Inhoud caddie

Toolkit communicatie: clubs > golfers

Duurzaam beheer is geen gevólg van het stoppen met het gebruik van pesticiden, het maakt het mogelijk ermee te stoppen. Het leidt tot structurele speelkwaliteit maar golfbanen ogen anders. Dat roept vragen op bij golfers en daarom is het zaak om goed te communiceren over duurzaam beheer.

Gezond leven doe je niet alleen door elke ochtend een paar multivitaminen te slikken. Het is een goede manier van leven die aan een gezond bestaan ten grondslag ligt. Maar zelfs dan kun je ziek worden en medicijnen nodig hebben.

Wat je door gezond leven wel doet, is het risico op veel ziektes verkleinen. Op een golfbaan is dat wat betreft de gezondheid van de bodem en de grasmat niet anders. Gelukkig begrijpen steeds meer clubs en exploitanten dat heel goed en handelen ze ernaar. Dat is ook noodzakelijk, want golfbanen moeten een transitie maken naar volledig pesticidevrij beheer. Kostenefficiëntie en constante kwaliteit zijn het gevolg. En gelukkig is er een goede basis voor duurzaam beleid: GEO-certificering.  

Duurzaam beheer is niet iets dat je voor de overheid doet. Je hebt als golfbaan en -club een verantwoordelijkheid jegens je leden en je omgeving. Duurzaam beleid is geen gevolg van het stoppen met het gebruik van pesticiden. Duurzaam beleid maakt het stoppen met deze middelen mogelijk. Oorzaak en gevolg mogen in dit belangrijke proces niet door elkaar worden gehaald. 

“Wat is de invloed van duurzaam beleid op de speelkwaliteit van de baan?” Minder beregening, geen pesticiden en minder bemesting zal leiden tot condities die de Angelsaksische landen zo krachtig ‘firm and fast’ noemen. Een natuurlijke en structurele kwaliteit, niet een nepkwaliteit die gebaseerd is op quick fixes.

De NGF en stakeholders weten dat de overgang naar en de continuering van duurzaam beleid geen sinecure is. Elke verandering roept vragen op bij golfers. Een actief informatiebeleid is in dit licht bezien verstandig. Een belangrijke manier om succes te boeken is duurzaam beleid een zaak van "ons allemaal: te maken. Communicatie helpt hierbij. 

Voor de communicatie met golfers en de "buitenwereld" zijn communicatieteksten en video's beschikbaar. Golfclubs en -banen kunnen deze teksten en filmpjes gebruiken voor de website, het clubblad en social media-kanalen zoals Facebook. Maar ook voor presentaties tijdens ALV’s en andere bijeenkomsten of voor artikelen in regionale media.

Video's

Elk jaar worden er video's over baanonderhoud gemaakt die ingezet kunnen worden bij de communicatie over duurzaam beheer en zorg voor de baan. Hieronder is een voorbeeld te zien. Alle video's vind je hier.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Milieubewuste golfers

Steeds meer golfers denken milieubewust en willen ook op die manier handelen. Ze stellen daarom vragen over het gebruik van plastic op de baan of willen weten wat er met de ballen in het water gebeurt. En ze verwachten dat de club of baan ook op deze gebieden verantwoordelijk handelt. Voor communicatie over deze onderwerpen wijzen we op de volgende artikelen.