Terug naar Nieuwsoverzicht

Wittem boekt succes met vogelvriendelijk beleid

5 november 2019

Dankzij duurzaam beheer en adviezen van Vogelbescherming Nederland trekt de Zuid-Limburgse Golf & Country Club Wittem meer vogelsoorten.

De Zuid Limburgse Golf & Country Club Wittem was een van zeven pilot-banen in Nederland bij een samenwerkingsproject tussen de NGF en Vogelbescherming. Op de website Vogelbescherming is te lezen dat Wittem geprofiteerd heeft van de pilot.

Als onderdeel van de samenwerking kwam een medewerker van Vogelbescherming geregeld langs op de baan. De bezoeken leidden tot een reeks adviezen die de club heeft opgevolgd en die succesvol zijn. "Er zijn inmiddels 71 verschillende vogelsoorten op onze golfbaan waargenomen”, vertelt bestuurslid Daphne Heijboer aan Vogelbescherming. "In ons clubgebouw houden we een lijst bij van alle waargenomen soorten. Zo betrekken we al onze leden bij de natuur." Daarnaast heeft de baan op vier plekken in de baan, waar ook fietsers en wandelaars passeren, borden geplaatst met informatie over de flora en fauna en over het duurzaamheidsbeleid.

Natuurbeheer staat bij Wittem hoog in het vaandel. Bestuurslid Heijboer: "Omdat wij op een prachtige plek zitten, midden in de natuur, deels zelfs in een Natura 2000-gebied, wat een hoge graad van bescherming kent én verdient. Het is wat men vroeger het ‘goed rentmeesterschap’ noemde: ons terrein, zo’n 50 hectare zo goed mogelijk beheren en doorgeven aan een volgende generatie." 

De baan in Zuid-Limburg is sinds 2012 GEO-gecertificeerd. "Maar eigenlijk zijn we al sinds de oprichting in 1956 bezig met de omvorming van een productiebos voor de Staatsmijnen tot een gevarieerde biotoop", zegt Heijboer.

Dit zijn enkele maatregelen die de club heeft genomen:

  • Hagen worden pas na het broedseizoen gesnoeid zodat oudervogels ongestoord kunnen broeden en voor hun jongen kunnen zorgen. 
  • Er zijn in in 2018 20 extra spreeuwennestkasten opgehangen; die waren in 2019 allemaal in gebruik. (De spreeuwen eten engerlingen en emelten zonder schade aan te richten.)
  • Er wordt op verschillende plekken een geleidelijke overgang gecreëerd tussen open terrein en bos; dat komt de biodiversiteit ten goede.

Lees meer over Wittem en natuurvriendelijk beheer op de website vogelbescherming.nl.

Een handboek van Vogelbescherming Nederland en de NGF

Vogels en golfbanen