Inhoud caddie

Communicatie bij het werven van golfers

Goede communicatie is een belangrijke voorwaarde voor succes op het gebied van ledenwerving en -behoud.

Werving en behoud van leden, vrijwilligers en sponsoren behoort tot de meest voorkomende uitdagingen bij sportclubs. Martin van Berkel, auteur van het Handboek Communicatie voor sportverenigingen, is als communicatieadviseur dagelijks actief met communicatie en sportverenigingen. Het onderwerp wervingscommunicatie komt dan ook uitgebreid aan bod in zijn handboek.

De basis: zichtbaar maakt vindbaar

De basis van alle wervingscommunicatie van de vereniging is: laat zien wat de club te bieden heeft en dat dit goed is. Geef doelgroepen die actief zijn bij de vereniging daarom regelmatig een plaats in de communicatiemiddelen van de club.

Facebook is hier geschikt voor. Dit populaire platform bouwt echter al gedurende langere tijd het bereik van pagina’s af. Wil je jouw doelgroepen goed (blijven) bereiken, kijk dan óók verder dan Facebook. Onder meer de clubwebsite, nieuwsbrief, WhatsApp, Instagram en/of X (voorheen Twitter) kunnen belangrijke aanvullingen zijn om jouw achterban te bereiken en het aanbod van de vereniging te promoten.

 • Gevoel overbrengen
Zorg dat de berichtgeving het gevoel overbrengt dat leden, vrijwilligers en sponsoren het goed hebben bij de vereniging. Juist dit gevoel draagt eraan bij dat de doelgroepen enthousiast zullen worden over de club.
 • Diversiteit
Draag uit dat de vereniging aan diverse doelgroepen iets te bieden heeft. Door te zorgen voor variatie in communicatie over de doelgroepen doet de club recht aan deze diversiteit. Hiermee brengt de vereniging ook de leden in beeld, wat vaak op waardering van henzelf en hun omgeving kan rekenen.

Vaste wervingscommunicatie

Waar moet iemand die zich als lid, vrijwilliger of sponsor wil aanmelden klikken op de clubwebsite? Een bezoek aan de website moet direct duidelijk maken dat deze doelgroep welkom is en waar hij alle benodigde informatie kan vinden.

Voor potentiële leden betreft dit bijvoorbeeld: de tarieven; benodigde materialen en hoe deze aan te schaffen; contactgegevens voor meer informatie; een inschrijfformulier.

 • Maak de drempel laag 
Een inschrijfformulier kan voor menig potentieel lid nog nét een stap te ver zijn. Zij willen bijvoorbeeld eerst een proefles of kennismakingsgesprek. Zorg dat de informatie hierover ook een plaats heeft op de website.
 • Nieuwelingen in beeld
Een foto van een nieuw lid, een interview met een nieuwe trainer of de introductie van een nieuwe sponsor: communicatie hierover bezorgt de nieuwelingen een welkom gevoel en zorgt voor een warme introductie richting de huidige leden. Bovendien creëert het een beeld dat de vereniging in trek is, wat weer positief kan werken richting andere potentiële nieuwelingen.
 • Aanmelding delen
Wanneer de club een digitaal aanmeldformulier heeft, is het waardevol om een functionaliteit op te nemen die het nieuwe lid enthousiasmeert en faciliteert zijn aanmelding te delen via zijn sociale netwerken. Hiermee kan het nieuwe lid direct als ambassadeur naar zijn netwerk optreden.
 • Rubrieken
Vaste rubrieken kunnen een manier zijn om structureel communicatieve aandacht te besteden aan leden, vrijwilligers en sponsoren. Door bijvoorbeeld maandelijks een vrijwilliger in de schijnwerpers te plaatsen, zorgt de club dat zij structureel communiceert over een doelgroep die belangrijk is voor de vereniging.

Wervingsacties

Aanvullend op de vaste wervingscommunicatie kan de vereniging met acties nieuwe en bestaande doelgroepen naar de club trekken. Ideeën voor actiematige wervingscommunicatie:
 • Behouden
In het kader van behouden, denk ook aan het communiceren van een gedifferentieerd aanbod van lidmaatschappen. Inmiddels is het bekend dat alleen een volledig lidmaatschap voor de meeste banen niet meer werkt. Cijfers in Players First laten zien dat 89% van alle leden die opzeggen vaak een lidmaatschap hebben met volledig speelrecht. 
 • Creëer ambassadeurs

Laat huidige leden, vrijwilligers en sponsoren positieve berichten over de vereniging of wervingsacties delen met hun achterban op social media. Het vergroot het bereik van promotionele communicatie aanzienlijk. Bekijk welke social media-accounts een groot bereik hebben onder de doelgroep van een actie en vraag hen om het bericht te delen. Onderzoeken wijzen uit dat meer dan 80% procent van de nieuwe leden geïntroduceerd worden door nieuwe golfers. 

 • Roep op tot taggen
Is de club op zoek naar een nieuw lid of een nieuwe sponsor of vrijwilliger? Dan kan de club haar achterban in een oproep uitdagen om mensen hier actief voor aan te dragen. Op Facebook kan de achterban dit bijvoorbeeld doen door mensen te taggen. Een oproep van de club kan in zo’n bericht dan zijn: ‘Ken je iemand voor wie dit interessant is? Tag hem/haar!’

 

 • Concrete oproepen
Voor vrijwilligerswerk is het interessant om een vacante vrijwilligerstaak zo concreet mogelijk te maken en ook te communiceren. Ook is het waardevol om taken waar mogelijk op te knippen in ‘kleine porties’. De club kan eerder een ‘ja’ verwachten voor een vacature waarbij concreet drie uur inzet gevraagd wordt dan voor een structurele dagtaak.

 

 • Bundelen in LinkedIn-groep
Door (potentiële) vrijwilligers samen te brengen in een LinkedIn-groep, kan de club zoeken op expertisegebieden van deze groepsleden en oproepen voor onder andere vrijwilligerstaken in deze groep plaatsen.

 

 • Video verkoopt
Video is een enorm populaire vorm van content. Een sponsorvideo kan een uitstekend middel zijn om potentiële sponsoren aan te spreken. Ook voor potentiële leden of vrijwilligers kan een video, bij voorkeur met een enthousiasmerende rol van een ambassadeur, een opvallende meerwaarde zijn.

Een voorbeeld van een promotievideo:

 

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

 
 • Fotowedstrijd
Een aansprekende en eigentijdse manier om leden uit te dagen over de club te communiceren is een fotowedstrijd. Met een fotowedstrijd kunnen leden foto’s met eventueel een bijschrift delen op hun eigen sociale netwerken.

 

 • Doelgroepgericht
Het is complex om met één reclame-uiting iedereen te bereiken. Bij elke doelgroep en elk aanbod hoort specifieke communicatie. Houd hier zeker bij wervingscommunicatie rekening mee.

 

Bekijk het webinar Effectieve communicatie in golf.

Welke middelen kies je voor de vereniging?