Inhoud caddie

Toolkit communicatie: clubs > golfers

Golfclubs en golfbanen maken bewust een keuze om de golfbaan duurzaam te onderhouden. Dit kan niet altijd rekenen op het enthousiasme van de golfer. Maar duurzaam golfbaanbeheer is noodzakelijk om een goede speelkwaliteit te verkrijgen en te behouden. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol.

Gezond leven doe je niet alleen door elke ochtend een paar multivitaminen te slikken. Het is een goede manier van leven die aan een gezond bestaan ten grondslag ligt. Maar zelfs dan kun je ziek worden en medicijnen nodig hebben.

Wat je door gezond leven wel doet, is het risico op veel ziektes verkleinen. Op een golfbaan is dat wat betreft de gezondheid van de bodem en de grasmat niet anders. Gelukkig beginnen steeds meer clubs en exploitanten dat te begrijpen. Dat is noodzakelijk want golfbanen moeten een transitie maken naar volledig pesticidevrij beheer.

Duurzaam beheer is niet iets dat je voor de overheid doet. Je hebt als golfbaan en -club een verantwoordelijkheid jegens je leden en je omgeving. Duurzaam beleid is geen gevolg van het stoppen met het gebruik van pesticiden. Duurzaam beleid maakt het stoppen ervan mogelijk. Oorzaak en gevolg mogen in dit belangrijke proces niet door elkaar worden gehaald. 

“Wat is de invloed van duurzaam beleid op de speelkwaliteit van de baan?” Minder beregening, geen pesticiden en minder bemesting zal leiden tot condities die de Angelsaksische landen zo krachtig ‘firm and fast’ noemen. Een andere kwaliteit, niet minder kwaliteit.

Voor de communicatie met golfers en de buitenwereld zijn communicatieteksten en video's beschikbaar. 
Golfclubs en -banen kunnen deze teksten en filmpjes gebruiken voor de website, het clubblad en social media-kanalen zoals Facebook. Maar ook voor presentaties tijdens ALV’s en andere bijeenkomsten of voor artikelen in regionale media. 

Duurzaam beheer als centraal uitgangspunt

Een gezonde manier van onderhoud is een van de belangrijke speerpunten van het beleid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en de Nederlandse Greenkeepers Associatie. De NGF, NVG en NGA zetten zich hier gezamenlijk voor in onder de naam Golfalliantie.

Duurzaam beleid is meer dan het terugdringen van het gebruik van pesticiden. Begrippen als kostenefficiëntie en betere kwaliteit zijn het gevolg. Gelukkig is er een goede basis voor duurzaam beleid: GEO.  

De brancheorganisaties in golf weten dat de overgang naar en de continuering van duurzaam beleid geen sinecure is. Elke verandering, elke aanpassing zal vragen van leden, abonnementhouders en greenfeespelers opleveren. Een actief informatiebeleid is in dit licht bezien verstandig. Een belangrijke manier om succes te boeken is duurzaam beleid een zaak van "ons allemaal: te maken. Communicatie helpt hierbij. 

Video's

Elk jaar worden er video's over baanonderhoud gemaakt die bij de communicatie over duurzaam beheer en zorg voor de baan ingezet kunnen worden. Hieronder is een voorbeeld te zien. Alle video's vind je hier.

Milieubewuste golfers

Steeds meer golfers denken milieubewust en willen ook op die manier handelen. Ze stellen daarom vragen over het gebruik van plastic op de baan of willen weten wat er met de ballen in het water gebeurt. En ze verwachten dat de club of baan ook op deze gebieden verantwoordelijk handelt. Voor communicatie over deze onderwerpen wijzen we op de volgende artikelen.