Terug naar Nieuwsoverzicht

Het Rijk van Nijmegen: met een goed wervingsverhaal naar verdubbeling jeugdleden

19 juni 2018

Naar 170 jeugdleden in 2020 en het werven van meisjes als speerpunt. Die ambitie spreekt Golfclub Het Rijk van Nijmegen in 2015 uit in haar jeugdbeleidsplan. De eerste twee jaar volgt nog een daling, maar in 2017 verdubbelde het aantal jeugdleden. Onder wie ook veel meisjes. Wat is het verhaal achter dit succes?

Het Rijk van Nijmegen kiest voor een open beleid. De club wil jonge niet-leden van andere sportverenigingen kennis laten maken met golf. Een tiental hockeyteams ontvangt in 2017 een uitnodiging voor een clinic. Hockeyclubs waar al veel leden van Het Rijk actief zijn, dus de lijnen zijn kort.

Een goed wervingsverhaal is cruciaal om al die jongens en meisjes op de juiste wijze te kunnen ontvangen, weet voorzitter Joost Engel. “We hebben jarenlang geprobeerd het zelfstandig vorm te geven, maar dat bleek niet te werken in de praktijk. Nu doen we het samen met de professionals en de exploitant van de golfbaan.”

Samen de kosten dragen
Laagdrempeligheid vormt een belangrijke passage in dat wervingsverhaal. De clinics zijn gratis en voor iedere deelnemer is een golfclub beschikbaar. Alle partijen nemen een deel van de kosten voor hun rekening. Kinderen die al lid zijn van Het Rijk mogen hun teamgenootjes uit het hockeyteam uitnodigen voor een gratis extra les. Er is een gratis lidmaatschap voor kinderen tot en met twaalf jaar van (groot)ouders die al verbonden zijn aan de club. Andere kinderen profiteren van een aantrekkelijk tarief. Alles om de club zo toegankelijk mogelijk te maken.

Het inviteren van teams heeft met name op meisjes een gunstig effect. “Sinds we ze met hun teamgenoten van de hockeyclub laten spelen, zien we ook onder de meisjes een substantiële groei. Mijn indruk is dat jongens eerder individueel een nieuwe sport uitproberen, terwijl meisjes het prettig vinden dat samen met hun vriendinnetjes te doen. Die opzet in groepsverband heeft zeker bijgedragen aan het succes”, stelt Engel vast.

Durf te investeren in jeugd

Professionele ondersteuning
Een commissielid was zelf hockeycoach en had met zijn goede contacten en enthousiasme een voornaam aandeel in de promotie van de clinics binnen de hockeyclubs. De vereniging schakelde wel een professional in die de jeugdcommissie ondersteunt met het daadwerkelijk realiseren van de plannen uit het beleidsplan. “Met alleen enthousiaste vrijwilligers die het allemaal in hun vrije tijd moeten doen naast een drukke baan, red je het tegenwoordig echt niet meer. We evalueren ons jeugdbeleid maandelijks met de professional en de exploitant.”

Toename familiegolf
Een bijkomend voordeel van de jeugdige aanwas is de toename van familiegolf. Ouders die langs de kant de vorderingen van hun zoon of dochter volgen, zien dat golf een aantrekkelijke sport is. “Dat heeft ons vorig jaar ongeveer vijftien nieuwe leden opgeleverd in de interessante categorie jonge volwassenen”, zegt Engel. “Kinderen vinden het prettig als hun ouders ook golfen en andersom. Een zeer wenselijke ontwikkeling. Dat zorgt voor een betere balans en een nieuwe dynamiek. We proberen hierop in te spelen met onder andere wedstrijden in familieverband, ook in de winter.”

Dat het succes van 2017 geen incident is, bewijst de enorme populariteit van de clinics voor dit jaar. Het aanbod is zelfs verdubbeld. “Want we richten ons nu op de scholen”, licht Engel toe. “En we willen in onze universiteitsstad studenten, die vaak ook nog in de categorie jeugd vallen, tijdens de introductieperiode in augustus warm onthalen met een gratis les.”

Durf te investeren in jeugd
Durf te investeren in jeugd, adviseert de voorzitter. “De opzet met gratis clinics lijkt op korte termijn misschien commercieel niet interessant. De exploitant van onze baan had in eerste instantie ook zijn bedenkingen, maar ziet nu tientallen nieuwe jonge leden rondlopen die ook weer lessen gaan volgen bij de professionals. We zijn vorig jaar al van 45 naar 105 lessende jeugdleden gegaan. ‘Ga hier alsjeblieft mee door’, zei hij.” 

Benoem werving van jeugd als speerpunt en draag het ook uit binnen de vereniging, stelt Engel. “Wij besteden bijna 15 procent van ons budget aan jeugd. Een substantieel bedrag. Je moet helder aan je leden uitleggen wat dat oplevert voor hun club.”