Terug naar Nieuwsoverzicht

Uniek groenlabel voor golfbaanonderhoud in Nederland

Als eerste golforganisatie in de wereld voert de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) in samenwerking met de Golf Environment Organization (GEO) een label in voor bedrijven die op aantoonbaar duurzame wijze het onderhoud van golfbanen uitvoeren.
De NGF en GEO hebben een Recognized Supplier Label ontwikkeld als erkenning voor ondernemingen die deze rol actief en transparant invullen.
‘De bedrijven die golfbanen onderhouden, spelen een belangrijke rol in het Nederlandse duurzaam golf-programma’, zegt Jonathan Smith, Executive Director van GEO. ‘En het is geweldig om te constateren dat zij zo betrokken zijn. Deze bedrijven tonen een proactieve benadering bij de manier waarop zij hun beheer van banen opzetten en uitvoeren. Daarnaast dragen ze bij tot een bredere opleiding, grotere betrokkenheid van clubs en het delen van kennis in deze sector. Ook kunnen ze de in golf opgedane kennis in andere sporten in de praktijk brengen.’

‘We zijn blij om met de NGF en andere stakeholders samen te werken bij deze volgende stap voor de erkenning van de onderhoudsbedrijven die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming in en door golf’, aldus Smith.

Nederland loopt voorop

Er zijn in ons land momenteel 121 banen die bij het GEO-proces zijn betrokken: 75 van hen zijn al gecertificeerd en 46 zijn ‘on course’ om deze status te bereiken. Daarmee is Nederland wereldwijd veruit koploper.

De NGF streeft ernaar om in 2020 minimaal tweehonderd banen actief te laten zijn in het GEO-programma.

GEO vervult een belangrijke rol bij het duurzame en groene beheer van golfbanen. ‘Dat is van groot belang in verband met de zogenaamde Green Deal met de overheid, die ertoe moet leiden dat in 2020 op alle sportvelden, en dus ook golfbanen, een einde is gemaakt aan het gebruik van zogenoemde gewasbeschermingsmiddelen. Alleen als golf op wetenschappelijke wijze onomstotelijk kan aantonen dat er sprake is van een uitstekend duurzaam beleid is een uitzondering wellicht mogelijk’, aldus een passage in het laatste jaarverslag van de NGF. ‘Duurzaam beheer van golfbanen is terecht een speerpunt van de NGF. Naast de Federatie en de beheerders van golfbanen spelen de ondernemingen daarin een belangrijke rol’, zegt Richard Kooloos, lid van het bestuur van de NGF.

Ongeveer de helft van de ruim 240 golfbanen in ons land heeft het onderhoud en het beheer uitbesteed aan een van de twaalf gespecialiseerde bedrijven. Zij hebben onlangs van de NGF en van GEO een uitnodiging gekregen om voor het nieuwe Recognized Supplier Label in aanmerking te gaan komen.

Zij moeten dan aan onder andere de volgende criteria voldoen:
  1. De golfbaanaannemer zorgt ervoor dat de golfbanen in (volledig) onderhoud uiterlijk binnen één jaar na ondertekening van het onderhoudscontract GEO-gecerificeerd zijn.
  2. De aannemer onderschrijft de Green Deal Sportvelden, gericht op het uitfaseren van pesticiden in golfbaanbeheer, voor zover technisch mogelijk, en zet zich naar vermogen in voor deze missie.
  3. In samenwerking met de beheerder van de betreffende golfbaan neemt de aannemer deel aan de jaarlijkse registratie van het gebruik van pesticiden op basis van de officiële Green Deal monitoring.

Goed voorbeeld

Onderhoudsbedrijf Vos Ruinervold Golf BV nam in 2015 zelf het initiatief om drie golfclubs te helpen bij een structureel duurzamer en groener beheer: Golfclub Emmeloord, Golfclub Holthuizen uit Roden en Golfclub Erve Braakman uit Hoge Hexel. Aan het einde van het project ontvingen de drie clubs het zogenaamde GEO-certificaat.

‘Vanzelfsprekend ben ik tevreden met het invoeren van het Recognized Supplier Label’, zegt Albert Timmerman, directeur van Vos Ruinervold Golf BV. ‘Je merkt dat clubs en banen meer en meer oog hebben voor een groen en duurzaam beheer. En dan helpt het zeker als je dit label mag gebruiken. Maar het moet dan wel meer zijn dan een sticker op de deur. Je moet je werk als bedrijf aantoonbaar goed (blijven) doen.’