Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Statistieken ledenontwikkeling en online diensten

1 april 2023

De NGF verzamelt statistieken voor het analyseren van trends. De afgelopen vijf jaar laat een positieve trend zien, de coronajaren zorgden voor uitschieters. In het afgelopen jaar vlakt de stijging af.

Ledenontwikkeling: nog steeds groei

We kunnen de coronajaren qua groei niet evenaren, maar we zien nog steeds dat de golfsport groeit en populair is. Het totale aantal golfers kwam op 1 april 2023 uit op bijna 415.000, een lichte groei ten opzichte van een jaar eerder toen het aantal ruim 410.000 was. Dat is procentueel aanzienlijk minder dan in de twee jaren daarvoor, maar golf groeit nog steeds en dat is positief.

Zowel bij de mannen als vrouwen zijn er golfers bijgekomen. Ook het spelniveau zie je in alle handicapcategorieën stijgen. Minder mensen met handicap 54 en in alle categorieën daarna een toename van het aantal spelers. Actieve golfers worden dus beter en hoe beter, hoe langer actief, weten we uit data!

Aantal golfers en lidmaatschappen, verdeeld naar geslacht

Voor het derde opeenvolgende jaar is het aantal geregistreerde golfers toegenomen. In het afgelopen jaar is het aantal golfers met bijna 4.500 spelers gegroeid. Als we 2023 vergelijken met 2019 (benchmark voor corona), dan zien we een enorme stijging van bijna 50.000. 

grafiek NGF jaarverslag 2022

Het aantal lidmaatschappen (tabel onder) steeg in de afgelopen vijf jaar met 12,5%. Het aantal spelers in Nederland met meer dan één lidmaatschap bedraagt 15.000.

grafiek NGF jaarverslag 2022

Leeftijd

De NGF heeft zich ten doel gesteld om te verjongen, dus deze grafiek is van groot belang. Ten opzichte van vijf jaar geleden is het aantal jeugdspelers tot 10 jaar gedaald. Hetzelfde geldt voor het aantal golfers in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar. Deze daling, die tegen de trend in gaat, is niet direct verklaarbaar. Zeer positief is de blijvende groei in de leeftijdscategorie 21- 40 jaar, zeker met onze strategie in het achterhoofd. De cijfers laten zien dat we zeker nog niet tevreden mogen zijn. Het maakt duidelijk dat we met uitgekiende marketing (Welcome to the club) en specifieke producten als Probeer Golf, Golfstart en lidmaatschapsoptimalisatie geen dag moeten wachten om bij te dragen aan de verjonging van de golfsport.

grafiek NGF jaarverslag 2022

Aantal vrouwelijke golfers, verdeeld naar leeftijd

De 2/3-1/3-verdeling tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen jaren niet veranderd. Er is sprake van een lichte daling van 0,1% van het aantal vrouwen ten opzichte van het totaal. In de leeftijdscategorie tot 50 jaar zien we een grotere daling van 1,2% en in de 50+-groep een stijging met min of meer hetzelfde percentage. Opvallend is dat het aantal vrouwen in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar flink is gedaald. Positief is de blijvende groei van vrouwen in de leeftijd 21-40 jaar.

Handicapniveau

Het spelniveau stijgt gestaag. Daarmee bedoelen we dat de gemiddelde handicap daalt. Dat is goed nieuws want beter golf zorgt voor meer spelplezier en dat betekent dat een golfer langer aan de golfsport verbonden blijft. Het is goed om te zien dat er in het afgelopen jaar ruim 10.000 spelers hun handicap van 54 naar een lagere handicap hebben gekregen. In alle categorieën daarna zien we dat het aantal spelers licht stijgt. Het zijn net niet de percentages van het ‘superjaar’ 2021 maar nog steeds getallen die een stijging laten zien tussen 3% en 7%. Lees ook: Handicapfeiten en -cijfers van 2022.

grafiek NGF jaarverslag 2022

Met en zonder homecourse

In de afgelopen jaren zien we dat steeds meer golfbanen de handicap registreren van golfers die niet zo vaak spelen. Ook in 2022 is het aantal golfers met een homecourse gestegen en zien we nog steeds meer spelers met homecourse dan zonder homecourse.

grafiek NGF jaarverslag 2022

De hierboven vermelde cijfers laten de ontwikkeling in de Nederlandse golfmarkt zien over de afgelopen vijf jaar. Voor alle getoonde cijfers is de peildatum 1 april van het betreffende kalenderjaar.

Online diensten

Sportief gezien kan 2022 voor de golfsport geïnterpreteerd worden als het nieuwe normaal. Dit is terug te zien in de cijfers. 2020 en 2021 waren twee uitzonderlijke jaren, gelet op de exponentiële groei die de golfsport heeft doorgemaakt; het afgelopen jaar liet wat dat betreft 'normalere' cijfers zien.

App GOLF.NL

Als je inzoomt op de app GOLF.NL, dan zie je op een aantal vlakken mooie prestaties. Het aantal accounts blijft groeien (+12%) en het gemiddelde aantal kaarten dat via de app wordt gespeeld door de spelende golfer is boven de 8 gebleven. Verder laat de app een stijgende lijn zien bij het aantal toegevoegde vrienden (+7%). Het aantal ingevoerde kaarten nam iets af, met 9%. In absolute getallen werden er 1.304.433 scorekaarten ingevoerd; ruim 72% daarvan was voor 9-holesronden.

GOLFGO

Het online starttijdenplatform GOLFGO is in de lucht sinds mei 2020 en in 2021 is er een aanpassing geweest zodat golfers ook in de app GOLF.NL starttijden kunnen boeken. In 2022 is er met 73.607 reserveringen van greenfeespelers een kleine daling te zien ten opzichte van 2021 (-13%). Het aantal boekingen daalde met 16% tot 41.642 wat erop neerkomt dat er gemiddeld 1,8 speler betrokken was bij een boeking. Ook hier geldt dat we deze cijfers als het nieuwe normaal kunnen beschouwen.

Golfstart

Voor de beginnende golfers heeft de NGF de platformen Probeer Golf (voorheen Open Golfdagen) en Golfstart. Golfstart is een platform waarop je als golfer een beginnerscursus kan boeken en waar je als club zo'n cursus kan aanbieden. Het aantal deelnemers liep terug tot 1264 (-19%). Er werden 295 cursussen georganiseerd (-3%) en er waren 58 (+5%) actieve clubs.

Probeer Golf (Open Golfdagen)

Bij Probeer Golf (Open Golfdagen) kunnen geïnteresseerden kijken waar bij hen in de buurt een open golfdag wordt georganiseerd en waar ze een kennismakingsles kunnen boeken. Golfclubs zetten hun aanbod op dit platform. Met 1249 deelnemers werd een stijging van 38% gerealiseerd. In totaal werden er 454 open golfdagen georganiseerd (+72%) via opengolfdag.nl

Klik hier voor de pdf Online diensten in 2022.

Terug naar de hoofdpagina van het NGF-jaarverslag 2022.