Terug naar Nieuwsoverzicht

Handicapfeiten en -cijfers van 2022

14 april 2023

Ten behoeve van het NGF-jaarverslag van 2022 hebben we enkele interessante nationale handicapfeiten en -cijfers verzameld. Bijvoorbeeld de gemiddelde handicap van de Nederlandse golfer.

Op 31 december 2022 telde Nederland 417.809 geregistreerde golfers. Onder hen waren 387.955 spelers met een handicap van 54,0 of lager. Dit aantal is dus exclusief golfers met baanpermissie.

Aantal spelers met hcp eind 2021 Aantal spelers met hcp eind 2022 
382.202 387.955

Het aandeel vrouwelijke golfers met een handicap was eind 2022 ongeveer 121.000: 31 procent. Dat is vrijwel gelijk aan het percentage geregistreerde vrouwelijke golfers (32 procent).

De gemiddelde handicap van Nederlandse golfers

De gemiddelde handicap van Nederland was op de laatste dag van 2022 36,14. Dat is een stuk lager dan een jaar eerder en dit heeft mede te maken met het Wereld Handicap Systeem. Het WHS is in Nederland ingevoerd op 1 maart 2021 en dat betekent dat de handicap van golfers nu al ruim twee jaar berekend wordt volgens de formule van het Wereld Handicap Systeem. In het WHS tellen alleen de beste scores van een speler mee voor zijn of haar handicap. (De transitie van EGA- naar WHS-handicaps op 1 maart 2021 is behandeld in het artikel Handicapfeiten- en cijfers van 2021.)

Gemiddelde hcp eind 2021 Gemiddelde hcp eind 2022
39,5 36,1

De gemiddelde handicap van mannen is lager dan die van vrouwen.

Gemiddelde hcp vrouwen eind 2022 Gemiddelde hcp mannen eind 2022
39,96 34,75

Golfers met handicap 36 en lager 

Eind 2022 was het aantal golfers in de categorie 'handicap 53,1 tot en met 54,0' lager dan een jaar eerder. 

Golfers met hcp 53-1-54,0 eind 2021 Golfers met hcp 53,1-54,0 eind 2022
112.517
104.562

In alle andere handicapcategorieën was er juist een toename van het aantal spelers. Ook in de groep golfers met handicap 36,0 en lager. Deze groep is een belangrijke graadmeter, want spelers met handicap 36 en lager zijn in het algemeen golfers voor het leven en actief met golf bezig. Eind 2022 waren er 197.671 golfers met handicap 36,0 en lager (dat is 51 procent van alle golfers met een handicap).

  Hcp 36,0 en lager eind 2020 Hcp 36,0 en lager eind 2021 Hcp 36,0 en lager eind 2022

M/v

186.697
189.401
197.671
Vrouwen 51.422
49.069
50.679

Lage handicappers

Het aantal golfers met handicap 10,0 en lager is ook toegenomen. Eind 2022 waren er 10.311 spelers met handicap 10,0 of beter (dat is 2,66 procent van alle golfers met een handicap).

Hcp 10,0 en lager eind 2020 Hcp 10,0 en lager eind 2021 Hcp 10,0 en lager eind 2022
8.835
9.675
10.331

Ook het aantal spelers met handicap 5,0 en lager is gegroeid. Eind 2022 waren er 2.722 spelers met handicap 5,0 of beter (dat is 0,7 procent van alle golfers met een handicap).

  Hcp 5,0 en lager eind 2020 Hcp 5,0 en lager eind 2021 Hcp 5,0 en lager eind 2022
M/v  2.095
2.524
2.722
Vrouwen 296
321
344

Golfers met minder dan 20 qualifying scores

Eind 2022 hadden 286.942 golfers minder dan 20 scores in hun 'handicaprecord' (handicapgeschiedenis). Ideaal gesproken beschikt een speler over 20 of meer scores, dan werkt het handicapsysteem op z’n best. Het zou dus mooi zijn als clubs hun leden aanzetten om geregeld een qualifying score in te leveren of mee te doen aan een qualifying wedstrijd!

Qualifying scores in het algemeen

In 2022 zijn 1.909.095 qualifying scores ingeleverd. Dit betreft alle qualifing scores over 9 holes, 18 holes of een getal tussen de 9 en 18 die zijn ingeleverd via de club óf de app GOLF.NL. Net als een jaar eerder werd meer dan de helft van de qualifying scores in de app GOLF.NL ingevoerd. 

  Q scores in 2020 Q scores in 2021 Q scores in 2022
M/v 1.217.563
1.944.683
1.909.095
Vrouwen 290.068
508.187
499.120

Bij ongeveer 57 procent van alle qualifying scores in 2022 ging het om 9-holes ronden. In 2021 en 2020 was dit 58 procent. 

9-holes q scores in 2020 9-holes q scores in 2021  9-holes q scores in 2022 
709.961 (58%)
1.131.485 (58%)
1.105.253 (57%)

In 2022 werd er duidelijk meer gereisd dan in het coronajaar 2021. De stijging van het aantal 'buitenlandse kaarten' getuigt daarvan. Een 'buitenlandse kaart' is een qualifying (wedstrijd)score op een buitenlandse baan.

Buitenlandse kaarten in 2021 Buitenlandse kaarten in 2022 
45.302
70.962

In de app GOLF.NL kunnen ook oefenscores ingevoerd worden. In 2022 waren dat er 270.860.

Oefenscores in 2020 Oefenscores in 2021  Oefenscores in 2022
268.475
295.699
270.860

Meer cijfers