Inhoud caddie

Het beheer van golfbanen

Golf en natuur. Twee elementen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Voor de meeste golfers is sportief bezig zijn in een natuurlijke omgeving dan ook een van de sterke punten van hun sport. Als golfer wil je vanzelfsprekend een prestatie leveren maar lopend over de fairways heb je voldoende tijd om te genieten van alles om je heen. Elke golfbaan is uniek, met zijn eigen natuur.

Bij het beheer van golfbanen en andere natuurgrassportvelden spelen duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen en het verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en plant. En alleen met een langetermijnaanpak kunnen we met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren.

Kostenefficiëntie en speelkwaliteit

Duurzaam beleid is geen gevólg van het stoppen met het gebruik van pesticiden, het maakt het stoppen ervan mogelijk. Kostenefficiëntie en structurele speelkwaliteit zijn het gevolg. De NGF en andere stakeholders weten dat de overgang naar en de continuering van duurzaam beleid geen sinecure is. Elke verandering zal vragen oproepen van leden, abonnementhouders en greenfeespelers.

 

Beschikbare documenten over dit onderwerp vind je op NGF Informatieplein > interesse 'Green Deal / NGF Agronomie'