Terug naar Nieuwsoverzicht

Handicapfeiten en -cijfers van 2021

5 mei 2022

Ten behoeve van het NGF-jaarverslag van 2021 hebben we allemaal interessante nationale handicapfeiten en -cijfers verzameld. Bijvoorbeeld de gemiddelde handicap van de Nederlandse golfer.

De feiten en cijfers zijn in beeld gebracht in deze infographic. Hieronder lichten we een aantal zaken toe.

De transitie

Het Wereld Handicap Systeem (WHS) is in Nederland ingevoerd op 1 maart 2021. Tot die datum werd het EGA Handicap Systeem gebruikt. Op 1 maart 2021 zijn 362.647 'EGA-handicaps' overgezet in 'WHS-handicaps'.

Zoals van tevoren aangekondigd hadden veel spelers op 1 maart 2021 een andere handicap dan in februari 2021. Want bij de invoering van het WHS zijn alle handicaps op een nieuwe manier berekend. Hierbij is de WHS-handicapberekening losgelaten op de scores van een speler. De WHS-handicapberekening werkt zoals bekend anders dan de EGA-berekening. De WHS-handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde van de beste acht dagresultaten over de laatste 20 qualifying ronden. Wat voorafgaand aan de transitie werd aangekondigd, kwam ook uit:

  • Veel spelers met een handicap onder de 5 (maar niet alle) hadden op 1 maart 2021 een lagere handicap dan daarvoor.
  • Veel spelers met een handicap boven de 5 (maar niet alle) hadden op 1 maart 2021 een hogere handicap. Voor deze groep gold in het algemeen: hoe hoger hun handicap voor 1 maart 2021 was, hoe meer die steeg.

Het kwam bij de transitie geregeld voor dat iemand met EGA-handicap 28 een WHS-handicap van 32 kreeg. Dat heeft er vooral mee te maken dat spelers met een lage handicap constanter zijn (er zijn bij hun beste acht scores weinig sterk afwijkende, slechtere scores). Hoge handicappers zijn daarentegen vaak wat wisselvalliger (dus zij hebben vaak wel minder goede scores bij de beste acht staan). Met andere woorden: bij de EGA-handicap wogen een paar goede scores zwaar mee, maar bij de WHS-handicap speelt de spreiding van scores een grotere rol.

Wat gebeurde er uiteindelijk op 1 maart 2021 bij de transitie? Bij 118.487 spelers steeg de handicap op het moment van invoering van het WHS, gemiddeld 3,6 punt. Bij 52.901 spelers daalde de handicap op het moment dat het WHS ingevoerd werd, gemiddeld 2,2 punt.

 Gemiddelde hcp-stijging bij invoering van WHS  Gemiddelde hcp-daling bij invoering van WHS 
 3,6 punt (118.487 spelers)  2,2 punt (52.901 spelers)

Vooral bij spelers met een handicap tussen de 54 en 36,1 leidde de nieuwe handicapberekening op 1 maart 2021 tot een flink hogere handicap.

 Categorie met grootste stijging bij invoering van WHS  Gemiddelde stijging  Aantal spelers 
 Hcp 54-36,1  4,75 punt  26.754

Vooral bij spelers met een handicap tussen de 28,0 en 15,1 ging de handicap bij de invoering van het WHS flink omlaag.

 Categorie met grootste daling bij invoering van WHS   Gemiddelde daling   Aantal spelers 
 Hcp 28,0-15,1  2,71 punt  17.349

Op 1 maart 2021 waren er (zoals hierboven al vermeld) 362.647 golfers met een handicap. Op 31 december 2021 waren dat er 382.202.

 Aantal spelers met een hcp op 1-3-2021   Aantal spelers met een hcp op 31-12-2021 
 362.647  382.202

De gemiddelde handicap van Nederlandse golfers

De gemiddelde handicap van Nederland was op de laatste dag van het EGA-tijdperk 39,3. Ook bij de invoering van het WHS op 1 maart 2021 was de gemiddelde handicap 39,3. Eind 2021 was de gemiddelde handicap van Nederland 39,5.*

Gemiddelde hcp 28-2-2021  Gemiddelde hcp 1-3-2021  Gemiddelde hcp 31-12-2021
 39,3  39,3  39,5

We presenteren ook cijfers over golfers met een handicap onder de 36. Deze groep is in het algemeen golfer voor het leven en actief met golf bezig. Eind 2021 had 46% van de Nederlandse golfers een handicap van 36,0 of lager. Vlak voor de invoering van het WHS was dat 45%. Meteen na de invoering van het WHS was het 49%.

Golfers met hcp 36 en lager op 28-2-2021  Golfers met hcp 36 en lager op 1-3-2021   Golfers met hcp 36 en lager op 31-12-2021 
 45%  49%  46%

'Kies je tee'

Van de mannen die in 2021 een qualifying ronde speelden, speelde 81% van de gele tees. Minder dan 1% speelde qualifying van zwart. (Sommige lange banen hebben zwarte tees; die zijn bedoeld voor topamateurs en professionals.) Van de vrouwen die in 2021 een qualifying ronde speelde, speelde 88% van rood. 

Percentage q scores per kleur tee Mannen Vrouwen
Zwart <1%
Wit 3%
Geel 81% 4,3%
Blauw 5% 4,7%
Rood 10% 88%
Oranje <1% 3%

Moedig je spelers aan om van de juiste kleur tee te spelen, want dat leidt tot meer spelplezier en succesbeleving! Lees hierover meer op ngf.nl/kiesjetee.

Golfers met minder dan 20 qualifying scores

Op 31 december 2021 had 60% van alle Nederlandse golfers minder dan 20 scores in zijn/haar 'handicaprecord' (handicapgeschiedenis). Ideaal gesproken beschikt een speler over 20 of meer scores, dan werkt het Wereld Handicap Systeem op z’n best. Het zou dus mooi zijn als clubs hun leden aanzetten om geregeld een qualifying score in te leveren of mee te doen aan een qualifying wedstrijd! 

 Golfer met 20 of meer q scores   Golfers met minder dan 20 q scores
 40%  60%

Qualifying scores in het algemeen

Van 1 maart 2021 (de invoering van het WHS) tot en met 31 december 2021 zijn 2.067.237 qualifying ronden gespeeld. Meer dan de helft van die scores werd in de app GOLF.NL ingevoerd. In het hele jaar 2021 zijn 2.124.794 qualifying scores ingeleverd. (In 2020 waren dat er 1.224.756.)

Juni 2021 was de maand waarin de meeste qualifying scores werden ingeleverd. Alleen al in de app GOLF.NL werden in juni 166.561 scores ingevoerd. (In 2020, toen de golfbanen in april en mei acht weken gesloten waren, was augustus de topmaand wat betreft het aantal ingeleverde qualifying scores. Alleen al in de app GOLF.NL werden die maand 108.123 scores ingevoerd.)

 Q scores in 2021  Q scores in 2020 
 2.124.794  1.224.756

Van de 2.124.794 qualifying scores in 2021 werden er ongeveer 557.000 door vrouwen ingeleverd (26%). Het percentage vrouwelijke golfers in Nederland is 32%.

 Qualifying scores van mannen  Qualifying scores van vrouwen 
 74%  26%

Qualifying scores over 9 holes

In 2021 was de verhouding van 9-holes qualifying scores versus 18-holes qualifying scores 57% versus 42%. In 2020 was die verhouding precies hetzelfde.

 Q scores over 18 holes   Q scores over 9 holes   Q scores over 10 t/m 17 holes 
 Ruim 42%  Ruim 57%  <1%

Sinds de invoering van het WHS is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om qualifying scores in te leveren over ronden van 10 tot en met 17 holes (dus niet alleen over 9 of 18 holes). Van 1 maart 2021 (de invoering van het WHS) tot en met 31 december 2021 zijn er in totaal 3.329 qualifying scores ingeleverd over ronden van 10 holes. We wijzen clubs er graag op dat je ook wedstrijden over bijvoorbeeld 12 of 14 holes mag organiseren als de slothole een "logisch eindpunt" in de baan is.

 Q scores 1-3-2021 t/m 31-12-2021   Aantal 
 10 holes  3.329
 11 holes  473
 12 holes  356
 13 holes  2092
 14 holes  843
 15 holes  955
 16 holes  908
 17 holes  901

'Buitenlandse kaarten'

In 2021 zijn 45.302 'buitenlandse kaarten' ingeleverd (qualifying scores gemaakt op banen in het buitenland). Dat is ruim 2% van alle qualifying scores in 2021.

Polls onder golfers door GOLF.NL

GOLF.NL hield begin 2022 een aantal polls op social media.

Begrijp jij het WHS? Twitter LinkedIn
Helemaal appeltje-eitje 39,37% 38%
Een klein beetje 16,7% 5%
Blij dat de app GOLF.NL het berekent 39,7% 58%
Anders 3,8% 0%
Wat vind je van het WHS? Twitter
Ik vind het fijner 37,9%
Ik vind het minder fijn 19%
Ik merk geen verschil 7,8%
Het maakt mij niks uit 35,3%

* In Amerika was de gemiddelde handicap van golfers in 2021 lager dan in Nederland. De gemiddelde handicap van Amerikaanse mannen was 14,0 en van vrouwen 27,7. Hoe kan dat?
Dat komt omdat in de VS lang niet alle golfers een officieel geregistreerde handicap hebben. In Amerika zijn er naar schatting 25 miljoen golfers. Er zijn echter maar zo’n 2.305.000 mannen en 545.000 vrouwen met een geregistreerde handicap. Amerikanen houden in het algemeen wel bij wat hun speelsterkte is - via een app of website van verschillende aanbieders - maar ze gaan pas een officiële handicap bij de USGA registreren als ze dat leuk vinden of als het een vereiste is om mee te doen aan regionale of clubwedstrijden.
Wat ook een rol speelt: tot voor kort was de maximale handicap in de VS 36,0. Pas sinds kort is de maximale handicap in Amerika 54,0, net als in de rest van de wereld.
In Nederland wordt de handicap van iedere golfer geregistreerd en in Nederland is 54,0 al zo’n 15 jaar de maximale handicap. Maar veel Nederlandse spelers met handicap 54,0 zijn niet actief en dus blijft een grote groep op handicap 54,0 staan.
In Engeland was de gemiddelde handicap in april 2022 17,1 voor mannen en 27,2 voor vrouwen. Voor Engeland geldt ongeveer hetzelfde als voor de VS. Niet alle Engelse golfers hebben een geregistreerde handicap. En Engeland heeft het WHS ingevoerd in november 2020. Daarvoor was de maximale handicap 36,0.

Bekijk ook de infographic 'Terugblik 2021' met cijfers over de app GOLF.NL, Golfstart, GOLFGO en de open golfdagen