Terug naar Nieuwsoverzicht

Golf kent een dynamische fase

26 oktober 2017

Op zaterdag 25 november 2017 heette het NGF-bestuur haar Leden welkom in Spant! te Bussum. De bijeenkomst kenmerkte zich door de vele ontwikkelingen die gaande zijn binnen de golfsport. Van wijziging van de NGF-statuten en het Huishoudelijke Reglement tot een nieuw platform voor starttijden. Van een wereldwijd handicapsysteem tot een digitale NGF-pas. De wereld is in beweging, zo ook golf. Dit alles om aansluiting te houden met de moderne sport en de continuïteit van de golfsport te waarborgen.

In een van de eerste mededelingen werden topspeelsters Romy Meekers en Zhen Bontan (UGC de Pan) in het zonnetje gezet, als verse Europese kampioenen voor clubteams bij de dames. “Hier doen we het voor in de golfsport,” benadrukte president Willem Zelsmann. Deze prestatie sluit aan op de ambities van Topgolf voor 2018. Bestuurslid Liz Weima nam de aanwezigen mee in de focus voor 2018: “Meer samen trainen en vooral veel spelen. De individuele resultaten zijn goed geweest afgelopen jaar, met name bij de dames. De trainingen worden centraal gehouden, maar we blijven samenwerken met de golfclubs. Tevens is er een samenwerking met NOC *NSF voor wat betreft coachopleidingen.”

De clubs werden verzocht om het Reglement Seksuele Intimidatie op de eigen ALV ter goedkeuring voor te leggen aan de leden. Na goedkeuring vloeit dit reglement door naar alle golfers die bij de club aangesloten zijn. Een andere mededeling betrof de digitale NGF-pas. De nieuwe database zal begin 2018 in gebruik worden genomen, waarbij iedere golfer een uniek nummer zal krijgen. Het streven is om medio 2018 de NGF-pas ook in de app beschikbaar te hebben. Clubs krijgen in 2018 nog steeds een ‘plastic NGF-pas’ voor hun leden en het streven is om in 2019 ook een digitale pasuitgifte door te voeren voor de clubs die dit willen. 

Het bestuur kondigde ook een nieuwe werkgroep aan. De werkgroep Public Affairs gaat aan de slag met een goede strategie om onder andere in 2020 goed resultaat te boeken met de Green Deal. Daarnaast zal de werkgroep zich inzetten voor de economische en sociale waarde van golf. De onbezoldigde leden hebben ruime ervaring in de politiek en kennen de golfwereld goed. Zij gaan de feiten op een rij zetten en met diverse stakeholders in gesprek. 

De gele sticker gaat verdwijnen
De NGF heeft wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het handicapsysteem. Deze staan vooralsnog los van het World Handicap Systeem (WHS), maar er is getoetst in hoeverre deze mogelijk aansluiten op de voorgenomen uitgangspunten voor het handicapsysteem. Het is nu nog te vroeg om aan te geven wat daadwerkelijk de richting wordt. De NGF is in gesprek met de EGA en gezien de rol die de NGF de afgelopen jaren heeft ingenomen, worden we ook betrokken bij de ontwikkeling rondom het WHS. Er zijn ook Nederlanders vertegenwoordigd binnen de EGA.

Het huidige handicapsysteem kent over de hele wereld zes varianten. Het nieuwe wereldwijde systeem gaat, anders dan het huidige Nederlandse systeem, richting een handicapberekening op basis van een gemiddelde. De computer berekent dan de nieuwe handicap, omdat het om gemiddelden gaat. De NGF en andere Europese federaties waren niet direct enthousiast over dit systeem. Echter, de EGA wil hiermee golfers stimuleren om meer kaarten te spelen, gedacht wordt aan 20 kaarten per jaar. In 2020 worden alle handicaps opnieuw berekend. Andere beslissingen rondom deze ontwikkeling zijn: 

  • De marker blijft verplicht.
  • Meerdere keren 9-holes Q-kaart spelen is mogelijk.
  • De gele sticker gaat verdwijnen.
  • De rol van de handicapcommissies gaat veranderen. 

Als ambassadeurs voor het systeem zullen zij nieuwe golfers wegwijs maken en hun kennis delen, wat een behoorlijke taak is. Het NGF-bestuur om dit binnen de club aandacht te geven. De handicapcommissie blijft controle uitoefenen en is erop gericht om onregelmatigheden uit het systeem te halen.

Aansluitend hierop is de NGF ook druk met nieuwe golfregels. Op basis van de draft heeft de NGF veel inhoudelijke feedback gegeven aan de R&A, die dat als prettig ervaren heeft. Het simplificeren van de regels is een heel moeilijk proces, het gaat erom de juiste formulering te vinden. Zodra de regels klaar zijn, volgt een Nederlandse samenvatting voor golfers. Het complete regelboek van de R&A blijft in het Engels. Dit alles moet voor 1 januari 2019 gereed zijn.

Platform starttijden
De laatste jaren zijn door de NGF tal van nieuwe projecten opgestart en ideeën gelanceerd. Die moeten ertoe leiden dat niet alleen meer mensen gaan beginnen met golf, maar dat zij ook verbonden blijven aan de sport. Alfred Levi (bestuurslid Marketing & Communicatie) kondigde aan dat de NGF samen met de NVG de toegankelijkheid van banen wil bevorderen. Dit door alle starttijden op een platform te verzamelen, vol gemak voor golfers.

Dit platform is onafhankelijk van andere distributeurs en is vooral faciliterend. Het is wenselijk dat clubs en banen in contact blijven met golfers (klanten). Clubs kunnen vrijwillig meewerken aan de input voor dit platform. Alfred Levi ziet de samenwerking met de NVG als heel belangrijk vanwege de gezamenlijke belangen. De criteria voor het platform zijn:

  • Golfers staan centraal.
  • Open source platform.
  • Kostendekkend platform, variabele kosten worden gedekt door NGF.
  • Uitgebreide functionaliteit.

Levi: “We zullen alle clubs en banen oproepen om mee te doen. Zodra 70-80% van de clubs en banen deelname bevestigd heeft, volgt een gesprek met een softwareontwikkelaar. We hopen in 2018 te gaan bouwen.”

Voorstel wijzigingen NGF-statuten en Huishoudelijk-reglement
Helaas was het aantal aanwezigen van de Leden zaterdag jl. te laag om te kunnen stemmen over het voorstel tot wijziging van de NGF-statuten en het huishoudelijk reglement. Slechts 379 stemmen van de maximale 1.159 stemmen waren beschikbaar. Dit terwijl er een minimale aanwezigheid van tweederde is vereist (quorum). Het bestuur van de NGF heeft een extra ALV uitgeschreven op 15 december a.s. (aanvang 10.00 uur) om dit onderwerp alsnog in stemming te kunnen brengen. Ook het onderwerp ‘registratie van de vrije golfers’ en het ‘starttijdenplatform’ komen dan aan de orde.

Herbenoeming bestuursleden en nieuw bestuurslid
De eerste bestuursperiode voor president Willem Zelsmann en bestuurslid Topgolf Liz Weima is afgerond, zij werden zaterdag herbenoemd voor tweede bestuursperiode van 3 jaar. Tevens werd er een nieuw bestuurslid benoemd, Caroline Huyskes wordt penningmeester binnen het NGF-bestuur. Zij werd hartelijk verwelkomd en kon gelijk om akkoord vragen op de begroting 2018, welke gegeven werd.