Terug naar Nieuwsoverzicht

Etiquette: wees zorgzaam na het uitholen

17 mei 2019

In de nieuwe golfregels is er geen straf meer als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt. Maar sinds de invoering van deze nieuwe regel is er op golfbanen meer schade aan de hole en cup. Het is daarom belangrijk dat golfers met zorg de bal uit de hole halen.

Veel greenkeepers maar ook veel golfers zijn niet zo blij met de nieuwe regel die toestaat dat de vlag in de hole mag blijven staan bij een putt. (Dat er geen straf meer is als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt.) Er wordt nu heel vaak geputt met de vlag in de hole en dat leidt in veel gevallen tot sneller spel - wat precies de bedoeling was van de nieuwe regel. Maar de regelaanpassing heeft ook als gevolg dat veel golfers per ongeluk schade toebrengen aan de rand van de hole, de cup of de vlaggenstok. 

Hoe moet het niet als de bal is uitgeholed met de vlaggenstok in de hole?

  • Sommige golfers halen de bal uit de hole door de vlaggenstok met een snelle beweging omhoog te tillen, waardoor de ferrule de bal uit de hole tilt. Dat leidt vaak tot schade aan de randen van de hole of aan de cup of vlaggenstok.
  • Andere golfers halen de bal uit de hole met de kop of het uiteinde van hun putter. Ook dat leidt geregeld tot schade.

Hoe moet het wel?

Het is zaak dat golfers de bal met de hand - met de vingers - uit de hole halen én dat ze dit op een zorgzame manier doen. Er is maar weinig ruimte tussen de vlag en de rand van de hole dus het moet voorzichtig gebeuren. Als een green droog is, kan de rand van de hole inbrokkelen.

Het is belangrijk dat clubs en banen de golfers er op wijzen hoe het moet. Zorgzaam omgaan met de hole is onderdeel van de etiquette: zorg voor de baan. Golfers worden geacht om de baan zo achter te laten als ze hem zelf graag zouden aantreffen en om schade aan de baan te beperken. Daarom is het belangrijk om divots terug te plaatsen, pitchmarks te repareren en bunkers aan te harken na een slag uit het zand. En om zorgzaam om te gaan met de hole waar de bal uiteindelijk in moet. 

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.