gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord werden in het verleden gebruikt om in te loggen bij waarkanikgolfen.nl. Weet je het wachtwoord niet meer? Klik dan op “wachtwoord vergeten” en doorloop de stappen om toegang te krijgen. Gebruikersnaam vergeten? Neem dan contact op met de NGF.).
 • Ga vervolgens naar "Aanvullende gegevens". Hier kan men gegevens over de baan en de oefenfaciliteiten invoeren maar ook plaatselijke regels invullen. Je kunt ervoor kiezen om een tekst te plaatsen waarin je een link plaatst naar de pagina waar de plaatselijke regels te vinden zijn. Bijvoorbeeld: "Kijk voor de tijdelijke plaatselijke regels op www.naamgolfbaan.nl/plaatselijkeregels."

Als een club de plaatselijke regels in Caddie invoert, dan kan een golfer deze aanklikken en lezen als hij/zij een nieuwe ronde aanmaakt in de app GOLF.NL. In de afbeelding hieronder zie je onderaan een button "Plaatselijke regels".  

plaatselijke regels in app van golf.nl

De stroke index van elke hole wordt bepaald door de club en niet door de NGF.

Voor handicapdoeleinden is het belangrijk dat de banendatabase van de NGF beschikt over de juiste stroke index van elke baan. Dit zorgt ervoor dat de juiste stroke index wordt getoond in de app GOLF.NL en andere systemen.

Als je als club de stroke index wil aanpassen, bijvoorbeeld omdat er hole-aanpassingen in de baan zijn uitgevoerd, dan kun je de nieuwe stroke index zelf invoeren via Caddie (caddie.ngf.nl). Zodra je de stroke index in Caddie hebt aangepast, krijgt de NGF een melding. Kort daarna ontvang je als club een bericht met akkoord.

Log in op caddie.ngf.nl als club of baan. (Elke club en elke baan heeft één gebruikersnaam en wachtwoord. Zie hiervoor de FAQ "Hoe log ik in op caddie.ngf.nl?"). Onder het kopje "Baangegevens aanpassen" tref je de bestaande lussen van je baan. Door op bekijk details te klikken, kom je in het gedetailleerde scherm waar je de lus-details en het tee-overzicht terugvindt. Hier kun je indien nodig de stroke index aanpassen.

Het bepalen van de stroke index is een van de taken van de handicapcommissie. Er zijn richtlijnen voor. Over deze richtlijnen lees je meer op de pagina Het bepalen van de stroke index. Heb je vragen over de stroke index, stuur dan een mail.

Clubs en banen kunnen in hun eigen clubsoftwaresysteem aangeven dat een speler baanpermissie heeft gekregen. Dan verschijnt het maximaal 15 minuten later ook in caddie.ngf.nl en dus in de centrale NGF-database. Om dit te checken: log in als club of baan en vul bij "Zoek een lid" het nummer van de golfer in. 

Voor teaching professionals die de golfbaanpermissies gedelegeerd hebben aan de golfclub geldt het volgende: als iemand baanpermissie heeft gekregen, geef het door aan de club of baan. De club of baan kan dan in het clubsoftwaresysteem aangeven dat een speler baanpermissie heeft gekregen.

Op de digitale NGF-pas van iedere speler wordt zowel zijn/haar GSN-nummer als zijn/haar NGF-nummer worden getoond. Het GSN-nummer begint met “NL”.

Wat is het verschil?

Sinds de invoering van de nieuwe ledendatabase in 2016 heeft iedere golfer een uniek GSN-nummer (een Golf Service Nummer). Het GSN-nummer van een speler verandert niet en levert een grote bijdrage aan een database met correcte data. 

Dat komt omdat de handicap, scores en anderen historistische data van een golfer nu worden opgeslagen onder het GSN-nummer van de speler en niet langer onder zijn/haar NGF-nummer(s).* De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database verloopt op basis van het GSN-nummer.

Ieder speler heeft dus één GSN-nummer. Daarnaast heeft iedere golfer per golfclub één NGF-nummer.

 • Als een speler lid is van twee clubs heeft hij/zij bij de ene club een ander NGF-nummer dan bij de tweede club. Deze speler heeft echter maar één GSN-nummer. De handicap van deze speler wordt gekoppeld aan zijn/haar GSN-nummer. Onder het GSN-nummer van een golfer vallen zijn/haar verschillende NGF-nummers en lidmaatschappen.
 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club.
  Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.

Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als het clubnummer van een speler en het GSN-nummer als een individueel nummer van een speler.

Dankzij het unieke GSN-nummer kan het ook niet meer voorkomen dat een golfer die lid is van twee clubs twee homeclubs heeft. Als een golfer lid wordt van een tweede club moet de speler zelf aangeven welke golfclub zijn homeclub wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer.

Handicap van een speler opzoeken?

Voor golfclubs en -banen is er de functie "Zoek een handicap" (gastspelers) en de functie "Zoek een lid" (eigen leden) ontwikkeld in caddie.ngf.nl. Clubs kunnen de handicap van een lid of gastspeler opzoeken als ze beschikken over het NGF-nummer óf het GSN-nummer van deze speler.

* In het verleden, toen er nog geen GSN-nummer was, hadden golfers die lid waren van twee clubs ook twee NGF-nummers. Een verkeerde invoer kon er toen toe leiden dat een speler met twee NGF-nummers ook twee handicaps had. Dit probleem is opgelost met de invoering van het GSN-nummer want de handicap van een speler is nu gekoppeld aan het GSN-nummer van de speler.

De handicap van een speler is gekoppeld aan het unieke nummer dat iedere speler heeft, het GSN-nummer. Alle scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. Om fouten te voorkomen is de handicap van een speler niet gekoppeld aan het NGF-nummer van de speler, want wie lid is van twee clubs heeft twee verschillende NGF-nummers.

Op de digitale NGF-pas van een speler wordt zowel het GSN-nummer als het NGF-nummer getoond. Het GSN-nummer begint met “NL”. (Op ngf.nl/ngf-pas vind je meer informatie over het GSN-nummer.)

De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database van de NGF verloopt op basis van GSN-nummers.

 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club. Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.
 • Als een golfer lid blijft van zijn/haar huidige club en daarnaast lid wordt van een andere club, dan moet hij/zij aangeven welke club zijn/haar home club wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. De home club is verantwoordelijk voor de handicap van een speler en de handicap wordt getoond op de digitale NGF-pas van de speler. De home club gebruikt het GSN-nummer van de golfer voor handicapdoeleinden.

Golfers kunnen met al hun vragen terecht bij de handicapcommissie van hun club. In het geval dat een speler lid is van twee of meer clubs, betreft het de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De homeclub is de club die de handicap registreert.

Vraag: Wordt een handicap van een speler automatisch aangepast in het systeem van onze club als wij niet de home club van de speler zijn?
De niet-homeclub krijgt niet automatisch de nieuwe handicap van een speler doorgestuurd. De niet-homeclub kan wel de actuele handicap van een speler van een andere club opzoeken via caddie.ngf.nl. De niet-homeclub heeft hiervoor het GSN-nummer van de speler nodig.

Golf is een van de weinige sporten waaraan mensen met een (zware) fysieke en/of verstandelijke beperking kunnen deelnemen en er zijn steeds meer golfclubs in het land die golfmogelijkheden aanbiedt voor mensen met een beperking. Informatie voor clubs staat op de NGF-pagina Golfen met een beperking.

De NGF stimuleert dat golfclubs golf voor mensen met een beperking aanbieden. In Caddie kun je aangeven wat je op dit gebied doet.

Log in als baan op caddie.ngf.nl, ga naar 'aanvullende gegevens' en vink aan of er invalide faciliteiten of paragolfers aanwezig zijn. Bij 'Aanvullende gegevens opleiding' kun je vermelden of de pro's gespecialiseerd zijn in lesgeven aan mensen met een beperking.

 

Sommige golfers hebben nog steeds een fysieke (plastic) pas. Indien een golfer zijn of haar plastic NGF-pas verloren heeft, of als de pas gestolen is of de magneetstrip op de pas niet meer werkt, dan kan de club voor deze golfer een duplicaatpas aanvragen.

Om een duplicaatpas aan te vragen moet de club inloggen op caddie.ngf.nl. Ga vervolgens naar “Zoek een lid” en tik het NGF- of GSN-nummer van het lid in. Vervolgens verschijnt de button “duplicaat NGF-pas aanvragen".

De club ontvangt de duplicaatpas(sen) met de wekelijkse kaartuitlevering. Tot 1 april van het lopende jaar worden kosteloos duplicaatpassen aangemaakt. Na 1 april van het lopende jaar kun je voor 2 procent van je leden (peildatum 1 juli), met een maximum van 150, kosteloos duplicaatpassen aanvragen. Voor het aantal daarboven ontvang je aan het eind van het jaar een factuur van € 6 per duplicaatkaartje.

 • Deze procedure betreft alleen passen die al ontvangen zijn en die kwijtgeraakt zijn of waarvan de magneetstrip niet meer werkt.
 • Er wordt automatisch een pas aangemaakt, die meegaat in de wekelijkse kaartuitlevering, indien bij een lid de volgende wijzigingen worden gedaan in je administratie:

1. initialen, achternaam of meisjesnaam;
2. de pas van digitaal naar fysiek gezet wordt;
3. van bewijs van lidmaatschap naar handicap (homeclub);
4. van bewijs van lidmaatschap naar golfbaanpermissie (55);
5. van golfbaanpermissie (55) naar handicap.

Na 1 november 2021 worden er geen duplicaten meer verstrekt van de plastic pas van 2021. En na 1 november 2022 worden er geen duplicaten meer verstrekt van de plastic pas van 2022. Etc.

Bij vragen over duplicaatpassen, stuur een mail naar golf@ngf.nl.

Niet alleen golfers maar ook clubs en banen profiteren van de app GOLF.NL. De app is een succesvolle tool om je leden te enthousiasmeren meer (qualifying) ronden te spelen. Lees hier meer over de app en lees ook hoe je een promotieposter kunt bestellen. 

De websites NGFhandicap.nl, NGFclub.nl en NGFkaart.nl/baanpermissies zijn om twee redenen gesloten. Ten eerste vanwege de AVG-wetgeving. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen er niet zomaar openbaar persoonsgegevens gepubliceerd worden zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is en de mogelijkheid om de handicap van een willekeurige golfer op te zoeken is niet te rechtvaardigen. Ten tweede omdat deze websites gekoppeld waren aan de oude ledendatabase van de NGF die veel fouten bevatte en daarom vervangen is. Het nieuwe portaal caddie.ngf.nl is gekoppeld aan de nieuwe database en is de vervanger voor de gesloten websites.

In die nieuwe database heeft iedere golfer een uniek nummer (een GSN, een Golf Service Nummer) en dat unieke nummer levert een grote bijdrage aan een database met correcte data.

Hoe beter de gegevens van alle golfers in de clubsoftware en de database van de NGF kloppen, hoe minder tijd er besteed hoeft te worden aan het oplossen van fouten die ontstaan bij de uitwisseling van NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), qualifying kaarten en handicapaanpassingen. Met goede data komen er geen vragen binnen van golfers over qualifying scores die niet verwerkt zijn of handicaps die niet kloppen. Met correcte data heeft de club ook een beter overzicht van de leeftijden, woonplaatsen, scores en handicaphistorie van de eigen leden. Waardevolle informatie! Tegelijk ontstaat er dankzij de nieuwe database meer inzicht in de speelfrequentie (het aantal gespeelde ronden) van golfers. Clubs en banen kunnen op basis van die gegevens analyses maken van de baanbezetting. Voor de NGF wordt het gemakkelijker om trends in de golfwereld te ontdekken voor het bepalen van beleid en strategie.

Voor de clubs, banen en de NGF zijn correcte data belangrijk, maar het is vooral belangrijk voor de golfers zelf. Foute data leiden tot een onjuiste handicap of maken de invoer van een qualifying ronde zelfs onmogelijk. Foute data moedigen golfers niet aan om (meer) (qualifying) ronden te gaan spelen!