Terug naar Nieuwsoverzicht

Wittem laat zien wat de club doet

17 juni 2019

De Zuid-Limburgse Golf & Country Club Wittem viert deze week feest met als leidend thema “duurzaamheid”. De club is in veel opzichten een goed voorbeeld voor andere: de vereniging laat zien aan de buitenwereld wat ze doet op het gebied van duurzaam beheer.

Genoeg reden voor een feestweek op Wittem, de oudste club in Limburg: de baan (de eerste negen holes van de 18) is in juni 60 jaar oud en de club heeft dit voorjaar een zes jaar durende renovatie afgerond. Het betreft niet alleen aanpassingen van de holes maar veranderingen op het hele terrein, met als doel het in stand houden en verbeteren van het natuurgebied.

“Duurzaamheid” is daarom het leidende thema bij de feestelijkheden die afgelopen zaterdag begonnen met een onthulling van vier borden langs openbare fiets- en wandelpaden door en langs de baan, met daarop informatie over de flora en fauna in het gebied. De club laat wandelaars, fietsers en golfers hiermee zien wat er allemaal leeft op het terrein en wat er gedaan wordt om de biodiversiteit te vergroten.

"Duurzaamheid is de leidraad geweest bij de renovatie"

De informatieplaquettes, in eigen beheer gemaakt, werden onthuld door de burgemeester van Gulpen-Wittem, Nicole Ramaekers-Rutjens, en Hubert Mackus, lid van de Gedupeerde Staten van Limburg. Voorafgaand aan dit officiële moment werden zij en andere gasten getrakteerd op vlaai en voorgelicht over het duurzame beheer en de duurzame renovatie. De burgemeester prees de vereniging “dat de leden het gebied mooier en beter doorgeven aan volgende generaties”. Clubvoorzitter Theo Boshuisen vertelde dat de gemeente een belangrijke rol speelde bij de komst van de informatieborden: “We werken heel goed samen met de gemeente en de provincie. Jullie zeiden dat we beter moeten uitdragen wat we voor de natuur doen. Daarom hebben we vier natuurborden gemaakt.” 

Duurzaamheid als focus

Op de borden staan de logo’s van de vele organisaties waarmee de club samenwerkt. Wittem is niet de enige club die de buitenwereld met informatieborden laat zien dat een duurzaam beheerd golfterrein de natuur versterkt. Het is wel een tip voor alle andere golfbanen om soortgelijke informatieplaquettes te plaatsen. De vereniging is ook niet de enige club die bij het streven naar duurzaam beheer nauw samenwerkt met gemeente, provincie en lokale natuurorganisaties. De club onderscheidt zich wel in de aanpak bij de renovatie, want zoals Paul Fuchs, lid van de clubcommissie Duurzaam, zei: “Duurzaamheid is de leidraad geweest bij de renovatie en daarvoor zijn het bestuur en de baancommissie dankbaar.” De duurzaamheid als focus werd van te voren goed samengevat in een persbericht waardoor er veel media op de “heropening” van het golfterrein afkwamen. Pers die weinig interesse heeft in de technische verbetering van de golfholes maar wel in de aanpassingen om de natuur te versterken.

Een muurtje voor de vroedmeesterpadden

De Zuid-Limburgse speelt op de hoogste golfbaan van Nederland. De afgelegen baan in het uiterste zuidelijke punt van Limburg ligt in een uitgestrekt bos- en natuurgebied, deels het Natura 2000-terrein Geuldal. De oudste holes (uit 1959) liggen in bos, voor een deel productiebos (snel groeiende dennen, het hout van die dennen werd gebruikt om mijngangen te stutten). De nieuwe holes (1992) zijn aangelegd op een glooiend terrein tussen de 180 en 205 meter boven NAP, deels voormalige maïsakkers. 

Voor de uiterst zeldzame vroedmeesterpadden is een muurtje rondom een tee gebouwd omdat ze van zonnen op warme stenen houden...

De club is sinds 2012 in het bezit van het GEO-certificaat, het internationaal keurmerk voor natuurvriendelijke en milieubewust golfbaanbeheer. Bij de renovatie (“Plan Wittem 2020”) in samenwerking met onderhoudsbedrijf SBA Golf & Groen zijn vijvers en poelen opnieuw ingericht zodat een gesloten waterhuishouding is ontstaan. De vijvers met natuurvriendelijke (geleidelijk aflopende) oevers voorzien de club van water voor droge periodes. Schapen worden ingezet om de grond te verschralen en biodiversiteit te bevorderen en afval wordt gescheiden verzameld. Er zijn eendenvlotten gemaakt en bijenhotels opgehangen. En voor de uiterst zeldzame vroedmeesterpadden is een muurtje rondom een tee gebouwd omdat ze van zonnen op warme stenen houden… Veel van de maatregelen zijn ook nog eens toegelicht in goed bezochte lezingen op de club, bijvoorbeeld door de schaapsherder en een imker.

Bosbeheer

Op een groot aantal holes zijn nieuwe bunkers geplaatst en er zijn veel nieuwe afslagplaatsen gekomen die betere zichtlijnen naar de greens hebben. Een ander onderdeel van de renovatie is de aanleg van acht nieuwe greens, omdat de oudste na bijna 60 jaar niet meer voldeden. De baan is overgegaan op fijnere grassoorten die minder gevoelig zijn voor ziektes. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst – pesticidevrij beheer – werkt de club ook hard aan meer licht en lucht, vooral rondom de greens en tees. Maar bij het streven naar selectief kappen (en herplanten) stuit Wittem op tegenstand – niet van de lokale overheden maar van één natuurgroep. Dat vertraagt het proces van goed bosbeheer, bijvoorbeeld het omvormen van het productiebos naar een bos met inheemse soorten. De focus ligt echter ook op bosrandbeheer, want een goede overgang van open landschap naar bos verhoogt de biodiversiteit.

De oude holes op Wittem zijn ontworpen door architect Fred Hawtree, de nieuwe door Paul Rolin. De aanpassingen aan de holes zijn uitgevoerd onder leiding van architect Caspar Grauballe die voor het bureau Hawtree werkt. Het doel: “Een klassieke en uitgewogen golfbaan, met gevarieerde, strategische holes.” Aankomend weekend (22 en 23 juni) wordt op het vernieuwde Wittem het Nationaal Kampioenschap Strokeplay voor Senioren gespeeld. Het NK is het slot van een week vol feestelijkheden voor clubleden en genodigden. 

Informatie: zlgolf.nl. Foto boven: wethouder Jos Last, burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens en gedeputeerde Hubert Mackus (Willy Opreij).

Natuurinformatieborden

Lees op GOLF.NL meer over een geschilderd informatiebord over de fauna op de baan van Golfclub Holthuizen.

Golfclub 't Zelle heeft een vogelbord gemaakt:

Lokale pers

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Een artikel over Wittem in De Limburger.