Terug naar Nieuwsoverzicht

Vragen over de digitale NGF-pas

26 november 2019

In 2020 verstrekken de golfclubs een nieuwe NGF-pas aan hun leden. Net als in 2019 krijgen alle golfers een digitale pas. Maar of de leden in 2020 ook een plastic pas ontvangen, dat is aan de golfclubs. De procedure wordt uitgelegd in dit artikel.

Inleiding

Begin 2019 is naast de fysieke NGF-pas ook een digitale pas geïntroduceerd. Dit heeft tot een aantal veranderingen geleid.
Golfers gebruiken steeds vaker alleen hun digitale NGF-pas en halen hun fysieke pasje niet meer op bij de golfclub. Daarnaast zetten steeds meer golfclubs in op de technische mogelijkheden die de digitale pas biedt. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen.
Een digitale pas heeft naast deze praktische voordelen ook een duurzaam voordeel: een digitale pas is minder belastend voor het milieu dan een plastic pas. 
De NGF zet de digitalisering in 2020 voort zodat er steeds minder plastic pasjes gefabriceerd worden. Vragen over deze overgang van fysiek naar digitaal worden hier beantwoord.

Wat is er al gebeurd?

Sinds 2019 kunnen golfers hun digitale NGF-pas vinden in de app GOLF.NL en in steeds meer gevallen ook in de online omgeving van het clubsoftwaresysteem. Als test hebben de contribuanten van Stichting Golfsport (ruim 70.000 golfers) in 2019 alleen een digitale pas gekregen. Wie nog een plastic pas wilde hebben, kon deze aanvragen. Nog geen 10 procent van de contribuanten heeft een fysieke pas aangevraagd.

Wat gebeurt er komend jaar?

De digitalisering en verduurzaming van de NGF-pas gaat in 2020 verder. Dit betekent dat golfclubs er nu voor kunnen kiezen om al hun leden of individuele leden geen fysieke NGF-pas meer te sturen. 
Golfclubs kunnen dat vanaf 15 december 2019 aangeven in hun clubsoftwaresysteem. Alle softwareleveranciers hebben hiervoor de technische gegevens ontvangen en zijn op de hoogte. 

‘Een golfer kan bij zijn/haar golfclub aangeven om geen fysieke NGF-pas te ontvangen’

Kan ik toch nog een fysieke NGF-pas aanvragen voor alle leden of een deel van de leden?

De standaard keuze in het clubsoftwaresysteem is dat alle leden een fysieke pas krijgen, maar een golfclub kan dus al haar leden of individuele golfers die daar om vragen op “digitaal” zetten. Het verzoek is om dit vanaf 15 december 2019 zo snel mogelijk aan te geven in het clubsoftwaresysteem. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig plastic pasjes gefabriceerd worden. 

Wat als meerdere faciliteiten in mijn club zijn aangesloten op de fysieke pas? 

Als de leden van de club de fysieke NGF-pas nog nodig hebben, bijvoorbeeld omdat de magneetstrip gebruikt wordt voor het kassasysteem of het openen van lockers, dan hoeft een club niets te doen en krijgen de leden automatisch een fysieke pas. Wij adviseren golfclubs wel om deze faciliteiten om redenen van duurzaamheid te koppelen aan de digitale pas die voor deze doeleinden een barcode en een QR-code heeft. De NGF of de softwareleverancier kan daarbij helpen.

Is het mogelijk om de digitale NGF-pas “uit te zetten” als een golfer de contributie niet voldaan heeft?

Het antwoord is ja. Als een golfer de contributie niet betaald heeft, dan kunnen clubs dat bij de uitwisseling met de NGF op dezelfde manier aangeven als nu. In dat geval zal de digitale pas van deze golfer niet zichtbaar worden. Zodra de contributie is betaald, kan de club dit weer omzetten in het softwaresysteem en de gegevens uitwisselen met de NGF. Pas dan zal de digitale pas van deze golfer verschijnen. Dus wie niet betaalt, ontvangt geen digitale pas.

Wat gebeurt er als mijn leden of gasten hun telefoon met de digitale NGF-pas vergeten?

Zoals een golfer soms zijn of haar fysieke pas niet bij zich heeft, zo kan een golfer ook zijn of haar digitale pas (telefoon) niet bij zich hebben. Net als nu kan een golfclub of baan via de login-pagina's van Caddie de handicap van gastspelers opzoeken op NGF- of GolfServiceNummer. Ook de eigen clubleden kunnen in Caddie gevonden worden, net als in het eigen clubsoftwaresysteem.

Wat gebeurt er als een golfer geen internetverbinding heeft op zijn telefoon?

Ook zonder internet is de digitale NGF-pas zichtbaar in de app GOLF.NL.

Hoe lang blijft de fysieke NGF-pas nog bestaan? 

Anders dan in 2020 zal het vanaf 2021 de standaard zijn dat iedere golfer alleen nog een digitale NGF-pas ontvangt. Om een fysieke pas te krijgen in 2021 moet een golfer dit laten weten aan de golfclub. De golfclub kan de fysieke pas dan aanvinken in de clubsoftware.

Wanneer ziet een golfer zijn nieuwe digitale NGF-pas van 2020?

Vanaf 1 januari krijgen alle golfers die niet zijn uitgeschreven bij hun golfclub automatisch hun digitale NGF-pas van 2020 te zien in de app GOLF.NL.

De voordelen van de digitale NGF-pas

  • Een digitale pas is minder belastend voor het milieu.
  • Met de digitale pas beschikt iedere golfer altijd over zijn/haar actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op de digitale pas geactualiseerd. Cijfers van de app GOLF.NL tonen aan dat dit golfers stimuleert om meer qualifying scorekaarten in te leveren.
  • De digitale NGF-pas kan in de eigen online clubomgeving geïntegreerd worden. Alle softwareleveranciers beschikken over de juiste documentatie en technische gegevens om deze koppeling te kunnen maken. Vraag je clubsoftwareleverancier naar de mogelijkheden.
  • De digitale NGF-pas maakt de identificatie van gastspelers mogelijk. Hiermee kan een golfer zich altijd identificeren.
  • De digitale pas heeft een barcode en een QR-code die gebruikt kan worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op de golfclub. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de club, informeer dan bij je softwareleverancier of neem contact op met de NGF.