Inhoud caddie

Het belang van meer biodiversiteit

Voor golfbanen ligt er een enorme kans om de maatschappij te helpen: bijdragen aan meer biodiversiteit. Bovendien trekken we met een rijke, gebiedseigen biodiversiteit ook natuurlijke vijanden aan die plagen en ziekten op de banen kunnen voorkomen. Daarnaast trekt een rijke natuur golfers aan.

De golfsector is op weg naar volledig pesticidevrij beheer en werkt steeds beter samen met de natuur. Er is een direct verband tussen chemievrij beheer en biodiversiteit, want de soortenrijkdom van planten, dieren, insecten en schimmels staat wereldwijd onder druk door de impact van de mens. Onder meer door het gebruik van pesticiden. Werken met de natuur is om die reden een must en heeft ook een groot voordeel: duurzaam golfbaanbeheer leidt tot structurele speelkwaliteit, kwaliteit het hele jaar door.

De Nederlandse golfbanen beslaan gezamenlijk meer dan 10.000 hectare. In het algemeen nemen de spelonderdelen (greens, tees, fairways, speelrough en hindernissen) maar zo’n veertig procent van het terrein in beslag. Omdat er op de golfterreinen veel ruimte voor natuurontwikkeling is, kunnen golfbanen bij uitstek een bijdrage leveren aan nationaal natuurherstel. En dat gebeurt al op grote schaal door de transitie naar duurzaam beheer van de golfbanen. Duurzaam golfbaanbeheer en het verhogen van de biodiversiteit op het terrein gaan hand in hand.

Bovendien is natuurontwikkeling een relatief kleine stap voor golfbaanbeheerders, want de Wet natuurbescherming brengt al veel verplichtingen met zich mee, meer dan menig golfbaanbeheerder weet. Die verplichtingen hebben bijvoorbeeld invloed hebben op het rough- en oeverbeheer. De wet voert namelijk verder dan het in leven houden van beschermde planten- en dierensoorten. Golfbanen moeten eenvoudig gezegd fatsoenlijk omgaan met alle dieren en planten, beschermd of niet. Zonder aandacht voor natuurontwikkeling lukt dat niet. Met een actieve focus op natuurontwikkeling lukt dit wel én worden kansen benut.

Het GEO-duurzaamheidsprogramma ondersteunt clubs en banen bij natuurherstel en -ontwikkeling.

Lees ook ...

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.