Terug naar Kalender

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie in het najaar van 2021

Op zaterdag 20 november 2021 wordt de begrotingsvergadering van de NGF gehouden. Als de coronamaatregelen het toestaan, wordt deze ALV gehouden in DeWeerelt van Sport in Utrecht. Als het bestuur van de NGF het nog niet verantwoord acht om fysiek bijeen te komen, dan zal de ALV elektronisch georganiseerd worden.

Het bestuur is door de tijdelijke wet digitale besluitvorming bevoegd te besluiten om een digitale ALV uit te roepen. Hopelijk is dit niet nodig, maar als het nodig is en indien je bezwaar hebt tegen deze wijze van vergaderen, vernemen wij dat graag onder vermelding van de redenen. Je kunt je bezwaar sturen aan Daniella Demont.

Voorjaars-ALV 2020

De Algemene Ledenvergadering van de NGF op 1 mei 2021 kun je hier terugkijken.