Terug naar Kalender

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie in het najaar van 2021

Op zaterdag 20 november 2021 wordt de begrotingsvergadering van de NGF gehouden. Als de coronamaatregelen het toestaan, wordt deze ALV gehouden in DeWeerelt van Sport in Utrecht. Als het bestuur van de NGF het nog niet verantwoord acht om fysiek bijeen te komen, dan zal de ALV elektronisch georganiseerd worden.

Het bestuur is door de tijdelijke wet digitale besluitvorming bevoegd te besluiten om een digitale ALV uit te roepen. Hopelijk is dit niet nodig, maar als het nodig is en indien je bezwaar hebt tegen deze wijze van vergaderen, vernemen wij dat graag onder vermelding van de redenen. Je kunt je bezwaar sturen aan Daniella Demont.

Eerst een extra ALV

In de ALV van 1 mei 2021 is aangegeven dat er voor de zomer een extra ALV gehouden zou worden, waarin de statutenwijziging en wijziging van NGF-reglementen wordt behandeld. Wij zijn nog bezig met het uitschrijven van diverse toelichtingen op de voorgenomen statutenwijziging en aansluiting bij het Instituut Sport Rechtspraak (‘ISR’) en het voeren van overleggen met derden hierover. Dit duurt langer dan voorzien.

De extra ALV zal plaatsvinden na de zomer, tussen medio september en medio oktober. Zodra de datum is vastgesteld, krijgt iedereen bericht en wordt de extra ALV vermeld in de NGF-kalender. Als de coronamaatregelen het toestaan, wordt deze extra ALV gehouden in DeWeerelt van Sport in Utrecht. Als het bestuur van de NGF het nog niet verantwoord acht om fysiek bijeen te komen, dan zal de ALV elektronisch georganiseerd worden.

Voorjaars-ALV 2021

De Algemene Ledenvergadering van de NGF op 1 mei 2021 kun je hier terugkijken.