Inhoud caddie

Toolkit communicatie

Duurzaam beheer maakt golfbanen toekomstbestendig, maar veranderingen roepen vragen op. Om draagkracht te creëren is het belangrijk dat je tijd besteedt aan communicatie. De NGF biedt hierbij hulp.

Duurzaam beheer is geen gevólg van het stoppen met het gebruik van pesticiden, het maakt het mogelijk ermee te stoppen. Het leidt tot structurele speelkwaliteit maar golfbanen ogen anders. Als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting.

Dat roept vragen op bij golfers en daarom is het zaak om goed te communiceren over duurzaam beheer. Een belangrijke manier om succes te boeken bij duurzaam beheer is duurzaamheid 'een zaak van ons allemaal' te maken. Communicatie helpt hierbij.

Voor informatievoorziening aan golfers en de 'buitenwereld' (niet-golfers, buren, stakeholders) zijn communicatieteksten en video's beschikbaar. Golfclubs en -banen kunnen deze teksten en filmpjes gebruiken voor hun website, het clubblad en social-mediakanalen zoals Facebook. Maar ook voor presentaties tijdens algemene vergaderingen of voor artikelen in regionale media. De communicatieteksten en video's zijn gegroepeerd per thema.

Waterverbruik

Pesticidevrij beheer

 • Hier vind je enkele korte teksten over pesticidevrij beheer.
 • Gebruik de video 'Wordt jouw golfbaan duurzaam onderhouden?' Hierin vertelt Koert Donkers, oud-medewerker van de NGF en nu hoofdgreenkeeper van Golfclub De Dommel, dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen op Nederlandse golfbanen al heel marginaal is, de holes worden al heel duurzaam onderhouden. Maar we willen helemaal af van ongewenste pesticiden. Onderhoud zonder gewasbeschermingsmiddelen hoeft overigens niet te betekenen dat de kwaliteit achteruitgaat. Integendeel (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)
 • In de video 'Bomen op de golfbaan' legt Niels Dokkuma, agronoom en teammanager van de NGF-afdeling Duurzaam beheer, uit waarom licht en lucht op golfbanen heel belangrijk is. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Biodiversiteit

De aantrekkingskracht van golf is onder meer dat de sport in de natuur gespeeld wordt. Biodiversiteit op golfbanen – de rijkdom aan planten- en dierensoorten – vergroot het plezier van een golfronde, maar draagt ook bij aan de oplossing van een groot internationaal probleem. Want biodiversiteit is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving, maar het staat in Nederland en andere landen enorm onder druk. Voor golfbanen ligt hier een enorme kans. Als golfbanen biodiversiteit bevorderen, kan golf een onderdeel van de oplossing zijn. Gebruik de video 'Biodiversiteit op golfbanen'. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Algemeen

 • Bij communicatie over duurzaam beheer is het belangrijk dat je betrouwbare data noemt. Lees meer in het artikel Feiten en cijfers.
 • In de golfwereld wordt vaak gesproken over het 'Augusta National syndroom'. Het duidt op de onrealistisch hoge verwachtingen van speelkwaliteit die golfers vroeg in het seizoen hebben. Raadpleeg hiervoor het artikel Het 'Augusta National syndroom'.
 • Hoe kunnen golfers bijdragen aan duurzaamheid in de golfsport? Gebruik deze tekst van GOLF.NL: Zelf duurzaam zijn: 18 tips.
 • Gebruik de video 'Golf en samenleving'. Daarin wordt uitgelegd dat golf op verschillende manieren een waardevolle bijdrage levert aan de samenleving. De sport heeft bijvoorbeeld een positieve impact op de fysieke en mentale gesteldheid van iedereen die de sport beoefent. Maar bovenal draagt golf bij aan een beter milieu en dat komt de héle samenleving ten goede.

Greens en stimp

Het gaat er niet om dat greens razendsnel zijn, het gaat erom dat ze gezond zijn en dat de bal betrouwbaar rolt. Gebruik de tekst Greens en stimp: sneller is niet beter!

Pitchmarks

Het is belangrijk om golfers uit te leggen waarom iedereen pitchmarks moet repareren. En hoe je dat op de juiste manier doet. Gebruik de tekst Waarom en hoe moet je pitchmarks repareren?

Plastic

Steeds meer golfers denken milieubewust en willen ook op die manier handelen. Ze stellen daarom vragen over het gebruik van plastic op de baan of willen weten wat er met de ballen in het water gebeurt. En ze verwachten dat de club of baan ook op deze gebieden verantwoordelijk handelt. Voor communicatie over deze onderwerpen wijzen we op de volgende artikelen.

Veiligheid

Er komen geregeld meldingen binnen van greenkeepers die gevaarlijke voorvallen meemaken. Soms blijkt dat golfers niet goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften die gelden als een greenkeeper aan het werk is. Het voorschrift is eenvoudig: "Wacht met slaan totdat de greenkeeper je een teken geeft."

 • Gebruik de video 'Kijk uit voor greenkeepers!'. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)
 • Gebruik deze tekst om golfers te wijzen op de veiligheidsregels als greenkeepers aan het werk zijn in de baan.

Zorg voor de baan

Van golfers wordt verwacht dat ze goed voor de baan zorgen. In deze video legt Koert Donkers, oud-medewerker van de NGF en nu hoofdgreenkeeper van Golfclub De Dommel, het belang uit van pitchmarks repareren, divots terugplaatsen, bunkers op de juiste manier aanharken en goed gebruik van trolleys en buggies. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Wat greenkeepers doen

Sommige spelers denken dat greenkeepers alleen het grasmaaien. Dat klopt niet …, ze doen veel meer dan dat. De greenkeepers verzorgen het hele golfterrein met als doel optimale speelkwaliteit in harmonie met de natuurlijke omgeving. Gebruik de video 'Wat doen greenkeepers?'. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Groot onderhoud

 • Waarom worden greens geprikt en bezand, vaak op een moment dat ze juist mooi rollen? In de video 'Prikken en bezanden van greens' geeft Niels Dokkuma, agronoom en teammanager van de NGF-afdeling Duurzaam beheer, antwoord op die vraag. Het prikken van gaten in de green en het vullen van de gaten met zand is een onderhoudsmaatregel om de kwaliteit van de green op de lange termijn te waarborgen. Het moet gebeuren in het groeiseizoen zodat het gras meteen kan herstellen van dit zware onderhoud. Dus het gebeurt vaak met warm weer, net op het moment dat je een ronde wilt spelen. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)
 • Groot onderhoud is noodzakelijk en er komt veel bij kijken. In deze video legt Niels Dokkuma, agronoom en teammanager van de NGF-afdeling Duurzaam beheer, uit hoe het werkt.

Pinposities

Waarom verandert de pinpositie (de positie van de vlag op de green) voortdurend en wat zijn de voorwaarden voor een goede hole-locatie? Niels Dokkuma, agronoom en teammanager van de NGF-afdeling Duurzaam beheer, legt het uit in de video 'Pinposities op de golfbaan'.

Wintergreens

Waarom zijn er wintergreens? Wintergreens zijn tijdelijke greens (temporary greens) ter vervanging van de echte greens. In het najaar - als er nachtvorst is, als het sneeuwt of langdurig vriest - begint de periode dat vlaggen soms op de wintergreens gezet moeten worden. De 'zomergreens' (de gewone greens) zijn met name in de overgang van vorst naar dooi uiterst kwetsbaar. Om ze te beschermen worden de greens gesloten en verhuizen de vlaggen naar de wintergreens. Gebruik deze video deze video waarin Niels Dokkuma, agronoom en teammanager van de NGF-afdeling Duurzaam beheer, meer uitleg geeft. (Link:  Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Vogelgriep

Golfclubs en -banen kunnen deze tekst of delen van deze tekst gebruiken voor communicatie over de vogelgriep: Communicatie rondom vogelgriep.