Terug naar Nieuwsoverzicht

In tijden van crisis: veerkracht door duurzaam golfbaanbeheer

De coronamaatregelen hebben een grote impact op de economie en de effecten op de lange termijn zijn nog onduidelijk. Deze onzekere situatie heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering van golfbanen en is daarom een extra reden om in te zetten op duurzaamheid. Duurzaam beheer levert een betere golfbaan op tegen lagere kosten en zorgt voor veerkracht in crises.

Beeld: zonnepanelen op de Texelse (Koen Suyk)

In een crisisperiode zoals we die nu meemaken, wordt duidelijk hoe groot het belang en de waarde van een duurzame bedrijfsvoering zijn. Dit leidt allereerst tot gestructureerd management en kostenefficiënt opereren. Daarnaast geeft het inzicht in de kwetsbaarheden van het bedrijf zodat die opgelost kunnen worden.

Dat geldt ook voor golfaccommodaties. Duurzaam beheer leidt tot een betere golfbaan tegen lagere operationele kosten en maakt een golfbaan toekomstbestendig. Dat is noodzakelijk want de golfwereld wacht grote uitdagingen: we hebben niet alleen met een coronacrisis te maken maar ook met een klimaatcrisis. Duurzaamheid is het antwoord op verschillende vraagstukken.

Kwaliteit

Duurzaam golfbaanbeheer leidt tot “structurele speelkwaliteit”: kwaliteit in alle seizoenen. Omdat golfbanen alleen nog maar in uitzonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden pesticide mogen gebruiken, is duurzaam golfbaanbeheer niet langer een keuze maar noodzaak. Duurzaam beheerde golfbanen kunnen in de toekomst het hele jaar kwaliteit bieden. Op andere banen is er een verhoogd risico op ziektes en schimmels die tot ernstige kwaliteitsproblemen kunnen leiden. Dat vertaalt zich in ontevreden spelers, klanten die weglopen en dalende inkomsten. Zeker in gebieden met een groot aanbod aan golfterreinen zullen golfers kiezen voor banen die van betere kwaliteit zijn. Daarnaast zijn duurzaam beheerde golfbanen beter voorbereid op andere uitdagingen, bijvoorbeeld een lange droogteperiode. Duurzaam beheer maakt golfbanen weerbaar, niet alleen agronomisch (gras en bodem) maar ook wat betreft waterhuishouding en beregening. En op financieel gebied (zie hieronder).

Kostenbesparingen

Duurzaam ondernemen is geen groene prietpraat maar biedt zakelijke kansen. Je gaat met een duurzame bril naar je onderneming kijken en dat leidt tot besparingen op onder meer energie, leidingwater, beregeningswater, meststoffen en afvalstromen. Duurzaam ondernemen is daarnaast ook planmatig beheer op basis van data en dat leidt tot effectiviteit en een hogere efficiëntie. 

Duurzame investeringen (denk aan een beter grasbestand, ledverlichting of een waterreservoir) leveren niet alleen een betere kwaliteit op, ze zorgen er ook voor dat de jaarlijkse operationele kosten naar beneden gaan. Kostenbesparingen zijn welkom in deze periode waarin de inkomsten door coronamaatregelen onder druk staan. 

Duurzaam golfbaanbeheer leidt tot een betere speelkwaliteit, levert de clubs en banen kostenbesparingen op, draagt bij aan biodiversiteit en leidt tot een gezonde en groene leefomgeving waaraan een toenemende behoefte is in het kader van het People-Planet-Profit-denken

Niet in de laatste plaats: duurzame investeringen verdien je terug. Je bent voorbereid op de toekomst, de golfbaan wordt financieel weerbaar en je gooit niet langer geld over de balk aan symptoombestrijding: kostbare handelingen die op de lange termijn niets oplossen. Voor sommige duurzame investeringen (bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen) ligt het terugverdienmoment in de toekomst, maar niet investeren of stoppen met duurzaam beheer is kortetermijndenken. Het levert financieel op de korte termijn heel weinig op terwijl je kostenbesparingen op de lange termijn misloopt. Kortom: duurzaam ondernemen maakt je bedrijfsvoering financieel weerbaar en robuust. Daarom is het slim om juist nu in duurzaamheid te investeren. Hoe eerder je dit doet, hoe eerder je hiervan de vruchten plukt.

Gezondheid

Er is een wetenschappelijke en politieke discussie op gang gekomen over het verband tussen de klimaatcrisis en de COVID-19-pandemie. Dat is een ingewikkeld vraagstuk, maar er is eensgezindheid dat de klimaatcrisis net als de coronacrisis een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Volgens ecologen is een transitie naar duurzaamheid daarom urgenter dan ooit. 

Met duurzaam golfbaanbeheer draagt de golfsport bij aan die transitie en speelt golf in op behoeftes in de samenleving. Duurzaam onderhouden golfbanen creëren een gezonde leefomgeving en meer biodiversiteit. Daarmee dragen ze bij aan de oplossing voor een groot ecologisch probleem: de afnemende soortenrijkdom. En hiermee haken golfbanen ook in op twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die door de coronacrisis in een stroomversnelling zijn gekomen.

  1. Steeds meer mensen verwachten of eisen dat ondernemingen duurzaam opereren. Dit geldt zeker voor jongere spelers die de toekomst van de golfsport vormen.
  2. Steeds meer mensen hebben behoefte aan groen, natuur, rust. Dit wordt door wetenschappers het nature-deficit disorder genoemd. Mede door de coronauitbraak neemt het besef toe hoe belangrijk beweging voor ons is en hoe heilzaam een groene en natuurlijke omgeving is voor onze mentale weerstand. 

Natuur, water, dieren, ruimte: het zijn allemaal zaken die we op golfbanen vinden en die volgens wetenschappelijk onderzoek kalmerend en stressverminderend werken. Bovendien leg je in golf grote afstanden af, waardoor het merendeel van de spelers ook nog eens de beweegnormen van de Gezondheidsraad haalt. Ook oudere spelers, want golf kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Kortom: in een wereld die steeds verder verstedelijkt, vervullen duurzaam onderhouden golfbanen de groeiende behoefte aan bewegen en groene en gezonde bestemmingen.

Speerpunt NGF

Duurzaam golfbaanbeheer leidt tot een betere speelkwaliteit, levert de clubs en banen kostenbesparingen op, draagt bij aan biodiversiteit en leidt tot een gezonde en groene leefomgeving waaraan een toenemende behoefte is in het kader van het People-Planet-Profit-denken. De toegevoegde waarde van duurzaam golfbaanbeheer is door de coronapandemie alleen maar groter geworden. Duurzaam beheer is niet voor niets een speerpunt van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie en daarom stimuleert de NGF alle clubs om het GEO-certificaat, het internationale duurzaamheidscertificaat voor de golfsector, te behalen.

Dit artikel is ook verschenen in Golfmarkt 16.