Terug naar Nieuwsoverzicht

Blijf aandacht houden voor ledenwerving

Een grote druk op de starttijden, veel nieuwe leden en enorme vraag naar lessen. Het zijn geluiden die we met regelmaat van jullie ontvangen. Ook horen we dat het organiseren van een Open Golfdag voor sommige golfclubs en -banen nu geen prioriteit heeft. Maar aandacht voor ledenwerving is ook in deze tijd, om meerdere redenen, heel belangrijk.

Golf is voor iedereen

Een Open Golfdag zorgt ervoor dat de golfsport toegankelijk is en blijft. Een Open Golfdag biedt deelnemers een laagdrempelige kennismaking met de sport in het algemeen en de betreffende club/baan in het bijzonder. Het uitnodigende karakter van een Open Golfdag en de ontspannen sfeer en lessen trekken veel verschillende mensen aan en bevestigen het groeiende imago dat golf een sport voor iedereen is.

Houd binding met je directe omgeving

Een Open Golfdag opent de deuren van de club of baan voor geïnteresseerden in de omgeving. Het is goed om binding te maken en houden met mensen in jouw regio. Mensen die gewoon eens een kijkje willen nemen bij die golfbaan in hun achtertuin, of mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in golf en op een Open Golfdag kunnen bepalen of ze de sport willen instappen. En misschien kunnen of willen ze dat niet meteen, maar dan hebben ze in ieder geval een goede indruk gekregen van de gastvrijheid en sfeer op jouw club of baan, mochten ze in de toekomst wel actief gaan golfen.

Er komt een moment dat er weer ruimte op de baan ontstaat

Denk voorbij corona

Wellicht is er voor nieuwe leden op dit moment geen plek op jouw golfbaan. Dan is het alsnog voor de lange termijn (post-corona!) belangrijk om mensen enthousiast te maken voor de sport en voor jouw baan. Er komt een moment dat er weer ruimte op de clubs en banen ontstaat, als andere vormen van vrijetijdsbesteding weer zijn toegestaan en mensen minder thuiswerken. Dan zijn nieuwkomers meer dan welkom en zelfs noodzakelijk voor een gezonde ontwikkeling van de sport en aanwas van golfers op jouw club of baan! Zo zorgen we er samen voor dat golf zijn huidige populariteit onder een breed publiek ook in de toekomst weet te behouden!