Inhoud caddie

Toolkit communicatie

Golfclubs en golfbanen maken bewust een keuze om de golfbaan duurzaam te onderhouden. Dit kan niet altijd rekenen op het enthousiasme van de golfer. Onderhoud aan de golfbaan is echter noodzakelijk om een goede speelkwaliteit te verkrijgen en te behouden. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol.

Gezond leven doe je niet alleen door elke ochtend een paar multivitaminen te slikken. Het is een goede manier van leven die aan een gezond bestaan ten grondslag ligt. Maar zelfs dan kun je ziek worden en medicijnen nodig hebben. Wat je door gezond leven wel doet, is het risico op veel ziektes te verkleinen. Op een golfbaan is dat wat betreft de gezondheid van de bodem en de grasmat niet anders. Gelukkig beginnen steeds meer clubs en exploitanten dat te begrijpen. Maar dan is er ook de Green Deal, het convenant tussen de golfsector en de overheid over de reductie van pesticiden tot 2020, als tijdelijke uitzondering op het verbod dat vanaf 1 november 2017 geldt. De vraag die je kunt stellen: is het glas halfvol of halfleeg? Is het een kans of een bedreiging? Neemt de overheid zijn verantwoordelijkheid of had ‘Den Haag’ de markt zijn werk moeten laten doen?

Hulpmiddel om het duurzame verhaal te vertellen

Dit is de reden dat de Golfalliantie, bestaande uit NGF, NVG en NGA, de veelzijdige Golf & Groen Communicatietoolkit hebben ontwikkeld. Deze kit kunt u gebruiken om het duurzame, groene verhaal goed te vertellen. Aan uw leden, hun gasten en ook aan de mensen uit de omgeving die (nog) niet golfen en die mogelijk geen idee hebben hoe een golfbaan wordt onderhouden.


Bron: GOLF.NL

U kunt de inhoud gebruiken voor uw website, clubblad en Facebookpagina. Maar ook voor presentaties tijdens ALV’s en andere bijeenkomsten. Ook artikelen en nieuwsberichten voor regionale en plaatselijke media kunnen aan de hand van elementen van de toolkit worden samengesteld.

Duurzaam beheer als centraal uitgangspunt

Er is echter nog een vraag die moet worden beantwoord: “wat is de invloed van duurzaam beleid op de speelkwaliteit van de baan?” Minder beregening, geen pesticiden en minder bemesting zal leiden tot condities die de Angelsaskische landen zo krachtig ‘firm and fast’ noemen. Wie zich in de materie verdiept zal erachter komen dat de afspraak tussen de overheid en de ‘eigenaren van het gras’ de kans geeft om duurzaam beheer echt mogelijk te maken. Het dreigende verbod vanaf 2020 op het gebruik van pesticiden heeft voor een stroomversnelling gezorgd. Op macro- en microniveau – van NGF, NVG en NGA tot managers, bestuurders en greenkeepers – staat het begrip duurzaamheid centraler dan ooit. Geen wonder dat een gezonde manier van onderhoud een van de belangrijke speerpunten van het beleid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie is in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en de Nederlandse Greenkeepers Associatie. 

Duurzaam beheer is niet iets dat je voor de overheid doet. Je hebt als golfbaan en -club een verantwoordelijkheid jegens je leden en je omgeving. Duurzaam beleid is geen gevolg van het stoppen met het gebruik van pesticiden. Duurzaam beleid maakt het stoppen ervan mogelijk. Oorzaak en gevolg mogen in dit belangrijke proces niet door elkaar worden gehaald. Duurzaam beleid is meer dan het terugdringen van het gebruik van pesticiden. Begrippen als kostenefficiëntie en betere kwaliteit zijn het gevolg. Gelukkig is er een goede basis voor duurzaam beleid: GEO. Per 1 juli 2018 zijn 130 banen actief bezig met GEO beheer, waarvan er 85 banen gecertificeerd zijn. Maar we zijn er nog zeker niet: de NGF streeft naar tweehonderd gecertificeerde banen in 2020. De brancheorganisaties in golf weten dat de overgang naar en de continuering van duurzaam beleid geen sinecure is. Elke verandering, elke aanpassing zal vragen van leden, abonnementhouders en greenfee-spelers opleveren. Een actief informatiebeleid is in dit licht bezien verstandig. Dat kan via het clubblad, online en via social media. Een belangrijke manier om succes te boeken is door duurzaam beleid een zaak van ‘ons allemaal’ te maken. Daarom wensen wij u, als baanbeheerder of -eigenaar veel succes met het gebruik van de toolkit.