Statistieken ledenontwikkeling en online diensten

De NGF verzamelt statistieken voor het analyseren van trends. In de afgelopen vijf jaar is de lijn voornamelijk stijgend, hoewel er ook een kanttekening valt te maken. Er kwamen sinds 2018 13% golfers bij. Ook de online diensten van de NGF, zoals de app GOLF.NL, GOLFGO, Golfstart en Open Golfdagen, laten positieve cijfers zien.

Ledenontwikkeling

De NGF heeft statistieken over golfers van de afgelopen vijf jaar naast elkaar gezet. En daar komen interessante trends naar voren. Zo is sinds 2018 de golfsport gegroeid, naar meer dan 410.000 golfers. Procentueel steeg het aantal golfers tussen 21 en 30 jaar het hardst, met maar liefst 81%. De groei is evenredig terug te vinden bij zowel de mannen als de vrouwen; de verhouding man-vrouw blijft gelijk op circa 32%. Steeds meer golfers met handicap 54 stromen door naar een lagere handicap.

Kanttekening

Bij de vergelijking van de jaarcijfers met peildatum 1 april zijn wij blij met de grote groei, echter bij nadere bestudering van het eerste kwartaal van 2022 zien wij dat de start- en stop-cijfers weer precies op het niveau van 2019 zijn. De grote corona-instroom lijkt daarmee tot een einde te zijn gekomen en het wordt zaak om de aandacht te richten op het behoud van de recente instroom, en ook om de potentiële golfers te blijven verwelkomen. Zeker in de jongere leeftijdscategorieën.

Alle NGF-statistieken zijn terug te vinden in deze factsheet.

Online diensten

Er zijn ook cijfers verzameld van de online diensten van de NGF. De NGF biedt golfers namelijk digitaal gemak met de app GOLF.NL (voor onder meer het noteren van scores), GOLFGO (voor het boeken van starttijden), Golfstart (voor het boeken van een beginnerscursus) en Open Golfdagen (voor het boeken van een kennismakingsles). Steeds meer golfers maken gebruik van deze diensten zoals de groeicijfers over het jaar 2021 laten zien. Zo steeg het aantal ingevoerde kaarten in de app GOLF.NL met maar liefst 76%.

Deze statistieken zijn ook te vinden in een factsheet.

Handicapfeiten en -cijfers

Ter gelegenheid van het jaarverslag van 2021, waarin het Wereld Handicap Systeem in Nederland is ingevoerd, zijn ook interessante nationale handicapfeiten en -cijfers verzameld. Bijvoorbeeld de gemiddelde handicap van de Nederlandse golfer.

De handicapfeiten en -cijfers van 2021.

Keer terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2021.